Kuvituskuva.

Opiskelijoiden osaaminen kehittyy monialaisissa työelämän ympäristöissä

05.10.2021

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin opiskelijoille suunnatun kesäharjoitteluohjelman kulmakivinä toimi työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden edistäminen. Ohjelman tukena toimi työelämälähtöinen rekrytointimalli, jossa opiskelijat valittiin hakemusten ja haastatteluiden perusteella.

Keskeistä oli opiskelijoiden motivaatio osaamisen kehittämiseen sekä valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Koronapandemian vuoksi ohjelma pohjautui vahvasti etätyöskentelyä tukevaan toimintamalliin.

Kesäharjoitteluohjelman käynnistivät Xamk Game Studios ja Xamk Proto Studios -hankkeet yhteistyössä. Kesäohjelman markkinointi käynnistettiin helmikuussa 2021, ja ohjelma sai yhteensä yli 60 hakemusta.

Monialainen ja kansainvälinen toimintaympäristö

Kesäharjoitteluohjelma kokosi yhteen yhteensä yli 40 opiskelijaa kuudesta eri koulutusohjelmasta ja kolmelta eri kampukselta. Opiskelijoille ohjelma tarjosi mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamista sekä tiimityöskentelytaitoja.

Englanninkielisten koulutusohjelmien opiskelijat tekivät toimintaympäristöstä myös erittäin kansainvälisen. Ohjelmaan osallistuikin opiskelijoita yli kymmenestä eri maasta.

Työskentely tapahtui tuotantotiimeissä, joita koottaessa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman hyvin sekä opiskelijoiden osaaminen että kiinnostuksen kohteet. Opiskelijoiden roolit tarkentuivat projektien käynnistyessä.

Jokaisen tiimin työskentelyä ohjasi tiimin oma projektipäällikkö. Tiimien itsenäistä työskentelyä tuettiin studiosimulaatioympäristössä yhteisillä viikkopalavereilla sekä mentorointitapaamisilla.

Yrittäjyyden tukeminen kesäharjoitteluohjelman avulla

Kesäharjoitteluohjelmassa osa projekteista syntyi ulkopuolisista tarpeista, ja osa tuli opiskelijoilta itseltään. Jo rekrytointivaiheessa pyrittiin löytämään opiskelijoita, joilla on oma peli-idea tai peliprototyyppi.

Omaa peliä lähti tuottamaan lopulta neljä erilaista tiimiä. Harjoitteluohjelma tarjosi opiskelijoille alustan ja työkaluja kehittää oma ideansa julkaistuksi peliksi – ja mahdollisesti kehittää liiketoimintaa pelituotteen ympärille.

Yrittäjyydestä kiinnostuneita tiimejä ohjattiin kesäharjoitteluohjelman jälkeen muihin yrityskiihdyttämöihin. Myös Xamk Proto Studio jatkaa opiskelijatiimien tukemista yritystoiminnan kehittämisessä eteenpäin.

Opiskelijoiden omista projekteista osa julkaistiin jo kesäharkkaohjelman lopussa. Osaa opiskelijat kehittävät vielä eteenpäin, ja pelien julkaisu on ajoitettu myöhemmäksi.

Yritysyhteistyötä yhdessä opiskelijoiden kanssa

Osa kesäharjoitteluohjelman projekteista toteutettiin tiiviissä yhteistyössä työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa. Yksi tällaisista projekteista oli Tech Portfolio -tiimin työstämä Yoga Studio animaatiosarja, jossa tutustuttiin uusiin teknologioihin sekä niiden soveltamismahdollisuuksiin.

Opiskelijatiimi tuotti yhteistyössä joogastudio Yogelinan kanssa lyhyet, lapsille suunnatut animoidut joogaharjoitevideot. Projektissa hyödynnettiin MoCap liikkeen kaappausteknologiaa ja pelimoottoria. Yogelinan yrittäjä Elina Raaska kertoi projektin tuoneen heille mahdollisuuden testailla aivan uusia ulottuvuuksia joogan parissa:

– Oli todella mielenkiintoista nähdä, millainen taustatyö tarvitaan ennen kuin mitään visuaalista valmistuu. Oli ilahduttavaa nähdä nuoret osaajat intohimonsa äärellä. Kiitos Xamk luottamuksesta ja tästä mahdollisuudesta osallistua tähän projektiin!

