Tuli palaa puista tehdyssä nuotiossa. Etualalla on metallisessa tikussa soikean maallinen punaruskea ruoka kuumenemassa.

Etelä-Savo on ruokamatkailun edelläkävijä

Nro4/2023

Ruokamatkailu on maailmalla koko ajan kasvavan kiinnostuksen kohteena. Etelä-Savossa ruokamatkailuun ja paikalliseen ruokaan liittyvää kehittämistyötä on tehty jo pitkään. Kaakkois-Suomen […]

Käytännönläheistä kehittämistä ruokapalveluille

Nro4/2023

Työmiesten syöminen, ikäihmisten ravitsemus, hävikin vähentäminen, ruokapalveluiden prosessien tehostaminen, työhyvinvointi ja digitaalisuus. Tässä muutamia hankkeiden aiheita, joissa ruokapalveluiden toimintaa on […]

Yhteistyössä uutta osaamista

Nro4/2023

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on kuluvan vuoden aikana alettu panostamaan tutkimuksesta ja kehitystyöstä nousevan uuden osaamisen ja innovaatioiden tunnistamiseen ja tuotteistamiseen osaksi […]

Logistiikan ja merenkulun vihreä siirtymä

Nro3b/2023

Tämä on Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalan oma Xamk READ -teemanumero, jonka kantavana teemana on vihreä siirtymä. Vahvuusalalta on ilmestynyt edellisenä […]

Kolmen kuvan yhdistelmä, jossa vasemmalla on ylhäältä otettu kuva tiestä ja sillasta veden ja metsän ympäröimänä. Keskellä on kuva ihmishahmoisesta robotista. Oikealla on kuva tarjottimesta, jossa on pienillä lautasilla ja vadeilla erilaisia ruokia.

Klusterityöllä lisää kilpailukykyä ja yhteistyötä

Nro3/2023

Klusterityön tavoitteena on vahvistaa Euroopan talouden ja teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, kilpailukykyä ja kestävyyttä. Eurooppalaista klusterityötä johtaa European Cluster Collaboration Platform […]

Yrittäjän ajankäyttö luo perustan kehittämistyölle

Nro3/2023

Ruokapalvelualan hektisyys haastaa yrityksen kehittämistyötä, jossa yrittäjän suunnitelmallisuus ja ajankäyttö ovat tärkeitä kulmakiviä. Systemaattinen kehittämistyö vaatii yrittäjältä aikaresursseja, eikä uuden […]

Julkaiseminen kehittämistoimintana

Nro2/2023

Nykymaailman muutoksissa keskustelu julkaisemisesta, sen muodoista ja kannattavuudesta tutkijalle on jatkuvaa korkeakoulutuksen maailmassa. Aiemmasta ”publish or perish” -ajattelusta on siirrytty […]

Työ vaatii osaavat tekijänsä

Nro2/2023

Työntekijöiden osaaminen on yrityksen arvokkain voimavara. Näin kuuluu lähes fraasiksi kulunut juhlapuheissa henkilöstölle osoitettu kiitos. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekevissä organisaatioissa […]

TieJot mahdollistaa opetuksen ja oppimisen kehittämisen

Nro2/2023

Kolme ammattikorkeakoulua kehittää parhaillaan yhdessä tiedolla johtamisen koulutusta. Tiedolla johtamisella pyritään parempaan johtamiseen perustamalla päätöksenteko faktoihin. Lisäksi tietojohtamisella lisätään organisaation […]