Kuvassa kaksi huomioliiveihin ja kypärään pukeutunutta opiskelijaa odottaa omaa vuoroaan videoiden kuvauksissa, kun videoiden ohjaaja ohjeistaa seuraavaa kohtausta. Taustalla näkyy rakennustyömaa, kuvaustiimin kuvaaja sekä kohtaus, missä opiskelijoiden esittämä ylempi johto suorittaa työmaakäynnin. Oman vuoron odottelua kuvauspäivänä. Kuvassa projektitutkija Henna Haikonen, kuvaustiimin ohjaaja Janne Ruippo, sekä opiskelijat Akusti Mäkinen ja Samuel Laitinen. Kuva: Milla Sairanen.

Opiskelijat ideoivat käsikirjoitukset ja näyttelivät työturvallisuusvideoissa

05.10.2021

Rakennustyömaan työturvallisuuden johtamisen tueksi laadittuja ohjenuoria haluttiin elävöittää audiovisuaalisella aineistolla. Podcast-sarjaa varten haastateltiin omin voimin ylintä johtoa, ja videoiden tekoon osallistettiin talotekniikan insinöörikoulutuksen toisen vuoden opiskelijoita.

SAFECON-hankkeen työpaketti 1:ssä laadittiin pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden ylimmän johdon kanssa ohjenuorat, joissa tarjotaan erilaisia näkökulmia siihen, miten ylin johto voi parantaa rakennustyömaan työturvallisuutta. Ohjenuorat löytyvät hankkeen verkkosivujen kautta (xamk.fi/safecon).

Ohjenuorien elävöittämiseen haluttiin sekä ylimmän johdon omaa ääntä että helposti lähestyttävää audiovisuaalista aineistoa. Päätettiin siis laatia sarja haastatteluja podcasteina sekä näyteltyjä esimerkkejä videoina.

Podcast-haastatteluissa johtajat pohtivat muun muassa, millainen vaikutus omalla esimerkillä ja motivaatiolla on työturvallisuuden johtamisessa. Haastattelut toteutettiin kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten takia Teams-alustalla.

Haastattelutallenteet käsiteltiin niin, että vastaukset eri kysymyksiin poimittiin erilleen ja ryhmiteltiin ohjenuorien otsikoitten mukaan omiksi kokonaisuuksiinsa. Podcastit ovat suomenkielisiä ja ovat kuunneltavissa Xamkin SoundCloud-tilillä.

Videoita opiskelijayhteistyönä

Podcastien lisäksi haluttiin tehdä vielä helpommin lähestyttävää aineistoa, ja päädyttiin lyhyisiin videoklippeihin. Videoista saa myös helpommin eri kieliversiot toisin kuin podcasteista. Ongelmana oli kuitenkin hyvien ideoiden puute, joten tuotannossa päätettiin hyödyntää opiskelijoita.

Talotekniikan toisen vuoden opiskelijoilla on keväisin projektitoimistokokonaisuus, missä opiskelijat kolmen hengen ryhmissä toteuttavat ulkopuolisia toimeksiantoja. Idea tuntui vaivattomalta vaihtoehdolta, kunnes selvisi, että projektitoimistolla oli jo riittävästi toimeksiantoja.

Lyhyen viestittelyn jälkeen viestinnän ja johtamisen opintojaksoja luotsaava lehtori Mari Koivunen innostui ideastamme teettää videoiden ideointi ja käsikirjoitukset harjoitustyönä opintojaksolla. Opiskelijoiden innostaminen olikin astetta haasteellisempaa, etenkin kun emme oikein itsekään tienneet, mihin oltiin menossa ja mitä videoinnilta halusimme. Onneksi muutaman ohjauskierroksen jälkeen ideoita alkoi irrota, ja osa opiskelijoista innostui jopa esiintymään videoilla, mikä auttoi kuvausten toteuttamisessa.

Kuvauspäivän toteuttamista jouduimme jonkin verran pohtimaan pandemiarajoitusten takia. Turvavälit ja maskit jouduttiin huomioimaan, mutta kokoontumis- ja liikkumisrajoituksia oli kevennetty sopivasti juuri ennen kuvauksia. Onnetar oli muutenkin suotuisa, ja poutaisena päivänä suurin osa kohtauksista pystyttiin kuvaamaan ulkona sekä läheisellä saneeraustyömaalla. Toimistokohtauksiin pystyttiin puolestaan hyödyntämään talotekniikan laboratorion väljiä tiloja.

Kiitos kuvaustiimiksi palkattujen ammattilaisten, kuvauspäivä sujui kaikesta edeltävästä epämääräisyydestä huolimatta jouhevasti. Kuvaustiimillä oli vahva visio toteutuksesta, ja meidän riitti vain olla mukana ja osoittaa kuvauspaikat. Vakaassa ohjauksessa tulevista insinööreistäkin kuoriutui luontevia esiintyjiä.

Työskentelyä helpotti sekin, että videot kuvattiin ilman ääntä, eikä vuorosanoja tarvinnut osata. Jännityksestä huolimatta urheat vapaaehtoiset kokivat kuvauspäivän olleen mukavaa vaihtelua opiskelijan arkeen.

Videot ovat katsottavissa Xamkin Youtube-kanavalla.

Kuvassa kaksi huomioliiveihin ja kypärään pukeutunutta opiskelijaa odottaa omaa vuoroaan videoiden kuvauksissa kun videoiden ohjaaja ohjeistaa seuraavaa kohtausta. Taustalla näkyy rakennustyömaa, kuvaustiimin kuvaaja sekä kohtaus, missä opiskelijoiden esittämä ylempi johto suorittaa työmaakäynnin.

Safe, Skilled and Productive Construction Sites – SAFECON -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään rakennusalan työmaaturvallisuuden osaamista kahden suomalaisen ja kahden venäläisen korkeakoulun kesken. Xamkin vetovastuulla olevassa työpaketissa (WP1) kehitettiin ohjenuorat ylimmän johdon tueksi. Lisätietoa verkkosivulla xamk.fi/safecon.

Hanketta toteutetaan Kaakkois-Suomi –Venäjä rajat ylittävä yhteistyöohjelmassa CBC 2014–2020. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

Kirjoittaneet Milla Sairanen ja Henna Haikonen

Milla Sairanen työskentelee projektipäällikkönä ja Henna Haikonen projektitutkijana SAFECON-hankkeen WP1-työpaketissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.