Kuvassa näkyy henkilö, jollan on päällään liikkeentunnistusteknologiaan liittyvä puku. Vieressä on iso näyttö, jossa henkilön liike toistuu mallinnettuna tietokoneella. Molemmat hahmot ovat samassa asennossa.
Liikkeenkaappausteknologia mahdollistaa fyysisten liikkeiden yhdistämisen peliohjelmointiin.

Yksi kesäharjoitteluun osallistuneista opiskelijoista oli Digital International Business -koulutusohjelman opiskelija Eric Littell. Littell työskenteli kesän ajan projektipäällikkönä Game Portfolio -tiimissä, joka toteutti harjoittelussaan kahta peliprojektia.

Toinen projekteista oli Cops and Robbers -niminen mobiilipeli, joka toteutettiin yhteistyössä Kotkan kaupungin lasten kulttuuritoimen kanssa. Toisessa projektissa työn alla oli koodauspelin kehittäminen peruskoulujen käyttöön. Littell kertoo harjoittelukokemuksistaan näin:

– It is not every day that you get to combine your career with one of your passions; for me, that would be gaming. I am Eric Littell and I have been doing my Practical training as a Project Manager at Xamk Game Studios for the last 5 months.

Even though I had already had some experience in coordinating a team before this internship, it has been a completely new and exciting experience. First and foremost, communication is key when managing a team, specially since everything has to be handled remotely. In addition, having frequent voice calls is imperative to achieve such good communication and rapport.

The first and most valuable lesson I can take from this experience as a Project Manager is to understand your peers needs and interests; this way, you, as a project manager will know better how to handle the workload management. Thus, keeping the team motivated and focused on the project.

Surely, we all know that Project Management software, Gantt chart and lean management methods such as Kanban are extremely important for the success of a project. However, good communication and leadership are key to achieve success as a project manager.

Hence, if you are looking forward to having a very professional experience in the gaming industry, you should definitely join Xamk Game Studios.

– Eric Littell, Digital International Business, Kouvola

Kuvassa pöydän ympärisllä istuu kuusi henkilöä. Neuvotteluhuoneen seinällä näkyy iso näyttö, jota henkilöt katsovat.
Asiakastapaamisissa opiskelijat pääsivät esittelemään pelikonseptiaan yhteistyökumppanille.

Samassa tiimissä työskenteli myös peliohjelmoinnin opiskelija Aki Koivula. Littell ja Koivula tekivät kesän aikana tiivistä yhteistyötä. Koivula kuvaa ajatuksiaan harjoittelusta näin:

– Olen toiminut johtavana ohjelmoijana Xamk Game Studiosin Peliportfolio projekteissa. Johtavan ohjelmoijan töihin kuuluu muun muassa versiohallinnan ylläpito ja muiden ohjelmoijien työn tarkistaminen.

Työskenteleminen Xamk Game Studios:illa Portfolio -projektin parissa on tuonut meille kaikille arvokasta osaamista isommassa tiimissä työskentelyyn. Uskoisin, että suurin osa meistä on aikaisemmmin työskennellyt pääosin pienissä, alle viiden hengen, tiimeissä.

Olen oppinut paljon uutta työn hallinnoimisesta ja järjestämisestä isommalle ryhmälle. Etenkin useamman ohjelmoijan kanssa työskentely on tuonut aivan uusia ulottuvuuksia muun muassa versiohallintaan.

– Aki Koivula, Peliohjelmointi, Kotka

Kesäharjoitteluun osallistui opiskelijoita myös Mikkelin kansainvälisestä Information Technology –koulutusohjelmasta. Opiskelijamme Hai Ha kuvaili kokemuksiaan seuraavasti:

–Personally I think the experience of the summer internship is amazing. The studio team has done a great job making it possible remotely, we always get updates weekly to see the progress of each team and know at which point to push things forward. And after working with the Portfolio team I’ve learn more about teamwork and got a chance to honed my coding skill a lot by inspecting and listen to others point of view and opinions.

– Hai Ha, Information Technology, Mikkeli

Kuvassa musta karhun siluetti, taustalla animoitua maisemaa. Karhusiluetin ympärillä on pelin etenemiseen liittyviä tekstejä.
Kuvakaappaus Cops and Robbers -pelistä.

