Organisaation johtajan pitää yhä useammin pystyä sparraamaan hybridiammattilaisia, verkostomaisesti hajautunutta toimintaa sekä ajasta ja paikasta riippumatonta, muuttuvaa työtä.

On pakko olla aktiivinen!

05.05.2017

”On pakko päivittää osaamistaan, että pysyy muutoksessa mukana”, painotti yrittäjä, naisjohtaja ja verkostoituja Sirpa Linnanmäki, WoManager -teemalla järjestetyssä BusinessBreakfastissa Xamkin kampuksella.

Digiteknologiaa ja sosiaalista mediaa vahvasti ja sujuvasti hyödyntävän yrittäjän liiketoiminnan ydin onkin verkkokauppa, jonka valikoimaan kuuluu laadukkaita ja ekologisia sisustustuotteita.

”Läpinäkyvyys on tärkeää ja se on hyvä myös tuoda esille. Tuotteiden tarinat ja taustat tuovat lisäarvoa ja vahvistavat brändiä, joten ne ovat tärkeässä roolissa kaikessa viestinnässä”.

Verkkokaupan ohella Sirpa Linnanmäellä on Helsingin Design-korttelissa myös perinteinen kivijalkakauppa PORE HELSINKI shop, joka toimii samalla show-roomina.

Verkostoissa on voimaa

Yritteliäisyyttä, jatkuvaa oppimista ja kykyä kytkeytyä nopeasti yhteistyöhön erilaisten asiantuntijoiden kanssa tarvitaan tänä päivänä niin isoissa kuin pienissäkin organisaatioissa.

Aktiivinen yrittäjä on vahvasti verkostoitunut muun muassa Design District Helsinki -yhteisöön, Ornamoon ja naisjohtajien yhteisöön. Monialaisissa ja haastavissa tiimeissä työskentely ja yli rajojen virtuaalisesti toimivien ryhmien kokoaminen ja johtaminen ovat sellaista pääomaa ja aineetonta arvoa, jota kilpailijoiden on vaikea kopioida.

Samaan aikaan kun maailma on täynnä liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia, täytyy yksittäisen tiiminvetäjän, esimiehen ja johtajan kiivetä omia oppimisen portaitaan ja päivittää osaamista. Taitojen täytyy vastata tarjolla olevia kehittämismahdollisuuksia, jotta niihin pystytään tarttumaan yrityksissä.

Työn luonne muuttuu

Nyt ja tulevaisuudessa organisaation johtajan pitää yhä useammin pystyä sparraamaan hybridiammattilaisia, verkostomaisesti hajautunutta toimintaa sekä ajasta ja paikasta riippumatonta, muuttuvaa työtä. Näihin teemoihin paneudutaan WoManager-Joko -valmennuksessa, jonka tavoite on tukea naisten urapolkuja, yrittäjyyttä ja yhteisiä verkostoja erityisesti digitaalisuus huomioiden.

Kovien taitojen rinnalla tässä valmennuksessa vertaisoppimisella ja verkostojen rakentamisella on merkittävä rooli. Samalla rohkaistaan tekemään uusia rohkeita kokeiluja ja ottamaan uusia askeleita työelämässä.

DigiJoko – digitaalisuus, naiset ja johtaminen

Hankkeen toteuttaa Kaakkois Suomen ammattikorkeakoulu 1.3.2017-28.2.2019. Hanke saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.

Olethan kiinnostunut urapolkusi vahvistamisesta ja oman esimies- ja johtamisosaamisesi kehittämisestä! Nainen, tule mukaan WoManager-JOKOvalmennukseen, joka alkaa 24.5.2017. Valmennus sisältää tietopäiviä ja pienryhmäsparrausta johtamisen ja digitaalisuuden teemalla.

Kirjoittanut Kaija Villman

Kirjoittaja työskentelee DigiJOko-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa.