Kuvassa näkyy hahmo, joka on pelaamassa tietokoneen äärellä. Xamk Active Life Lab on Kalevankankaan TKI-toiminnan veturi. Lihaskunto- ja kognitioharjoittelua yhdistävien pelien kehittäminen voi avata uusia markkinoita laitevalmistajille. Kuva: Marianne Heikkinen.

Kalevankangas yritysten kasvualustana

14.12.2021

Hyvä esimerkki Kalevankankaan hyvinvointikampuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja yritysten välisestä yhteistyöstä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Active Life Labin ja HUR Oy:n yhteistyö pelisisältöjen kehittämisessä.

Paineilmatekniikkaan perustuvia kuntosalilaitteita valmistava HUR Oy:n tavoitteena on kehittää parhaita mahdollisia ratkaisuja ennaltaehkäisevään, kuntouttavaan ja ylläpitävään liikuntaan. Mikkelin Kalevankankaan hyvinvointikampuksella toimiva Active Life Lab tekee yrityksen kanssa yhteistyötä uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.

HUR Oy valittiin laboratorion Älykuntosalin laitetoimittajaksi siksi, että se tarjoaa mahdollisuuden digitaalisen harjoitteludatan keräämiseen. Lisäksi molemmilla osapuolilla oli alusta asti kiinnostus luoda yhdessä uusia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Avain yhteiskehittämiseen oli se, että yritys rakensi laitteidensa ohjelmistoon Active Life Labin määrittelyn mukaisen rajapinnan, jonka kautta harjoitteludata on reaaliaikaisesti muiden sovellusten hyödynnettävissä. Käytännössä rajapinta mahdollistaa kuntosalilaitteen toimimisen peliohjaimena harjoittelun aikana.

Pelikehitys kuntosalilaitteille on uusi liiketoimintamahdollisuus laitevalmistajalle

Kuntosali- ja kognitioharjoittelun yhdistämisellä on todettu olevan muistisairauksia ehkäisevä vaikutus (Anderson-Hanley ym. 2012). Asiakastarve on siten olemassa, ja tarpeeseen vastaavilla serious gaming -kategorian peleillä on kansainväliset markkinat.

Ensimmäisen HUR Oy:n rajapintaa hyödyntävän pelin kehitti Xamkin it-opiskelijoiden tiimi. Pelissä Pullervo-norppahahmoa ohjataan esteitä vältellen ja samalla pisteitä keräten. Peli toimii maistiaisena siitä, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Peli on testikäytössä Älykuntosalin loppukäyttäjillä kuten elintapaohjauksen asiakkailla.

HUR Oy:lle yhteistyö on avannut tulevaisuuden mahdollisuuden rakentaa ohjelmistoliiketoimintaa laitemyynnin rinnalle. Active Life Lab muodostaa nyt pelikehityksen ympärille yritysryhmää, jonka tavoitteena on kaupallistaa aihepiirin tuotteita. Business Finland on jo rahoittanut kehittämistyötä, ja valmistelussa on seuraava isompi TKI-hanke. Tavoitteena on myös käynnistää pelejä kehittävä opiskelijavetoinen startup-yritys lähitulevaisuudessa.

Kalevankangas uuden liiketoiminnan kehitysympäristönä

HUR Oy:n ja Active Life Labin yhteistyö on yksi esimerkki siitä, mitä arvoa Kalevankankaan hyvinvointikampus voi tarjota hyvinvointi- ja elämysalojen yrityksille. Tavoitteet TKI-toiminnan ympärille rakentuvasta yritystoiminnan kasvusta ja uusien yritysten synnystä ovat kovat.

Alueella yhdistyvät monipuoliset loppukäyttäjäryhmät, laadukas rakennettu ympäristö sekä tutkimus- ja kehitystoiminta. Tämä luo edellytykset liiketoiminnalle sekä uusien innovaatioiden synnylle ja testaamiselle.

Status kaupungin kehittämisalustana takaa sen, että alueelle kohdistetaan jatkossakin resursseja. Viime vuosikymmenen aikana on rakennettu hyvinvoinnin monitoimiareena Saimaa Stadiumi ja jalkapallohalli sekä uudistettu jäähallia, ravirataa ja mailapeliareena Sport Forumia. Laajemmin alueelta tunnetaan vuosittaiset St Michel -ravit sekä Ikioma-areenalla pelaava Jukurit.

Työ tulevaisuuden Kalevankankaan eteen on nyt vauhdissa Xamkin johdolla. Yrityksille ja muille organisaatioille onkin otollinen aika hypätä kärryille luomaan alueesta itselleen paras tulevaisuuden toimintaympäristö.

Tervetuloa mukaan!

Kuvassa kartta Kalevankankaan hyvinvointikampuksesta.
Kalevankankaan hyvinvointikampus.

Tervetuloa mukaan!

Millaisille yrityksille Kalevankangas tarjoaa kasvuympäristön?

– Toimialoja: liikunta, urheilu, terveys, hyvinvointi, tapahtumat, elämykset ja matkailu

– Hyvinvointi- ja elämyspalveluja alueella tarjoavat ja tuottavat yritykset

– TKI-toimintaan kiinnittyvät yritykset

Lisätietoja:

kalevankangasmikkeli.fi, Instagram @kalevankangasmikkeli, https://www.xamk.fi/activelifelab sekä Kalevankankaan kehittämisalustan koordinaattori Viljo Kuuluvainen, viljo.kuuluvainen@xamk.fi , p. 040 670 1695

Lähteet

Anderson-Hanley, C., Arciero, P. J., Brickman, A. M., Nimon, J. P., Okuma, N., Westen, S. C., Merz, M. E., Pence, B, D., Woods, J. A., Kramer, A. F. & Zimmerman, E. A. 2012. Exergaming and older adult cognition: a cluster randomized clinical trial. Am J Prev Med 2012 Feb;42(2):109–19.

Kuuluvainen, V. (toim.) 2021. Kalevankangas yritystoiminnan kasvualustana. Hyvinvointi- ja elämyspalvelujen kampus. Xamk. Mikkeli. https://www.theseus.fi/handle/10024/504163

Kirjoittanut Viljo Kuuluvainen

Kirjoittaja työskentelee Kalevankankaan kehittämisalustan koordinaattorina ja TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Lab -tutkimusyksikössä.