CeMAT-messuilla Saksan Hannoverissa oli esillä muun muassa automaattisen tunnistuksen, robotiikan sekä autonomisten lastinkäsittelyvälineiden uusimpia sovelluksia. Kuva: CeMAT

Digitaalisuus hiipii varastoon

08.05.2017

Suurin osa logistiikka-alan yrityksistä ei ole vielä ehtinyt miettiä digitalisaation merkitystä omalle liiketoiminnalleen. Esimerkiksi esineiden internetin, Big Datan, analytiikan, sensoritekniikan ja autonomisten ajoneuvojen tullessa vähitellen kaikkien saataville on tietoisuuden lisääminen kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulussa Xamkissa on alkanut tai alkamassa monia aiheeseen liittyviä laadukkaita hankkeita. Digitaidot varastotyössä oli näistä ensimmäisiä.

Digitaidot varastotyössä -ESR-hankkeen tarkoituksena oli tutkia logistiikka-alan digitaalisia sovelluksia, niiden nykytilaa ja trendejä sekä varastointia harjoittavien kymenlaaksolaisyritysten valmiuksia ottaa niitä käyttöön.

Digitalisaatio sisälogistiikassa -selvityksen mahdollistamiseksi kerättiin tietoa esimerkiksi Euroopassa alan suurimpiin tapahtumiin kuuluvilta CeMAT-messuilta Saksan Hannoverista, jossa projektin henkilöstö tutustui muun muassa automaattisen tunnistuksen, robotiikan sekä autonomisten lastinkäsittelyvälineiden uusimpiin sovelluksiin.

Huomattava kansallisen tason tapahtuma oli Tampereen logistiikkamessut, jossa tutustuttiin muun muassa Stockmannin uuden automaattisen keskusvaraston rakennusprojektiin. Hankkeen aikana tavattiin lisäksi lukuisia sisälogistiikkaan erikoistuneita informaatioteknologian ratkaisutoimittajia ja vierailtiin heidän seminaareissaan sekä tutustuttiin muun muassa Kouvolassa meneillään olevaan Kinnon BlockChain-hankkeeseen.

Myös kymenlaaksolaisten IT-ratkaisutoimittajien sisälogistiikan digitalisaatioratkaisuja kartoitettiin, ja otettiin kantaa alueen logistiikkatoimijoiden osaamisvalmiuksiin. Hankkeen osana tehtiin opinnäytetyö, jossa tutkittiin varastojen suunnitteluun tarkoitettuja simulointityökaluja ja niiden käyttöä alan konsulttiyrityksissä.

Tietoa levitettiin kohderyhmälle kirjallisen selvityksen lisäksi myös Logistiikkaverstaalla Kotkan Mussalon satamassa järjestetyssä seminaarissa, jossa myös IT-ratkaisutoimittajat esittelivät toimintaansa case-esimerkein. Hankkeessa tuotettu materiaali on kaikkien saatavissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanavissa.

Digitaidot varastotyössä

Hankkeen rahoittajina toimivat Hämeen ELY-keskus, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu (vuoden 2017 alusta Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu) sekä Reijo Rautauoman säätiö.

Kirjoittanut Tuomas Munnukka

Kirjoittaja on insinööri (YAMK). Hän toimi Digitaidot varastotyössä -hankkeen projektipäällikkönä.