Elinkaariarviointien monipuolistuminen ja kasvavan datan määrä voi toimia ponnahduslautana useille erilaisille kestävään kehitykseen pohjautuville yrityksille. Kuva: Alena Koval, Pexels

Vaativa kuluttaja edistää kestävää taloutta

07.12.2020

Tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointi sekä tulosten avoin viestintä lisäävät kilpailuetua. Vaatimalla lisää tietoa itselleen kuluttajat helpottavat kestävien valintojen tekemistä ja edistävät talouden kestävän kehityksen murrosta.

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment = LCA) eli tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja päästöjen arviointi ei suurimmalle osalle kuluttajia ole tuttua. Kuluttajille ympäristöarvioinnit ovat todennäköisesti tutumpia isojen infra- ja teollisuushankkeiden viestinnästä ja uutisista. Selviääkö jokin projekti ympäristövaikutusten arvioinnista vai ei – siinäpä nykyaikainen projektihaaste.

Näin helppoa se voi olla – Oatlyn kaurajuomapakkauksessa ilmoitettu hiilijalanjälki hiilidioksidiekvivalenttia per kilo. Kuva: Petri Kähärä

Elinkaariarviointia tehdään nykyään myös pienemmistä ja moninaisemmista asioista kuin suurista ja selkeästi ympäristöön vaikuttavista projekteista. Yksi esimerkki tältä syksyltä on kaurajuomayritys Oatlyn haaste maitoteollisuudelle julkaista maidontuotannon hiilidioksidipäästöt. Yritys on painanut juomatölkkeihinsä tuotteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja se yrittää saada kilpailijansa mukaan kestävän kehityksen markkinakentälle, jossa se jo on ja toimii vahvasti. Toinen esimerkki on autoilun voimanlähteiden köydenveto – ovatko sähköautot oikeasti niin kestäviä vaihtoehtoja kuin väitetään?

Tuotteisiin sekä palveluihin liittyvien päästöjen ilmoittaminen on kilpailukeino, jolla voi erottautua valveutuneiden kuluttajien keskuudessa. Aihe on paljon esillä, mutta vain harva yritys ilmoittaa tuotekohtaiset päästönsä. Mikä saisi yritykset ilmoittamaan päästönsä ja mitä siitä voisi seurata?

Julkinen paine ja kysyntä vaikuttavat

Yksi tapa saada elinkaariarviointi tehtyä ja sen tulokset esille on julkinen paine. Kuluttajat voivat saada aikaan muutoksen vaatimalla tietoa. Vaatiminen voi olla haastava sana, mutta yksinkertaisuudessaan se voi tarkoittaa vain kauppiaalta kestävistä tuotevaihtoehdoista kysymistä – usein ja kaikkialla kysymällä syntyy painetta. Kauppiailla on valtaa omaan tuotetarjontaansa ja he kyllä ymmärtävät reagoida julkiseen paineeseen ja kysyntään, joka voi auttaa menestymään.

Koska kauppiaalla ei välttämättä ole mitään mahdollisuuksia selvittää myymiensä tuotteiden elinkaaripäästöjä itse, hän pyytää niitä toimittajaltaan tai tuotteiden valmistajalta. Paine toimitusketjussa etenee siis ketjun lopusta alkuun päin. Tuotteen valmistaja pystyy huomioimaan tuotannon päästöt ja antamaan tiedon kaikille kauppiaille, jotka voivat edistää liiketoimintaansa kestävillä tuotteilla.

Kilpailuetu tarjolla vielä muutaman vuoden

Elinkaariarvioinnin tuoma kilpailuetu on tarjolla vielä ainakin muutamien vuosien ajan. Sen lisäksi, että päästöavoimuudella voi saada myynnillistä kilpailuetua, kestävän kehityksen huomioinnilla voidaan saavuttaa tuotannollista säästöä. Kestävät ratkaisut eivät välttämättä aiheuta ylimääräisiä kustannuksia ja on mahdollista, että ne ovat pitkällä tähtäimellä jopa huomattavan kustannustehokkaita.

Elinkaariarviointien tekeminen yhä laajemmalle joukolle tuotteita ja palveluita vaatii myös laajempaa osaamista. Uskallan väittää, että tulevaisuudessa elinkaariarviointilaskuja toteuttavat tulevat olemaan ammattilaisten joukko, jolla tulee riittämään työtä.

Elinkaariarviointien monipuolistuminen ja kasvavan datan määrä voi toimia ponnahduslautana useille erilaisille kestävään kehitykseen pohjautuville yrityksille. Kun ei ole ollut tietoa päivittäisten tuotteiden päästötasoista ei ole voitu kehittää parempia ratkaisuja. Tai tietysti teollisuus on voinut itse kehittää itselleen parempia ratkaisuja, mutta kattavan ja avoimen tiedon lisääminen on edellytys uusille teollisuuden ulkopuolelta lähtöisin oleville innovaatioille.

Edellä kerrottu on yksinkertaistus siitä, miten asiat voisivat mennä. Elinkaariarviointi ja päästöjen julki tuominen ovat kuitenkin keskiössä muutokseen ja tässä muutoksessa auttaa kuluttajien paine vaatia vertailtavia, kestäviä vaihtoehtoja. Vaatimalla itselleen kuluttajat edistävät myös teollisuuden kestävien ratkaisujen murrosta, joka odottaa kestävän kehityksen osaamisen kasvamista ja avoimen tiedon start-upeja.

Kirjoittanut Petri Kähärä

Kirjoittaja on tutkimuspäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun logistiikan ja merenkulun TKI-yksikössä.