Palvelupaketti-idea on ollut yrittäjillä mietinnässä jo pidemmän aikaa, mutta nyt ryhdyttiin tuumasta toimeen.

Yrittäjien yhteistyöllä uusia palveluja Mäntyharjulle

07.05.2017

Aktiiviset Mäntyharjun yrittäjät ovat lyöneet hynttyyt yhteen ja ideoineet yhdessä uusia palveluja. Tuloksena on syntynyt asiakkaille uusia, konkreettisia palvelupaketteja, joissa hyödynnetään jokaisen yrityksen erityisosaamista ja vahvuuksia.

Mäntyharjulaiset matkailuyrittäjät kehittävät yhdessä palvelujaan vertaiskehittämisen menetelmin. Yrittäjät ideoivat pienryhmässä yritystensä yhteismarkkinointia ja paketoivat yhteisiä palveluja. Tavoitteena on palvelujen tuottaminen nimenomaan asiakkaiden näkökulmasta käsin.

Kuvassa Juha Poraharju, Olli Marjalaakso ja Lea Pylvänäinen. Kuva: Raija Kallioinen, Happy Note Oy.

Ryhmän toiminnassa on alusta asti ollut mukana Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:n markkinointipäällikkö. Ryhmän toiminta on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Pienyrityskeskuksen toteuttamaa TYHY-hanketta (Tuottava yritys ja hyvinvoiva yrittäjä).

Vertaiskehittämistyöskentely käynnistyi joulukuussa 2016 ja työ saatetaan päätökseen tämän kevään aikana. Ryhmässä on mukana majoitus- ja juhlapalveluja sekä tapahtumia ja koulutuksia järjestävät Linkkumylly ja Villa Aurora sekä metsän, puutarhan, ulkoilun ja veneilyn erikoisliike Kärkipyörä ja Fillarivuokraamo Taskinen.

Alussa yrittäjät tutustuivat toisiinsa ja toistensa yritysten toimintaan, olemassa oleviin välineisiin ja tarvikkeisiin kuten pyörät, kanootit, veneet, tilat. Sen jälkeen kartoitettiin nykyiset asiakkaat, ketä he ovat ja onko vielä ryhmiä, joita ei vielä ole tavoitettu ja miten asiakkaita voisi palvella vielä paremmin. Palveluja tarkasteltiin myös laajemmin Mäntyharjun alueen kannalta.

Yhteisiä kokonaisuuksia syntyi

Tuloksena on syntynyt lukuisia yhteisiä palvelukokonaisuuksia kuten Kokous keskellä tuhansia järviä, Luontoloma Mäntyharjussa eri vuodenaikoina, Rentoudu riippukeinussa ja Yövy puussa. Nyt prosessi on siinä vaiheessa, että yrittäjät työstävät palvelupaketeista esitteitä ja verkkosivutekstejä ja kuvia.

Palvelupaketti-idea on ollut yrittäjillä mietinnässä jo pidemmän aikaa, mutta nyt ryhdyttiin tuumasta toimeen. Mäntyharjun kunnan ja TYHY-hankkeen yhteistyönä saatiin projekti sutjakasti käyntiin. Mielenkiinnolla odotamme yhteistyön hedelmiä.

TYHY –hanke

TYHY – Tuottava yritys ja hyvinvoiva yrittäjä -hanke 1.5.2015 – 31.8.2017. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Tavoitteena on eteläsavolaisten mikroyritysten elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Toimenpiteillä edistetään mikroyrityksissä työhyvinvointia, liiketoiminnan kannattavuuden parantumista, yritysten verkostoitumista ja kumppanuuksien rakentamista. Hankkeen tavoitteena on tarjota yrittäjille ja heidän yrityksilleen juuri sellaista tukea ja apua, jota he tarvitsevat.

Kirjoittanut Eila Avelin

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.