CEO-JOKO 1 -johtamiskoulutukseen osallistuu 32 Etelä-Savon alueen pienten ja keskisuurten yritysten johtajaa ja avainhenkilöä. kuva: Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari


Pienyrityskeskus vahvassa vireessä yrittäjyyden ja pk-yritysten kehittäjänä

03.10.2017

Pienyrityskeskuksella on vankka kokemus yritysten ja ylimmän johdon kouluttamisesta: ensimmäinen PK-JOKO-koulutus alkoi Pienyrityskeskuksessa lokakuussa 1980. Ohjelmia on toteutettu tähän mennessä kaikkiaan 79 ja valmennukseen on osallistunut yhteensä yli 1500 pk-yritysten avainhenkilöä.

Työ jatkuu, sillä syyskuussa 2017 käynnistyi Pienyrityskeskuksessa ensimmäinen uuden aikakauden yritysten ja julkisyhteisöjen ylimmän johdon CEO-JOKO-johtamiskoulutus yhteistyössä Pienyrityskeskuksen, Etelä-Savon kauppakamarin, alueen yritysten ja Etelä-Savon ELY-keskuksen ESR-tuen turvin.

Nyt uudessa ajassa – ja uudessa kehittämisen hengessä – tahtotila ja kehittämisen ote ovat vähintäänkin yhtä kunnianhimoisia kuin PK-JOKOssa. Tavoitteeksi on laitettu vähintään kansallisen formaatin luominen CEO-JOKOlle.

Johtamiskoulutusta avainhenkilöille

Ensimmäiselle PK-JOKO:lle kutsuttiin mukaan 22 eri alojen ja paikkakuntien pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajaa. Nyt käynnistyneeseen CEO-JOKO 1 -johtamiskoulutukseen osallistuu puolestaan 32 Etelä-Savon alueen pienten ja keskisuurten yritysten johtajaa ja avainhenkilöä.

Uuden ajan digitaalisissa ympäristöissä toimiville naisjohtajille lanseerattiin jo keväällä 2017 digiajan WoManager-valmennus. Digitalisaatio, palvelullistaminen, kansainvälisyys ja vahva johtamisen kehittäminen ovat tämän ohjelman keskiössä.

Pienyrityskeskuksen tehtäväksi uudessa 1.1.2017 aloittaneessa Xamk Oy:ssa on profiloitunut paitsi johtamisen kehittäminen, myös uuden yrittäjyyden tukeminen ja yrittäjyyteen liittyvän tutkimuksen tuottaminen. Yrittäjyys nähdään poikkileikkaavana teemana koko Xamkissa, joten tehtävää riittää. Pelkästään opiskelijoita on yli 9000, puhumattakaan alumneista ja erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistuvista yrittäjistä, yrityksistä.

Start upeja ja ketteriä kokeiluja

Xamkissa asetettiin vuodelle 2017 määrälliseksi tavoitteeksi 7 uutta start up -yritystä. Tavoitemäärä on kirkkaasti ylitetty ja osasta onnistumista saa myös kiittää Pienyrityskeskuksessa tehtävää vahvaa yrittäjyyden hanketyötä.

Uutena avauksena yksikössä lisätään merkittävästi yrittäjyyteen tukevaa työtä mm. lanseeraamalla yrittäjyyden sparrausklinikat paitsi Xamkin opiskelijoille myös muille oman yrityksen kehittämisestä innostuneille myös idean palvelullistamista ja tuotteistamista pohtiville.

Nuorten yrittäjyyteen tukemisessa yksikkö on aina ollut rohkea ja ketterä kokeilija. Siitä esimerkkinä mm. kesän 2017 Start up Summer – 10 days and 100 challenges Espoossa ja kevään Jobhunt-kokeilut Mikkelissä, jossa matchattiin nuoria ja yrityksiä yhteen – ja työpaikkoja sekä uusia yritysideoita syntyi. Pääkaupunkiseudulla Viron kanssa yhteistyönä jatketaan ja edistetään yrityshautomokokeiluja ja siihen liittyvä tutkimusta vahvasti eteenpäin.

Yrittäjyyskasvatuksen rintamalla on jatkettu kokeilukulttuurin hengessä eri asteiden opettajien kanssa tuotettuja, testattuja – sheikattuja – ideoita sekä laitettu innovaatiokokeiluja uusiksi. MiniMikkeli – kuudesluokkalaisten yrittäjyyskokeilujen ympäristö kiinnostaa. Kuudesluokkalaisten yrittäjyyden innostuksen sanomaa on levitetty kansallisessa YKTT-verkostossa.

Globaali yrittäjyysviikko tulee taas!

Marraskuinen Global Entrepreneurship Week (GEW2017) -tapahtumaviikko juhlii jo 11-vuotista taivaltaan ja Xamk tuottaa koko viikon kaikilla kampuksillaan yrittäjyyden innostustapahtumia, yrittäjyysteemaisia koulutuksia ja -valmennuksia. Ennen tätä ehtii toteutumaan myös Nordic Business Forum, jonka annista ja huippupuheenvuoroista päästään osalliseksi streamattavien lähetysten välityksellä suorana Mikkelin kampuksella.

Pienyrityskeskus aloitti kansainvälistymisen jo vuonna 1993, jolloin Pietarissa käynnistettiin kaupallisten avustajien valmennus tuolloisen KTM:n rahoituksella. Suomalaisten yritysten Venäjän markkinoille menemisen tueksi ja avuksi Pietariin valmennettiin yli 500 kaupallista avustajaa. Suuri osa heistä on edelleen suomalaisten yritysten kehittämisen tukena Venäjän markkinoilla.

Kansainvälisiä mahdollisuuksia

Xamkin yksikkönä Pienyrityskeskus on edelleen vahvasti Pietarissa. Venäjä on nyt ja tulevaisuudessa merkittävä liiketoiminta-alue, mahdollisuus alueen ja koko Suomen yrityksille, koulutus-, tutkimus ja kehittämisyhteistyölle.

Kansainvälisellä rintamalla Baltian ja Euroopan toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä. Kiina-yhteistyö on viimeisimpiä uusia kansainvälisiä avauksia. Elokuussa 2017 toteutettiin Henanin yliopistolle yrittäjyyden ja innovaatioiden StudyTour-ohjelma, jonka mainingeissa mm. viisi nuorta Henanin yliopiston opiskelijaa on jo tullut Mikkeliin Xamkiin opiskelemaan.

Kansainvälisellä rintamalla uutena avauksena on myös hyvinvointialojen kansainväliseen kehittämiseen liittyvä yhteistyö, jossa teemana tuotteistaminen, mallintaminen, yrittäjyyskokeilut ja tutkimus.

Tutkimus on keskiössä mm. palveluiden ja digitaalisuuden mittaamiseen liittyvässä kansallisessa verkostotutkimuksessa. Yksikkö on myös mukana kansainvälisessä ”Miten saadaan hajautetusta energiantuotannosta uutta liiketoimintaa maaseudulle” -tutkimuksessa ja ”Älykkään erikoistumisen strategian jalkauttaminen yrityksiin” -tutkimuksessa.

Pienyrityskeskuksessa tapahtuu koko ajan ja uutta pk-yritysten liiketoimintaa ja uutta yrittäjyyttä sparraavaa tarjontaa, tutkimusta on kehityksen alla jatkuvasti.

Pienyrityskeskus

Kirjoittanut Anne Gustafsson-Pesonen

Kirjoittaja on Pienyrityskeskuksen johtaja.