Projektipäälliköt pitämässä viikkopalaveria projektien tilanteesta. Kuva: Johanna Arola.

Talotekniikan projektitoimisto 10 vuotta

29.05.2023

Talotekniikan projektitoimisto on tehnyt yhteistyötä LVI-alan toimijoiden kanssa johdonmukaisesti jo kymmenen vuoden ajan. Yhteistyö on lisännyt talotekniikan koulutuksen yritysyhteistyötä ja kasvattanut opiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Talotekniikan projektitoimisto sai alkunsa vuonna 2014, kun talotekniikan opetuksessa pohdittiin, kuinka yritysyhteistyö saadaan tiiviiksi osaksi opetusta. Yhteistyömallista keskusteltiin paikallisen LVI-urakointiyrityksen kanssa ja tuon keskustelun pohjalta lähdettiin kehittämään toimintamallia

Toimintamallin nimeksi muotoutui lopulta Talotekniikan projektitoimisto ja yhdeksi sen toiminnan tavoitteeksi koulutuksen yritysyhteistyön vahvistaminen.

Yli 100 toimeksiannon konsulttitoimisto

Projektitoimisto jäljittelee LVI-alan konsulttiyritystä, ja vuosittain talotekniikan opiskelijat työskentelevät toimistossa reilussa kymmenessä yritysyhteistyöprojektissa. Kymmenen vuoden aikana projektitoimistossa on tehty töitä noin 30 eri yrityksen ja yhteistyökumppanin kanssa ja tehtyjä projekteja toimiston listoilla on pitkälle yli 100.

Yritysten ja yhteistyökumppaneiden määrästä huomaa sen, että lukuisat yhteistyötahot ovat mukana vuodesta toiseen. Tämä jatkuvuus osoittaa, että työelämäosapuoli on tyytyväinen toimintaan ja kokee saavansa yhteistyöhön käyttämälleen ajalleen vastinetta.

Projektitoimistossa viime vuosina tehtyjen toimeksiantajapalautteiden mukaan projektien tuloksiin on oltu tyytyväisiä. Kiitosta on tullut esimerkiksi projektiryhmien vuorovaikutus- ja viestintätaidoista. Yhteistyö on ollutkin voimaa, kun projektitoimistossa on integroitu menestyksekkäästi projektin hallintaan, johtamiseen, työyhteisötaitoihin ja viestintätaitoihin liittyviä opintoja.

Juhlavuoden teemana yrittäjyys

Talotekniikan opiskelija Elmo Nieminen juontamassa projektien esittelypäivää. Kuva: Mari Koivunen.

Projektitoimiston 10-vuotisjuhlavuotena haluttiin korostaa yrittäjyysteemaa järjestämällä asiantuntijaesityksiä pitkin kevättä. Lehtori Anna-Liisa Immonen esitteli yrittäjyyteen ja taloushallintoon liittyvä asioita, ja Xamk Xentrestä saatiin vierailijoita, jotka projektipäällikkö Mari Kirjalaisen johdolla kävivät markkinoimassa opiskelijayrittäjyyteen liittyviä opintoja sekä kertomassa *ship Startup Festivalista. Toimitusjohtaja Simo Pynnönen osallistui projektitoimiston johtamisen seminaariin ja piti itsekin esityksen johtajuuteen ja viestintään liittyen.

Juhlavuosi huipentui projektien esittelypäivään 11.4.2023, ja se järjestettiin yhdessä sähkötekniikan projektitoimiston kanssa. Yhteensä 22 projektia esittäytyi Mikkelin kampuksen ravintola Dexin ympäristössä.

Päivään sisältyi projektiryhmien esitysten lisäksi Caverionin asiantuntijapuheenvuoro, kun rakennuttajakonsultit Tommi Martikainen ja Joni Tukiainen kertoivat projektinhallinnasta ja työstään projektiasiantuntijoina. Tilaisuuden juonsi talotekniikan insinööriopiskelija Elmo Nieminen.

Hyväksi havaitun toimintamallin edelleen kehittäminen

Talotekniikan projektitoimisto on osa vakiintunutta talotekniikan koulutuksen toimintaa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että se muodostaa oman opintokokonaisuuden koulutuksen opetussuunnitelmassa. Toimintamallia on kehitetty vuosien aikana siten, että se hyödyttää mahdollisimman hyvin sekä yhteistyökumppaneita että opiskelijoita.

Tulevaisuuden tavoitteena on yhdistää entistä enemmän voimia sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen vastaavan toiminnan kanssa. Tämän yhteistyön myötä opiskelijat voivat tehdä entistä monipuolisempia projekteja, ja projekteihin saadaan kahden eri koulutuksen opiskelijoiden näkemystä.

Näiden kahden alan yhteistyö antaisi opiskelijoille entistä parempia valmiuksia työelämään, sillä LVISA-ammattilaiset työskentelevät työelämässä samoissa projekteissa ja tekevät hyvinkin läheistä yhteistyötä.

Kirjoittaneet Johanna Arola ja Mari Koivunen

Arola toimii lehtorina talotekniikan koulutuksessa ja Koivunen viestinnän lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.