Verkkoon kehitetään kansainvälinen uutissivusto, minkä lisäksi rakenteilla on mobiilialusta eurooppalaiselle uutistuotannolle.

Ainutlaatuista: uutispalvelu lukutaidottomille kuuroille

07.05.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovat alat on mukana erityislaatuisessa urakassa: Humakin koordinoiman hankkeen tavoitteena on kehittää uutispalvelu lukutaidottomille kuuroille. Hanketta rahoittaa Google Digital News Initiative -ohjelmansa kautta. Luovien alojen tehtävänä on kehittää uutispalvelusovellusta ja palvelun visuaalista ilmettä.

International Plain Sign News for Europe -hankkeessa rakennetaan ensimmäistä kertaa maailmassa lukutaidottomille kuuroille uutispalvelu ja toimintakulttuuri. Verkkoon kehitetään kansainvälinen uutissivusto, minkä lisäksi rakenteilla on mobiilialusta eurooppalaiselle uutistuotannolle.

Päätavoitteena on tuoda tärkeimmät uutiset maailmalta selkeällä tavalla kaikkien lukutaidottomien kuurojen tavoitettavaksi.

Vain harva Albanian kuuroista osaa lukea

Viparon toimitusjohtaja Markus Aro.

Hankkeen taustalla on Humanistisen ammattikorkeakoulun, Suomen ja Albanian Kuurojen Liittojen sekä Albanian Tilastokeskuksen kanssa vuonna 2015 tehty kyselytutkimus Albaniassa, josta ilmeni, että 98 prosenttia kuurojen koulua käyneistä ei osaa lukea ja vain 10 prosenttia osaa maansa viittomakieltä. Samanlainen tilanne on parhaillaan monissa muissakin Itä-Euroopan maissa.

Uutispalvelua kehitetään käsi kädessä kohderyhmän kanssa, testataan jatkuvasti sekä kerätään palautetta. Verkkoon tuleva sivusto kerää palautetta käyttäjädatasta Google Analyticsin avulla, jolloin saadaan tarkempaa tietoa käyttäjistä. Lopuksi keskitytään markkinointiin ja julkaistaan palvelu laajemman yleisön tietoon. Tarkoituksena on, että Albaniassa ensimmäisenä toteutettava palvelu toimii pilottina, jonka jälkeen palvelua on tarkoitus kopioida myös muihin maihin.

Vapaaehtoistyö on tarpeen

Lukutaidottomia kuuroja on tällä hetkellä WHO:n raportin mukaan noin 250 000, joten pilotoinnin jälkeen on syytä olettaa, että palvelu tavoittaa monia muitakin. Tällainen kansainvälinen hanke vaatii paljon työntekijöitä. Yhtenä tavoitteena onkin löytää vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ovat apuna toiminnassa loppuun saakka, jolloin on tarkoitus selvittää, miten sivusto sekä mobiilialusta jatkavat toimintaansa.

Hanketta johtaa ja koordinoi Humanistinen ammattikorkeakoulu, joka muun muassa huolehtii viittomakielen asiantuntijuudesta ja tulkkauksesta, toimintamallin rakentamisesta uutistyölle sekä käyttäjäpalautteen keräämisestä.

Xamk rakentaa ja kehittää uutispalvelusovellusta sekä selkeää ja yksinkertaista visuaalista ilmettä palvelulle. Muut kumppanit hankkeessa ovat Viparo OY, joka tarjoaa viittomakielen tulkkaus- ja käännösapua Suomen päässä sekä Albanian Kuurojen Liitto ANAD, joka auttaa kielen kääntämisessä albanialaisille.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

http://www.who.int/pbd/deafness/WHO_GE_HL.pdf?ua=1

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/international-plain-sign-news-for-europe/

International Plain Sign News for Europe

Hankkeen kesto: 28.6.2016 – 1.9.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti noin 494 000 euroa, Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 97 000 euroa. Rahoittaja ja päärahoituslähde: Google Ireland LTD/Google and news publishers in Europe. Toteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja osatoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk). Muut kumppanit Viparo, Albanian Kuurojen Liitto Anad.

Kirjoittanut Antti Leppilampi

Kirjoittaja on Luovien alojen projektityöntekijä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.