Ote Oravalan Kartalon tuotetarinasta. Kuva: Emma Vuokila 2023.

Tarinoista lisäarvoa ruokalahjatuotteille

02.10.2023

Tarinallistaminen auttaa parhaimmillaan yrityksiä erottumaan kilpailijoista, luomaan uudenlaisia toimintatapoja ja parantamaan asiakaskokemusta.

Eteläsavolaisten ja kymenlaaksolaisten pienyrittäjien ruokalahjatuotteita tarinallistettiin Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistamisen -hankkeessa. Mukana olevien yritysten kanssa toteutettiin tarinallistamiseen, palvelumuotoiluun ja brändinkehittämisen teemoihin liittyvää yritysvalmennusta.

Valmennuksissa yrittäjiä sparrattiin ruokalahjatuotteiden ja tuotepakkausten kehittämiseen kunkin yrityksen tarpeiden perusteella. Yrityksiä autettiin esimerkiksi löytämään ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja ja graafisen muotoilun opiskelijat uudistivat etikettejä.

Erityisesti keskityttiin kuitenkin tarinallistamiseen; miten tarinallistamista voisi hyödyntää ruokalahjatuotteiden kehittämisessä?

Tarinallistamalla asiakaskokemusta ja lisäarvoa

Tarinallistamisella tarkoitetaan yrityksen, palvelun ja tuotteen kehittämistä asiakasta osallistavan tarinan muotoon. Tarina tarjoaa elämyksiä ja vaikuttavuutta asiakkaalle sekä tekee palvelusta tai tuotteesta helpommin hahmotettavan.

Tarinallistamisessa hyödynnetään olemassa olevia, todellisia asioita. Joskus tarinat kumpuavat yrityksen historiasta, paikkakunnasta, toiminnasta tai henkilöstä. Tarina tukee yrityksen brändiä ja arvoja.

Hyvänä esimerkkinä tarinallistamisen hyödyntämisestä on Kyrö Distillery, joka valmistaa alkoholituotteita suomalaisesta rukiista. Yrityksen sivuilla ja markkinoinnissa luodaan vahvoja mielikuvia tarinoiden ja kuvien avulla. Brändi viestii vahvasti suomalaisuutta, puhdas ruis, sauna ja alastomuus markkinoinnissa toimii ja auttaa erottautumaan kilpailijoista.

Tarinaa voidaan kertoa markkinoinnin avulla kuvin, äänimaailmoin, videoin ja tekstein. Tarina kuitenkin kulkee mukana ihan kaikkialla. Sen tulisi näkyä palveluympäristössä esimerkiksi myymälässä ja tuotepakkauksissa valituissa materiaaleissa, tuotteiden esillepanossa ja palvelutilanteissa henkilökunnan kertomana. (Kalliomäki 2014.)

Asiakaskokemusta parantaa, jos asiakas voi kokea tarinaa aistiensa avulla, nähden, kuullen ja haistaen. Mielikuva tuotteesta, yrityksestä ja palvelusta vahvistuu ja siitä jää muistijälki, joka auttaa asiakasta palaamaan kokemuksen äärelle ja yrityksen asiakkaaksi. (Kalliomäki 2014.)

Toteutettujen yritysvalmennusten avulla voitiin tarjota apua pienyrittäjien pohdintoihin liittyen tarinallistamiseen ja tarinoiden hyödyntämiseen.

Oravalan kartanossa tarinat kumpuavat historiallisista henkilöistä

Oravalan Kartano huokuu historiaa ja tarinoita. Kuva: Tiia-Mari Eilola.

Kouvolalainen Oravalan kartano oli yksi valmennuksiin osallistuneista yrityksistä. Oravalan kartano huokuu historiaa ja tarinoita. Tarinoita oli jo hyödynnetty jonkin verran kartanon tuotteissa ja ohjelmapalveluissa, mutta niitä haluttiin yhtenäistää.

Tarinoita työstettiin yhdessä yrittäjä Ingela Hildénin kanssa. Punaiseksi langaksi nousi 1700-luvulta peräisin oleva Oravalan kartanon tammipuisto. Tammipuistoon kytkettyjen tarinoiden avulla luotiin yhtenäisyys erilaisten tuotteiden välillä.

Valmiissa tarinoissa esiintyy tammipuiston historian henkilöitä luoden mielikuvia entisaikojan elämästä kartanolla. Graafisen muotoilun opiskelija Emma Vuokila päivitti tuotteiden etikettien graafisen ilmeen vastaamaan kartanon tyyliä. Oravalan kartanon emäntä Hildén kertoi hankkeen olleen yksi parhaimmista, johon hän on osallistunut.

– Osaava, kannustava, mukava ja asiantunteva tiimi, selkeä tavoite, suunnitelmallisuus ja eteneminen aikataulun ja suunnitelman mukaan. Loistavaa!, iloitsi Hildén.

– Pystyitte ihmeellisellä tavalla lukemaan ja tulkitsemaan minun ajatuksiani. Olen helpottunut ja erittäin tyytyväinen lopputulokseen! Minulla on vihdoin ulkoasu tuotepakkauksille ja tuotteille, sekä toimivat tuotetarinat.

Lisää ruokatuliaisten tuotteistamisesta voit lukea viikolla 41 julkaistavasta oppaasta Makuelämykset matkamuistoiksi – Opas ruokalahjojen tuotteistamiseen, joka ladataan hankkeen sivuille.

Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen (1.10.2022–15.10.2023) -hanke sai avustusta Lapin ELY-keskukselta harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta.

Lähde

Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen – Palvelukokemuksen punainen lanka. Talentum.

Kirjoittaneet Tiia-Mari Eilola ja Minna Nieminen

Eilola työskentelee projektipäällikkönä ja Nieminen palvelumuotoilijana Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.