Kesäharjoittelussa opiskelijat pääsivät toteuttamaan projektit suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja julkaisuun asti. Game Design opiskelijamme Justyna Neuvonen haki mukaan ohjelmaamme omalla pelikonseptillaan.

Justynalla oli olemassa oleva peli-idea, jota hän oli lähdössä työstämään yhteistyössä asiakkaansa Urajärven Kartanomuseon kanssa. Justynalta puuttui koodausosaamista, ja pystyimmekin auttamaan Justynaa yhdistämällä hänet peliohjelmoinnin opiskelijan Samuli Nukalan kanssa.

Justyna kertoi meille ajatuksiaan harjoitteluohjelmasta:

– Hi! For Samuli and me Uräjärven Kartano Mysteeri was a first game. Creating it was a great fun and it was quite a journey. As maybe someday entrepreneur I now see that creating a game with education in it, which is children friendly might be fun and engaging, but it will be very expensive. There is not enough ways to fund that kind of projects, and this is very sad.

– Justyna Neuvonen, Game Design, Kouvola

Myös Petteri Mäki Kotkan peliohjelmoinnin koulutusohjelmasta yhdessä tiiminsä olivat käynnistäneet Superraketti-pelin kehityksen jo opiskeluiden aikana. Kesäharjoitteluohjelmaan he hakivat mukaan tavoitteenaan tuottaa julkaistava pelituote. Mäki näki harjoitteluohjelman tukeneen tiimin kehitystyötä ja kertoi meille ajatuksiaan lyhyesti:

– Kesäharkka auttoi meitä viemään opiskelija projektimme uudelle asteelle. Tarjolla olleista työkaluista on ollut meille apua. Toisten ryhmien projekteja on ollut kiva seurata. Muilta ryhmiltä on saatu uusia näkökulmia projektiimme.

– Petteri Mäki, Peliohjelmointi, Kotka

Ensimmäisen vuoden Game Design -opiskelija Mika Mäkelä oli mukana kahdeksan hengen opiskelijatiimissä. Tiimi lähti kehittämään ensimmäistä omaa peliään vahvalla visiolla ja he saivat aikaan kaikkien osallistujien ensimmäisen Steam-pelijulkaisun. Itse peli julkaistaan joulukuussa 2021 Steam-alustalla. Mäkelän ajatuksia projektista kesäharjoittelun osalta:

– XAMK Game Studios antoi meille mahtavan tuen ja mahdollisuuden toteuttaa kesän aikana oma projektimme, josta emme olleet ollenkaan varmoja alussa mitä tästä tulee. Tekemällä oppii ja rohkeasti yrittämällä pääsee pitkälle – yksikään tiimimme jäsen ei olisi uskonut kouluun hakiessaan, että heillä olisi ensimmäinen julkaistu peli ennen ensimmäisen opiskeluvuoden loppua. Myös sinä voit auttaa meitä tiellämme wishlistaamalla Roskis: A boozy beginning pelin Steamissa.

– Mika Mäkelä

Xamk Game Studios ja Xamk Proto Studio -hankkeiden näkökulmasta kesäharjoitteluohjelman tulokset ylittivät kaikki odotukset. Tuotoksia julkaistaan syksyn aikana monipuolisesti eri julkaisualustoilla kuten YouTube, Play Store, Apple Store, Steam ja Itch:io.

Harjoitteluohjelma kehitti eri koulutusohjelmien välistä yhteistyötä sekä synnytti myös uuden liiketoiminnan alkuja. Kehitystyö jatkuu TKI-hankkeiden, koulutuksen ja työelämän välisessä tiiviissä yhteistyössä.

Xamk Game Studios – Uudenmaan liiton rahoittamaa hanketta toteutetaan 1.4.2020–31.12.2022.

Xamk Proto Studio – Otsakorven säätiön rahoittamaa hanketta toteutetaan 1.1.2021–31.12.2021.

Kirjoittaneet Maarit Vahvanen ja Jani Ruotsalainen

Maarit Vahvanen työskentelee Xamk Game Studios -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Jani Ruotsalainen työskentelee Xamk Proto Studio -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.