KINOS_paakuvaKuva: Haaja

KINOS -hankkeen innovaatioyhteistyö lähentää koulutusta ja työelämää

0

Pyrkimys innovaatioihin on yhä merkittävämpi osa niin yritysten kuin oppilaitostenkin toimintaa.

Innovaatiolla tarkoitetaan usein ideaa tai käytäntöä joka on jollakin tavalla uusi, perustuu tietoon ja tuottaa taloudellista hyötyä. Koulutusorganisaatioiden innovaatiotoiminta kiteytyy pitkälti pedagogisiin toimintamalleihin, jotka tukevat ja luovat mahdollisuuksia innovaatioiden synnylle.

Innovaatioita syntyy tyypillisimmin eri alojen ja erilaisten ihmisten välisen yhteistyön tuloksena. Ideat jalostuvat innovaatioiksi yhteisöllisen työskentelyn kautta. Mahdollistamalla opiskelijoiden, opettajien ja työelämänedustajien muodostamat niin kutsutut oppivat yhteisöt pystymme luomaan alustoja innovaatioiden synnylle.

Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman KINOS-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää innovaatio-osaamista ja luoda KINOS -organisaatioiden yhteinen innovaatiotoiminnan malli.

Innovaatiotoiminnan haasteet ja mahdollisuudet

Innovaatiotoiminnan perusta muodostuu halusta tehdä asioita uudella tavalla. Sen keskeinen voimavara on erilaisuus.

Innovaatiotyöskentely haastaa niin opettajat, opiskelijat kuin työelämänedustajatkin ajattelemaan toimintaansa uudella tavalla. Oppijina eivät ole enää yksistään opiskelijat vaan kaikki toimintaan osallistujat.

Tämän tyyppinen oppiminen edellyttää opettajilta uudenlaisia työskentelytapoja ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Opiskelijan näkökulmasta taas oleellista on pystyä luopumaan vanhasta kouluoppimisen mallista, jossa lähtökohtaisesti opettaja tietää kaiken. Työelämää toimintatapa haastaa ajattelemaan oppilaitosyhteistyötä rajattuja toimeksiantoja laveammin.

Vaikka monialaisissa yhteisöissä työskentely saattaa meidät mukavuusalueidemme ulkopuolelle, ovat sen tulokset oppimisen kannalta kuitenkin merkittäviä. Opiskelijat pääsevät työskentelemään jo opintojensa aikana työelämälle ominaisella tavalla. Opettajat ja työelämän edustajat saavat yhteistyöstä lisäarvoa omaan työhönsä. Erityisen hyödyllisiksi on koettu uusien näkökulmien avautuminen ja tätä kautta tapahtuva oppiminen.

Käytännön toimintamalli innovaatiotyöskentelyn edistämiseksi

KINOS-hankkeessa on suunniteltu ja pilotoitu monipuolisesti erilaisia toimintamalleja oppilaitosten innovaatiotoiminnan edistämiseksi. Suunnittelussa ja testauksissa on ollut mukana opettajien ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan lisäksi opiskelijoita ja yrittäjiä. Yhteensä kaikkiaan noin 1300 eri toimijaa on osallistunut toimintaan.

Hankkeessa tehtyjen pilotointien pohjalta on syntynyt innovaatiotoiminnan malli, jonka keskiössä ovat yhteisesti toteutettavat oppimisympäristöt ja toiminnat.

 

Kinos_innovaatinmalli

Kuva: Groteski.

 

Mallissa lähtökohtana ovat alueelliset strategiat. Kinos-hankkeessa toimivat organisaatiot toteuttavat jo nyt menestyksekkäästi Etelä-Savon alueellisia strategioita. Lisäksi organisaatiot kehittävät varsinaisen opetustyönsä lisäksi tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaansa myös omissa oppimisympäristöissään.

Pääajatuksena on se, että koulutusorganisaatiot jatkavat yhteisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja rakentavat myös uusia muotoja yhteistoiminnan ja innovoinnin pohjaksi. Näin vahva alueellinen yhteistyö toisen- ja korkea-asteen välillä on valtakunnallisestikin katsottuna harvinaista, ja se vastaa vaatimukseen koulutuksen ja työelämän lähentämisestä.

Toimintaa ylläpitämässä blogi ja virtuaalinen ideajalostamo

KINOS -Blogi levittää jatkossakin aitoja kokemuksia innovaatiotoiminnasta. Lukijoita blogilla on ollut puolessa vuodessa yli 1400, mikä osaltaan kertoo kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Hankkeessa kehitettiin myös ideoiden keruuta ja jatkojalostusta varten kaikille avoin INNOPANKKI. Ideoiden keräämisen ja jatkojalostamisen kautta mahdollistuvat aidot yhteistyömahdollisuudet, jotka linkittyvät opetukseen ja palvelevat samalla alueen yrityksiä.

Yrityksille INNOPANKKI tarjoaa myös väylän tarjota ideoita edelleen kehitettäväksi joko pelkästään jättämällä idean tai osallistumalla idean kehittelyyn. Yrityksen on myös mahdollista kehittää omaa tuotettaan esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yritystä hyödyttäviä räätälöidympiä koulutuspalveluita, jotka auttavat sekä tuotekehityksessä että täydennyskoulutuksen kautta parempana työvoiman saatavuutena.

Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa KINOS-hankkessa ovat mukana Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Aalto yliopisto Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (PYK), Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Otavan Opisto. Hanke alkoi syksyllä 2011 ja päättyy tämän vuoden lopussa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen loppuseminaari järjestetään to 14.11. klo 13–16 Mikkelin ammattikorkeakoululla Kampussali A:ssa. Seminaarin teemana on Innovatiivisuus ja yrittäjyys. Aihetta avaamassa ovat näyttelijä Miina Maasola sekä kuuro rapartisti Signmark. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Kirjoittanut Eeva Kuoppala

Kirjoittaja työskentelee KINOS-hankkeen projektipäällikkönä ja lehtorina, ja 1.1.2014 alkaen opetuksen ja henkilöstön kehittämispäällikkönä.

Avainsanat:


Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


kaksi × 9 =