Palvelumuotoilulla ymmärrystä palvelujen kehittämiseen

Palvelumuotoilu tähtää palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen, jonka avulla kehitystyötä tehdään asiakkaan tarpeita huomioiden. Palvelumuotoiluprosessin alkuvaiheessa on tärkeää kasvattaa laajasti ymmärrystä aiheesta, […]

Kuvassa tekstit Osaajatarveilmiö, Maakunnan sidosryhmäkartta ja Kymistämö.

Osaajatarveilmiön sidosryhmät kartalle palvelumuotoillen

Alati muuttuvassa työmarkkinaympäristössä osaajatarpeen ymmärtäminen on keskeistä alueellisen kehityksen, pitovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Tässä artikkelissa avataan Kymenlaakson osaajatarvehaasteen ratkaisujen tukemiseksi […]

Kuvassa TKI-asiantuntija Minna Porvari. Taustalla näkyy valkotaulu, jonne on ryhmitelty postit-lappuja.

Näe minut – tässä ja nyt

Helmikuussa olin melko jännittynyt, kun en tiennyt mitä odottaa. Kotkan kampuksella oleva iso luokkatila oli järjestetty työpajatyöskentelyä varten niin, että […]

Tarinoista lisäarvoa ruokalahjatuotteille

Tarinallistaminen auttaa parhaimmillaan yrityksiä erottumaan kilpailijoista, luomaan uudenlaisia toimintatapoja ja parantamaan asiakaskokemusta. Eteläsavolaisten ja kymenlaaksolaisten pienyrittäjien ruokalahjatuotteita tarinallistettiin Paikallisten ruokatuliaisten […]

Monimuotoisuudella kilpailuetua ja lisäarvoa yrityksille

Monimuotoisen työyhteisön on todettu lisäävän yrityksen kehittymiskykyä ja työyhteisön innovatiivisuutta. DiversCity -hankkeen palvelumuotoilukoulutuksessa maahanmuuttajanaiset näyttivät osaamistaan liiketoiminnan kehittämisessä ja verkostoituivat […]

Oletetaanko vai osallistetaanko?

Moni tekemisen ja kokemisen muoto on siirtynyt viime vuosina digitaaliseen suuntaan. Kehityksen vauhti on ollut hurjaa, erityisesti tekniikan ja ohjelmistokehityksen […]

Kuvituskuva.

Palvelumuotoilulla parempaa bisnestä myös maaseudulle

Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen on laajentunut alkutuotantoyrityksistä mikro- ja pienyritystoiminnan kehittämiseen. Maaseutu halutaan nähdä kansallisena menestystekijänä, joka tarjoaa mahdollisuuden hyvälle elämälle, […]

Kuvassa näkymä yleisöstä, joista osalla on kädet ylhäällä. Yhden henkilön kädet muodostavat sydänkuvion. Taustalla näkyy esiintymässä oleva yhtye.

Future of Festivals – Palvelumuotoilua tapahtuma-alalle

Pietarin alueen tapahtuma- ja festivaalijärjestäjille sekä museoille ja gallerioille suunnatussa Future of Festivals -koulutuskokonaisuudessa hyödynnettiin palvelumuotoilun työtapoja ja välineitä. Koronapandemian […]