flash_tomoKuitulaboratoriossa tutkitaan sellumassan sekoittumista.

Tutkimushanke FLASH tähtää sekoitustekniikan huippuyksikköön

0

Tehokas sekoittuminen on tärkeä osa teollisia prosesseja. Uusilla sekoitusteknologioilla voidaan tehostaa merkittävästi prosessien energia- ja ympäristötehokkuutta sekä pienentää tehtaiden pääomaintensiivisyyttä ja laitekokoja. Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen näkökulmasta alue on kuitenkin haastava ja monitieteinen.

flash_kansikuva

Kuitulaboratorion sellumassan sekoittumislaitteistoa.

Säiliöissä tapahtuva hidas sekoittuminen on tieteellisesti melko pitkälle ymmärretty. Sen sijaan nopeat prosessiputkessa tapahtuvat sekoittumisilmiöt ja prosessivaiheet ovat melko heikosti tunnettuja ja tieteellisteknisesti huonosti hallittuja. FLASH-tutkimushanke keskittyy juuri näiden ilmiöiden tutkimiseen.

Osaamisen pohja on Etelä-Savossa vahva. Sekoitusilmiöitä on tutkittu Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnassa sijaitsevassa kuitulaboratoriossa jo yli 10 vuoden ajan. FLASH-hanke jatkaa in-line sekoitustekniikoiden tutkimusta.

Laajaa teollisuusyhteistyötä ja suuria panoksia

FLASHin rinnalla toimii kaksi yritysvetoista hanketta. AquaFlow Oy:n hankkeessa kehitetään pääasiassa uusia jäteveden puhdistustekniikoita. Wetend Technologies Oy:n hankkeessa puolestaan kehitetään uusia in-line sekoitusratkaisuja prosessiteollisuudelle. Lisäksi julkisen hankkeen rahoitukseen osallistuvat prosessiteollisuutta edustavat Stora-Enso ja UPM-kymmene, prosessi-ja laitetoimittajat Andritz ja Sulzer sekä mittausteknologian asiantuntijoina Janesko ja Pixact. Myös VTT on mukana hankkeessa lähinnä mittausosaamisellaan.

Projektin toteutukseen liittyvät olennaisesti myös kuitulaboratorion laiteinvestointi- sekä laajennushankkeet. Kaikkien näiden hankkeiden kokonaisbudjetti on noin kuusi miljoonaa euroa.

Katse teollisissa sovelluksissa ja tulevaisuudessa

Kuitulaboratorion sekoitustutkimukset ovat perinteisesti keskittyneet paperi- ja massaprosesseihin. Flash hankkeen tavoitteena on laajentaa sovelluskenttää myös muihin suuren mittakaavan, pääasiassa vedenkäsittelyyn liittyviin prosesseihin.Esimerkiksi kaivosteollisuudesta etsitään uusia sovellusalueita yhdessä Green mining -ohjelman SeaWay-hankkeen kanssa. SeaWay-hankkeessa kehitetään uusia prosessi- ja jätevesikäsittelyratkaisuja kaivosteollisuudelle.

Sekoitustekniikoiden hallinta voi nousta oleelliseksi silloin, kun pieniä kemikaalimääriä lisätään suuriin vesivirtauksiin. Pitemmällä tähtäimellä tavoitteena on luoda kuitulaboratorioon suuren mittakaavan prosesseihin erikoistunut sekoitustekniikan huippuyksikkö, joka sisältää tarvittavan osaamisen ja välineistöt alan perus- ja sovellustutkimuksen sekä yrityksille suunnattuun asiakaspalveluun.

Kirjoittanut Jari Käyhkö

Kirjoittaja työskentelee tutkimuskohtajana Mikkelin ammattikorkeakoulun kuitulaboratoriossa.

Avainsanat:


Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


viisi × 6 =