Xamk READ -lehden päätoimittaja Kalevi Niemi.

Xamk READin kymmenen vuotta

Verkkolehti Xamk READ on ilmestynyt yhtäjaksoisesti kymmenen vuotta. Se perustettiin aikanaan kertomaan eri sidosryhmille Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista […]

Tuli palaa puista tehdyssä nuotiossa. Etualalla on metallisessa tikussa soikean maallinen punaruskea ruoka kuumenemassa.

Etelä-Savo on ruokamatkailun edelläkävijä

Ruokamatkailu on maailmalla koko ajan kasvavan kiinnostuksen kohteena. Etelä-Savossa ruokamatkailuun ja paikalliseen ruokaan liittyvää kehittämistyötä on tehty jo pitkään. Kaakkois-Suomen […]

Käytännönläheistä kehittämistä ruokapalveluille

Työmiesten syöminen, ikäihmisten ravitsemus, hävikin vähentäminen, ruokapalveluiden prosessien tehostaminen, työhyvinvointi ja digitaalisuus. Tässä muutamia hankkeiden aiheita, joissa ruokapalveluiden toimintaa on […]

Yhteistyössä uutta osaamista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on kuluvan vuoden aikana alettu panostamaan tutkimuksesta ja kehitystyöstä nousevan uuden osaamisen ja innovaatioiden tunnistamiseen ja tuotteistamiseen osaksi […]

Yrittäjän ajankäyttö luo perustan kehittämistyölle

Ruokapalvelualan hektisyys haastaa yrityksen kehittämistyötä, jossa yrittäjän suunnitelmallisuus ja ajankäyttö ovat tärkeitä kulmakiviä. Systemaattinen kehittämistyö vaatii yrittäjältä aikaresursseja, eikä uuden […]

Julkaiseminen kehittämistoimintana

Nykymaailman muutoksissa keskustelu julkaisemisesta, sen muodoista ja kannattavuudesta tutkijalle on jatkuvaa korkeakoulutuksen maailmassa. Aiemmasta ”publish or perish” -ajattelusta on siirrytty […]

Työ vaatii osaavat tekijänsä

Työntekijöiden osaaminen on yrityksen arvokkain voimavara. Näin kuuluu lähes fraasiksi kulunut juhlapuheissa henkilöstölle osoitettu kiitos. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekevissä organisaatioissa […]

TieJot mahdollistaa opetuksen ja oppimisen kehittämisen

Kolme ammattikorkeakoulua kehittää parhaillaan yhdessä tiedolla johtamisen koulutusta. Tiedolla johtamisella pyritään parempaan johtamiseen perustamalla päätöksenteko faktoihin. Lisäksi tietojohtamisella lisätään organisaation […]

Ympäristövahinkojen torjunnan osaamisvaatimukset kasvussa

Torjuntaosaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen ovat yhä haasteellisempia vahinkoaineiden monipuolistuessa. Samalla yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyessä kansalaiset entistä aktiivisemmin ilmoittavat vahingoista ja edellyttävät […]