Xamk READ -lehden päätoimittaja Kalevi Niemi. Kuva: Pihla Liukkonen, Kontrastia.

Xamk READin kymmenen vuotta

04.12.2023

Verkkolehti Xamk READ on ilmestynyt yhtäjaksoisesti kymmenen vuotta. Se perustettiin aikanaan kertomaan eri sidosryhmille Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista ja ajankohtaisista kuulumisista. Nimi READ juontuu sanoista Research, Education, Regional Development.

Kymmenen vuotta on kulunut nopeasti. Kirjoittajia ja jutun juurta on kolme kertaa vuodessa ilmestyneelle lehdelle löytynyt runsaasti. Sitä on ruokkinut ammattikorkeakoulun kasvanut TKI-toiminta, jonka parissa työskentelee nykyisin jo yli 300 eri alojen asiantuntijaa. Matkalle mahtuu myös ammattikorkeakoulun fuusio, jonka myötä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lehti Koskinen sulautui Readiin.

Erillisten hankkeiden tulokset alkavat hahmottua pysyvämpänä vaikuttavuutena.

Tutkimus- ja kehittämistyötä toteutetaan pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella, joka on määräaikaista ja hankkeistettua. Kun silmäilee lehden vuosikertoja, huomaa kuitenkin helposti, että yksittäisistä hankkeista kertovat jutut muodostavat jatkumoita ja teemakokonaisuuksia. Erillisten kehittämishankkeiden tulokset alkavat hahmottua pysyvämpänä vaikuttavuutena. Metsä alkaa erottua puista.

Xamk READin käsittelemien aiheiden kautta peilautuu myös laajempia toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Ajanjaksoon sisältyy EU:n normaalin seitsenvuotisen ohjelmakauden vaihtumisen lisäksi merkittäviä, ennakoimattomia ja poikkeuksellisia tapahtumia, joilla on ollut suora vaikutus myös TKI-toimintaan.

Koronan yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi käynnistettiin kertaluonteiset REACT- EU ja RRF -ohjelmat. Fossiilienergiasta luopumista vauhditetaan oikeudenmukaisen siirtymän JTF-ohjelmalla eli niin kutsutulla ”turvepaketilla”. Venäjän hyökättyä Ukrainaan keskeytettiin ENI-rajaseutuohjelman mukainen hankeyhteistyö.

Lehden aiheiden kautta peilautuu myös laajempia toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.

TKI-toiminta on vahvasti mukana haettaessa itäiselle Suomelle uusia kasvun eväitä muuttuneessa geopoliittisessa maailmassa. Pitkän linjan osaamiselle, tutkimusinfrastruktuurille ja yhteistyöverkostoille, jota ammattikorkeakoulu on kerryttänyt erityisesti metsäbiotaloudessa, digitaalisessa tiedonhallinnassa, kestävässä hyvinvoinnissa ja logistiikassa on ajassamme ja alueellamme erityisen vahvaa kysyntää.

TKI-toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja kansainvälistymisen eteen on silti paljon tekemistä. Xamkissa ensi vuonna käynnistyvä tutkijanurapolku – väitöskirjatutkija, tutkija, erikoistutkija, johtava tutkija – on yksi merkittävä käytännön toimenpidekokonaisuus, jolla rimaa voidaan korottaa.

Kirjoittanut Kalevi Niemi

Kirjoittaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja ja vararehtori.