Kalevi_paakirjoitusKirjakauppa Lontoossa. Kuva: Kalevi Niemi.

Ammattikorkeakoulun opiskelijat alueen kehittäjinä

0

Korkeakoulut eivät ole olemassa itseään varten. Varsinkin ammattikorkeakouluilta odotetaan vahvaa sitoutumista oman alueensa kehittämiseen. Tämä tehtävä on monitasoinen.

Kysymys on eri alojen asiantuntijoiden kouluttamisesta, täydennyskoulutuksesta, tiedon ja osaamisen siirrosta, uuden tiedon tuottamisesta, kehittämistoiminnasta, palvelutoiminnasta ja yrittäjyyden edistämisestä. Ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus ulottuu tätäkin laajemmalle.

Mamkin opiskelijat suorittivat vuonna 2014 yhteensä yli 36000 tk-opintopistettä.

Opiskelijoiden merkitys aluekehitykselle unohtuu helposti. Kuitenkin heidän osallistumisellaan työelämän erilaisiin toimeksiantoihin on suuri aluetaloudellinen merkitys. Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittivat vuonna 2014 yhteensä yli 36 000 tk-opintopistettä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelijat antavat yhteensä 600 opiskelijatyövuoden kehityspanoksen yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Tutkimus- ja kehittämisprojekteja voisi silti hyödyntää vielä entistäkin paremmin moniulotteisina oppimisympäristöinä, jossa oppivat opiskelijat, opettajat ja projektihenkilöstö sekä projektissa mukana olevat muut sidosryhmät. Lähtökohtia tällaisen yhteistyön kehittämiseen on käsitelty esimerkiksi tuoreessa Anu Haapalan (2014) toimittamassa julkaisussa Opinnollistaminen TKI-projekteissa – lähtökohtia toteutukseen ja kokemuksia käytännöstä.

Oppimisen tutkimustulokset osoittavat, että merkityksellisimmät oppimiskokemukset ja samalla pohja elinikäiseen oppimiseen luodaan mahdollisimman autenttisissa oppimisympäristöissä. Vaikka tämä tunnustetaan periaatteessa, etenee muutos hitaasti.

Työelämälähtöisiin kehittämisprojekteihin integroituvassa pedagogiikassa on kysymys opiskelijan saattamisesta kohti työelämässä yhä enemmän tarvittavaa uutta asiantuntijuutta, jota luonnehtii kyky ongelmanratkaisuun, kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja kyky yhdistää toisiinsa teoreettista, käytännöllistä ja sosiokulttuurista tietoa.

paakirjoitus3Alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta on kokonaisuudessaan vaikea mitata ja osoittaa. Mutta jotain vaikuttavuudesta myös käytettävissä olevat tilastot todistavat. Etelä-Savon maakuntaliitto on laatinut havainnollisen yhteenvedon ohjelmakauden 2007–2013 EU:n rakennerahastohankkeista (hankevisualisointi.esavo.fi).

Sen mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu toteutti viime ohjelmakaudella maakunnassa yhteensä 60 rakennerahastojen kehittämishanketta, joiden kokonaisrahoitus oli 18,4 miljoonaa euroa. Niihin osallistuneita yrityksiä oli yhteensä 671 ja muita organisaatioita 466.

 

Opinnollistaminen TKI-projekteissa – lähtökohtia toteutukseen ja kokemuksia käytännöstä -julkaisu on luettavissa sähköisenä: http://www.theseus.fi/handle/10024/86972

Kirjoittanut Kalevi Niemi

vararehtori, kehitysjohtaja

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


kolme + 4 =