Kuvassa kirjoja kirjaston hyllyllä.

Opparit ojennukseen

Nro4/2021

Opparia vihataan ja rakastetaan. Oppari eli opinnäytetyö kruunaa ammattikorkeakouluopiskelijan aherruksen. Opinnäytetyön prosessia tuetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa monin tavoin. Opiskelijat kaipaavat […]

Kuvituskuva.

Palvelumuotoilulla parempaa bisnestä myös maaseudulle

Nro4/2021

Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen on laajentunut alkutuotantoyrityksistä mikro- ja pienyritystoiminnan kehittämiseen. Maaseutu halutaan nähdä kansallisena menestystekijänä, joka tarjoaa mahdollisuuden hyvälle elämälle, […]

Kuvassa näkyy hahmo, joka on pelaamassa tietokoneen äärellä.

Kalevankangas yritysten kasvualustana

Nro4/2021

Hyvä esimerkki Kalevankankaan hyvinvointikampuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja yritysten välisestä yhteistyöstä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Active Life Labin […]

Kuvituskuva.

Resilienssi on tulossa osaksi hanketoimintaa

Nro4/2021

Koronapandemia yllätti maailman ja muutti toimintatapoja monella alalla. Pandemian vaikutukset ovat vaikeuttaneet myös hankkeiden toteuttamista. Hanketoiminnassa olisikin hyvä kehittää ja […]

Kuvakaappaus Discord-palvelun keskustelusta.

Discord opiskelijoiden ohjauksen alustana

Nro4/2021

Koronapandemia on korostanut opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tarvetta. Etäopiskelu ei ole mahdollistanut kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia, joten yhteisöllisyyden kokemus on ollut heikkoa ja […]

Kuvassa Jamboardin ideointiseinä: kuvia ja post-it-lappuja.

Palvelumuotoilu osaksi kansainvälistä opetustarjontaa

Nro2/2021

Sysäys kansainvälisen palvelumuotoilun opetuksen suunnitteluun lähti interaktiivisen peliseinän esittelytilaisuudesta hankekumppaneille. Keväällä 2021 toteutettiin useista moduuleista koostuva koulutus. Yksi opetusmoduuleista rakentui […]

Pöydällä olevien papereiden päällä on kädet, joista toisessa on kynä. Henkilö kirjoittaa paperille.

TKI-hanke opinnäytetyön innoittajana

Nro2/2021

Opinnäytetyö on opiskelijan tiedon- ja taidonnäyte, jonka hän tekee opintojensa loppumetreillä. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiuksia soveltaa aikaisemmin oppimiaan tietoja ja […]