Kuvassa ihmiset keskustelemassa yhteisen suunnitelman äärellä. Taustalla on valkotaulu, johon on kirjoitettu suunnitelmia.

Uusiin liiketoimintamalleihin tukea pk-yrityksille

Liiketoimintamallien kehittämisessä keskiössä on asiakasymmärrys. Uuden ratkaisun tulee pärjätä markkinoilla. Uusien tuote- ja palvelukonseptien arviointiin on olemassa erilaisia työkaluja, joita […]

Kuvassa Reijo Honkonen. Taustalla näkyy liitutaulu, johon piirretty tikku-ukko.

Hei, me suunnitellaan!

– Niin se aika rientää. Tervetuloa taas tänne uuden opetussuunnitelman starttiseminaariin. Tarkoituksena on paaluttaa suuntaviivat ja työstää suunnitelmat valmiiksi ennen […]

Tulevaisuuden akkuosaamista Kaakosta

Suomen akkustrategian visio luo tarpeen akkualan osaamiselle. Kaakkois-Suomessa osaamistarvetta on lähdetty työstämän kolmelle eri koulutusastelle: ammatilliselle, ammattikorkeakoulu- ja yliopistoasteelle. Akkukoulutuksen […]

Vesistöjen puhtautta edistämässä

Ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä on tehty Mikkelin kampuksella yli 25 vuotta, ja vesiosaamista on jaettu ympäristöteknologian koulutuksessa […]

Ammattikorkeakoulu uuden yrittäjyyden kasvualustana

Xamkissa opiskelijayrittäjyyttä tuetaan monella tapaa. Yrittäjyyspolkuja on useita, joten ne tarjoavat lukuisia vaihtoehtoja tarttua yrittäjyyden mahdollisuuksiin. Tässä artikkelissa esitellään opiskelijoiden […]

Virtuaalinen Kotka: kaupunkimallin jatkuva kehitys

Kotkansaaresta kehitetään kattavaa virtuaalista ja interaktiivista kaupunkimallia useisiin käyttötarkoituksiin kuten kaupunginsuunnitteluun, sekä terveydenhuollon koulutuksen tueksi. Digitaalista karttadataa ja kaupunkien tai […]

Akkuteollisuuden osaajakoulutus suunnitteilla Xamkissa

Xamkissa suunnitellaan akkutekniikan osaajakoulutusta alueelle rakentuvan akkuklusterin tueksi. Opetuskokonaisuuden tarkoituksena on kouluttaa osaajia akkualan eri tason työtehtäviin. Koulutus pyritään aloittamaan […]

TieJot mahdollistaa opetuksen ja oppimisen kehittämisen

Kolme ammattikorkeakoulua kehittää parhaillaan yhdessä tiedolla johtamisen koulutusta. Tiedolla johtamisella pyritään parempaan johtamiseen perustamalla päätöksenteko faktoihin. Lisäksi tietojohtamisella lisätään organisaation […]

Osaamismerkkien käyttö korkeakouluopetuksessa

Osaamismerkit käyttöön myös Xamkissa? Osaamismerkki tarkoittaa yleensä digitaalista merkkiä, todistusta siitä, että sen omistaja on onnistunut hankkimaan tietyn alan osaamista. […]

Tietämisen koetinkivi ja jatkuva oppiminen

Ammattikorkeakouluissa koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan integroiminen toisiinsa on ollut keskustelun kestoteema kohta neljännesvuosisadan ajan. Tuntuu siltä, että korkeakoulujen laatujärjestelmän […]