Käytännönläheistä kehittämistä ruokapalveluille

Työmiesten syöminen, ikäihmisten ravitsemus, hävikin vähentäminen, ruokapalveluiden prosessien tehostaminen, työhyvinvointi ja digitaalisuus. Tässä muutamia hankkeiden aiheita, joissa ruokapalveluiden toimintaa on […]

Vastuullisuuskin voi tuottaa lisäarvoa

Vastuullisuus on nykyään osa monen yrityksen liiketoimintaa. Vastuullisuus voi tuoda lisäarvoa paitsi yritykselle itselleen, myös sen asiakkaille. Vastuullinen liiketoiminta on […]

Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan

Avoimuus ja vastuullisuus ovat arvoina suosittuja eri toimialojen yritysten strategioissa. Ne on kirjattu myös Xamkin toiminnan periaatteiksi. Molemmat onkin helppo […]

Vaativa kuluttaja edistää kestävää taloutta

Tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointi sekä tulosten avoin viestintä lisäävät kilpailuetua. Vaatimalla lisää tietoa itselleen kuluttajat helpottavat kestävien valintojen tekemistä ja […]

Kestävä kehitys mukana korkeakoulujen strategiassa

TWIN CAMPUS -hankkeessa Xamkin työpakettiin kuuluu korkeakoulujen kestävän kehityksen, yrittäjyyden tukipalveluiden sekä yritysyhteistyön hyvien käytänteiden benchmarkkaaminen. Pyrimme selvittämään, mitkä toimintatavat […]

Digiajan onnistuneet talkoot Kouvolassa

”The problems are known. The solutions exist. Change is happening today, are you with us?” Näillä juontajien saatesanoilla alkoi Kaakkois-Suomen […]

Anteeksi, pahoitteluni

Kun asiat ovat menneet pieleen voi yritys vilpittömästi anteeksi pyytämällä pelastaa asiakkaan luottamuksen yritystä kohtaan. Anteeksi on voimakas sana, jolla […]

MiniMikkeli on paikallinen ja vastuullinen

MiniMikkeli on yrittäjyys- ja yhteiskuntakasvatuskonsepti kaikille Mikkelin alakoulujen kuudesluokkalaisille. MiniMikkelissä kuudesluokkalaiset pääsevät ideoimaan omia yritysideoitaan sekä tutustumaan olemassa oleviin paikallisiin […]