Kuvassa ihmiset keskustelemassa yhteisen suunnitelman äärellä. Taustalla on valkotaulu, johon on kirjoitettu suunnitelmia.

Uusiin liiketoimintamalleihin tukea pk-yrityksille

Liiketoimintamallien kehittämisessä keskiössä on asiakasymmärrys. Uuden ratkaisun tulee pärjätä markkinoilla. Uusien tuote- ja palvelukonseptien arviointiin on olemassa erilaisia työkaluja, joita […]

Dronet lentävät urbaaniin kaupunkikuvaan

Vuoteen 2010 saakka dronet eli miehittämättömät UAV -ilma-alukset (Unmanned Aerial Vehicle) olivat Suomessa ja muuallakin maailmassa vielä varsin tuntemattomia teknisiä […]

Talotekniikan projektitoimisto 10 vuotta

Talotekniikan projektitoimisto on tehnyt yhteistyötä LVI-alan toimijoiden kanssa johdonmukaisesti jo kymmenen vuoden ajan. Yhteistyö on lisännyt talotekniikan koulutuksen yritysyhteistyötä ja […]

Kuvassa näkyy hahmo, joka on pelaamassa tietokoneen äärellä.

Kalevankangas yritysten kasvualustana

Hyvä esimerkki Kalevankankaan hyvinvointikampuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja yritysten välisestä yhteistyöstä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Active Life Labin […]

Pöydällä olevien papereiden päällä on kädet, joista toisessa on kynä. Henkilö kirjoittaa paperille.

TKI-hanke opinnäytetyön innoittajana

Opinnäytetyö on opiskelijan tiedon- ja taidonnäyte, jonka hän tekee opintojensa loppumetreillä. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiuksia soveltaa aikaisemmin oppimiaan tietoja ja […]