Kolmen kuvan yhdistelmä, jossa vasemmalla on ylhäältä otettu kuva tiestä ja sillasta veden ja metsän ympäröimänä. Keskellä on kuva ihmishahmoisesta robotista. Oikealla on kuva tarjottimesta, jossa on pienillä lautasilla ja vadeilla erilaisia ruokia. Kuvakoosteen kuvat: Visit Saimaa ja kuvapankki.

Klusterityöllä lisää kilpailukykyä ja yhteistyötä

02.10.2023

Klusterityön tavoitteena on vahvistaa Euroopan talouden ja teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, kilpailukykyä ja kestävyyttä.

Eurooppalaista klusterityötä johtaa European Cluster Collaboration Platform (ECCP).  Aktiivinen innovaatiotoiminta parantaa suomalaisten yritysten kykyä pärjätä eurooppalaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Tähän tarvitaan osaamistason nostoa ja vahvempaa yhteistyötä yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden välillä.

Yläreunassa on teksti klusteritoimijoiden verkosto. Kuvan keskellä on ympyrä, jossa on yritykset-teksti. Ympyrään liittyy kuusi pisaramallista kuviota, joissa on tekstit kehittämisorganisaatiot, kansalliset ja kansainväliset kumppanit, elinkeinoelämän tukipalvelut, yksityiset ja julkiset rahoittajat, kaupungit ja kunnat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.Klustereiden tarkoituksena on antaa yrityksille kaikki mahdollinen tuki, jotta ne voivat tuottaa uusia palveluita ja tuotteita kannattavasti. Klusterissa yritykset ovat toiminnan keskiössä ja viranomaiset, rahoittajat, tki-toimijat ja koulutusorganisaatiot tekevät työtä yritysten hyväksi.

Monipuolinen toimijakenttä mahdollistaa uusien ideoiden ja yhteistoimintamallien syntymisen sekä tutkimustulosten tehokkaamman hyödyntämisen.

Memory Campus yhdistää eilisen ja huomisen

Memory Campus on Mikkelin kaupungin omistama tiedonhallinnan ja kirjasto-, arkisto- ja museoalan kehittämisalusta, yhteistyöklusteri. Sen toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Digitalian tutkimusyksikkö.

Mies seisoo kivisen tunturin laella. Taustalla näkyy taivasta ja pilviä sekä kaksi ihmistä.
Bittien maailmassa tiedon louhinta on paljon helpompaa ja myös jalokivet erottuvat massasta paremmin, toteaa Disec Oy:n toimitusjohtaja Aki Lassila. Kuva: Aki Lassila.

Klusterin tavoitteena on arkistoinnin, digitoinnin ja digitalisaation osaamisen, tutkimuksen ja koulutustoiminnan kehittäminen, alan yhteistyön vahvistaminen ja liiketoiminnan kehittämisen tukeminen muistiorganisaatioiden, TKI-toimijoiden ja alan yritysten kanssa.

Disec Oy on mikkeliläinen tiedonhallinta- ja digitointipalveluita tarjoava yritys. Disec tarjoaa monipuolisia SaaS-palveluja yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille.

– Memory Campuksessa mukana olo on kasvattanut tiedonhallinnan ympärille paljon toimintaa esimerkiksi yhteistyöhankkeina ja tuonut toimijoita ympäri Suomea Etelä-Savoon, Disecin toimitusjohtaja Aki Lassila kertoo.

– Disec on hyötynyt Memory Campukseen kuulumisestaan lisääntyneen tietouden ja kehityshankkeisiin osallistumisen myötä; esimerkiksi DALAI-hankkeesta saadut eväät ovat auttaneet Diseciä Yksa-arkistopalvelun jatkokehittämisessä ja monipuolistamisessa, Lassila jatkaa.

Mies puhumassa yleisön edessä neuvotteluhuoneessa. PowerPoint-esitys näkyy taustalla.
Mindhive Oy:n toimitusjohtaja Ville Venäläinen puhumassa yrityksestään ja tekoälyn mahdollisuuksista Memory Campus -yhteisön tapaamisessa syyskuussa 2023. Kuva: Kati Saltiola.

