Suomalaisessa raideliikenteessä eletään nyt muutoksen ja kehittämisen aikaa. Kuva: VR Group

Tulevaisuus raiteilla

03.10.2017

Rautateillä tapahtuu enemmän kuin vuosiin. Tavaraliikenteessä ja Venäjän yhdysliikenteessä kilpailu on avattu. Henkilöliikenteen kilpailun avautuminen herättää keskustelua puolesta ja vastaan. Alkavatko pitkät junat operoida Kiinan ja Kouvolan välillä ja tuoda konteissa vaatteemme ja muut kulutustarvikkeemme sekä viedä teollisuustuotteitamme?

Xamkin Kouvolan kampukselle on rakentumassa rautatieosaajien verkosto. Maaliskuussa aloittanut tiimi on kasvanut syksyyn mennessä neljään työntekijään, joiden osaaminen koostuu muun muassa rautatieliikenteen kilpailun avautumisesta, ratakapasiteettiasioista, liikenteenohjauksesta, rautatieliikenteen sujuvuudesta ja on joukossa harjoittelijana tällä hetkellä veturinkuljettajakin.

Verkosto ulottuu kuitenkin Xamkin ulkopuolelle, ja Kouvolassa tullaan yhä enenevässä määrin kehittämään rautatieosaamista avoimilla ja inspiroivilla toimintamalleilla.

Sinustako junailija?

Raideliikenteen osaajat -projektissa luodaan rautatiealalle korkeakoulutasoinen yrityksille suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus. ESR-rahoitteinen hanke kestää elokuun 2018 loppuun, ja koulutusta pilotoidaan jo marras-joulukuussa.

Kouvolassa on suunnitteilla myös logistiikan ylempi (YAMK) tutkinto, joka sisältää rautatieaiheisen osion. Ketterää kehittämistä on luvassa erityisesti syyskuussa alkaneen VARIKKO-projektin (EAKR) myötä. Kouvolan kaupunki panostaa strategisesti kaupungille tärkeään rautatiealaan, ja Xamkissa on innolla otettu kaupungin mahdollistamat haasteet vastaan.

Yhteistyössä yrittäen

VARIKKO tuo valtakunnallista mainettakin keränneen Logistiikkaverstaan parhaat käytännöt Kouvolaan. Hankkeessa perustetaan rautatiealan kehitys- ja tutkimuskeskus, joka toimii alan innovaatioympäristönä yrityksille, korkeakouluopiskelijoille sekä projektihenkilöstölle. Luvassa on työpajoja, lyhytkestoisia kehittämisprojekteja sekä tilaisuuksia, joista osaan ovat kaikki tervetulleita ja osaan valitaan osallistujat erillisen hakumenettelyn kautta.

Tule kanssamme kehittämään, verkostoitumaan ja oppimaan. Yksinkin yrittämällä on mahdollista saavuttaa hyvää, mutta yhdessä ennakoiden ja tehden voimme keksiä jotain aivan uutta.

Raideliikenteen osaajat -projekti

Yhteistyökumppanit Kouvola Innovation Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Liikennevirasto, päärahoittaja Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus 1.4.2017 – 31.8.2018, projektipäällikkö Tiina Poikolainen.

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/raideliikenteen-osaajat/

VARIKKO -projekti

Yhteistyökumppanit Kouvola Innovation Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Liikennevirasto, päärahoittaja Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus 1.9.2017 – 31.12.2018, projektipäällikkö Tuomo Kettula.

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/varikko/

Kirjoittanut Maija Märkälä

Kirjoittaja työskentelee rautatielogistiikan tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.