Ohjelmistoyritys Mindhive Oy on digitalisuuden edelläkävijä alueellamme. Mindhive tarjoaa ohjelmistokehityksen lisäksi niin digitalisaatiokonsultointia, digitaalisia alustapalveluita, palvelumuotoilua, käyttöliittymäsuunnittelua kuin myös tekoälykehittämistä ja data-analytiikan palveluita.

– Olemme olleet mukana toiminnassa eri hankkeiden kautta ja haluammekin jatkossa vahvistua asiantuntijatalona ja olla siltana muihin yrityksiin, Mindhiven toimitusjohtaja Ville Venäläinen kertoo.

– Meitä kiinnostaa etenkin generatiivisten tekoälymallien kehittäminen ja siihen liittyvä yhteistyö, sekä se miten niistä saadaan jalostettua liiketoimintaa ja elinvoimaa tukevaa toimintaa yhteistyössä Xamkin, Memory Campuksen ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Etelä-Savon ruokaklusteri – tunnettu kestävän ruoka-alan verkosto

Silmälasipäinen hymyilevä mies, joka näkyy kuvassa vyötäröstä ylöspäin. Miehellä musta lyhythihainen paita. Tausta keltainen.
Virtasalmen Viljatuote Oy on Etelä-Savon ruokaklusterin perustajajäsen. Viljatuotteen yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja Petri Karjalainen kokee ruokaklusterin perustamisen erinomaisena asiana Etelä-Savon ruoka-alalle. Kuva: Anna Jalli, Luova Toimisto Fiba Oy.

Etelä-Savon ruokaklusteri perustettiin reilu vuosi sitten. Yksi Etelä-Savon ruokaklusterin perustajajäsenistä on Virtasalmen Viljatuote Oy, jonka yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja Petri Karjalainen pitää perustettua ruokaklusteria hienona hankkeena, joka kerää alan toimijat yhteen ja luo nostetta eteläsavolaiselle elintarvikesektorille. Karjalaisesta jo ruokaklusterin perustaminen on kunnianosoitus maakunnan ruokatuotannolle.

Ruokaklusterin visiona on ”Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän ruoka-alan verkosto”. Ruokaklusteri toimii vastuullisen ruoka-alan kehittäjänä, verkottajana ja puolestapuhujana. Tavoitteena on edistää vahvaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja rohkaista uusiin kokeiluihin.

– Toivoisin ruokaklusterin luovan yhteistyötä ja kontakteja eri toimijoiden välille. Myöhemmin mahdollisesti opintomatkoja ja yhteisiä investointi- tai kehittämishankkeita, joihin saataisiin EU-rahoitusta, Karjalainen linjaa klusterin palvelut yrittäjien näkökulmasta.

Mallia tähän voidaan saada Blue Economy Mikkeli (BEM) vesiklusterin toiminnasta. BEM on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä vesialan verkostoissa ja avannut jo yrityksille suunnatun rahoitushaun osaamisen kehittämiseen.

Etelä-Savon ruokaklusteri -toimintamallia rakennetaan parhaillaan kahden hankkeen yhteistyönä. Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea Etelä-Savon ruoka-alalle -hanketta (EAKR, Etelä-Savon maakuntaliitto) toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Ruokaklusterin toiminnallistaminen – RUOTO -hankkeesta (MSR, Etelä-Savon ELY-keskus) vastaavat ProAgria Etelä-Savo, Luonnonvarakeskus ja Etelä-Savon koulutus Oy.

Memory Campus -klusterin kehittämistä koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Digitalia-tutkimusyksikkö. Lisätietoja verkkosivuilta https://memorycampus.fi

Kirjoittaneet Teija Rautiainen, Taina Harmoinen, Kati Saltiola ja Kaisa Voutila

Rautiainen työskentelee tutkimusryhmäpäällikkönä Vastuulliset ruokapalvelut -tutkimusryhmässä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja toimii Etelä-Savon ruokaklusterin johtajana.

Harmoinen työskentelee projektipäällikkönä Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea Etelä-Savon ruoka-alalle –hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja on Ekoneum ry:n toiminnanjohtaja.

Saltiola työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Digitalian tutkimusyksikössä ja hän on Memory Campus -klusterin ohjelmakoordinaattori.

Voutila työskentelee projektipäällikkönä Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo –hankkeessa Etelä-Savon maakuntaliitossa.