Tutkimusinsinööri Simo Torniainen ja Mikpolis-tutkimusyksikön johtaja Aapo Nylén määrittämässä laminaatin veto-ominaisuuksia kuormituskehällä.

Xamkin materiaalitekniikan testaus palvelee laajaa yritysverkostoa

05.05.2017

Tulevaisuuden uusien kestävien materiaaliratkaisujen kehittäminen ja tavoite kohti kestäviä biopohjaisia ratkaisuja lisää todennäköisesti testaustarvetta. Xamkin materiaalitestauksella on pitkä historia, ja se palvelee laajaa yritysverkostoa Suomessa.

Materiaalitekniikka liittyy Xamkissa kone-, liimaus-, kumi-, puu- sekä muovitekniikkaan. Kehitys- ja tutkimustyötä tehdään myös tulevaisuuden uusien yhdistelmä- ja biomateriaalisovellusten alalla. loans for bad credit. Uusia materiaaliratkaisuja kehitetään maailmalla kovaa vauhtia. Samalla kasvaa tarve materiaalien testaukseen.

Luotettavia liitosratkaisuja tulevaisuuden koneisiin

Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva lujitekuidusta laminaatin murtopinnalta vetokokeen jälkeen.

Mikkelissä sijaitsevan materiaalitekniikan laboratorion testaus- ja analyysimenetelmiä on kehitetty osana Finnish Metals and Engineering Competence Clusterin eli FIMECCin   huippuosaamisen HYBRIDS-ohjelmaa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tutki hankkeessa eri materiaaleja yhdistävien rajapintojen kuormituskestävyyttä. Tutkimustyön tavoitteena on tuotteiden pitkäaikais- ja väsymiskestävyyden parantaminen käyttäen hyväksi erilaisia testausmenetelmiä.

Liitosten ja rajapintamateriaalien ominaisuuksien parantamisella pyritään kehittämään entistä kestävämpiä ja keveämpiä materiaaleja sekä edistyneempiä rakenneratkaisuja. Uusien materiaalien ja kehittyneiden testausmenetelmien avulla voidaan valmistaa tuotteita, jotka ovat entistä luotettavampia ja energiatehokkaampia.

Tutkimushankkeessa on kehitetty väsyttävän kuormituksen koelaitteistoja sekä tutkimus- ja testausmenetelmiä. Testauksessa hyödynnetään myös murtumismekaniikkaan perustuvia menetelmiä. Näitä hyödyntämällä voidaan kasvattaa materiaalitehokkuutta.

Mikpoliksen palvelut tärkeitä puu- ja kuitutekniikan tutkimukselle

Xamkin materiaalitestauspalvelut on vuoden 2017 toimintansa aloittaneessa Xamkissa keskitetty Mikpolis-tutkimusyksikköön. Mikpolis -yksikköön on koottu puulaboratorion ja materiaalilaboratorion testaus- ja kehityspalvelut.

Materiaalitestauksen synergia puutuote- ja biomateriaalien alalla on kehittynyt lupaavasti. Yksikössä tehdään testausta Etelä-Savon maakuntaliiton, Itä-Suomen EAKR-rahoituksen sekä useiden kumialan yritysten tuella esimerkiksi mikrokiteistä selluloosaa sisältävillä kumimateriaaleilla.

Käynnistymässä on Tekes-rahoitteinen soveltavan tutkimuksen hanke, jossa Mikpoliksen tehtävänä on tutkia puun kuoresta uutettujen sideaineiden toimivuutta puu- ja kartonkipakkausten liimasovelluksissa. Mikpoliksen erikoisanalyysit, kuten SEM-kuvantaminen, tuottavat tärkeitä analyysituloksia kuitu- ja ympäristöprosesseja kehittävillä yrityksille ja tutkimusryhmille.

Lisätietoja Mikpolis-tutkimusyksikön puu- ja materiaalitekniikan yrityspalvelutoiminnasta on saatavissa osoitteesta www.xamk.fi/mikpolis.

Materiaalitekniikan laboratorio tarjoaa monipuolisia testaus- ja analyysipalveluita tuotteiden, materiaalien, rakenteiden ja ominaisuuksien kehitykseen sekä määritykseen. Suoritamme ulkopuolista tuotannon laadunvalvontaa ja olemme mukana ratkaisemassa tuotantoprosessien ongelmia sekä haasteita. Testausmenetelmämme ovat muokattavissa asiakastarpeiden mukaiseksi.

Puutekniikan laboratorio suorittaa kokeellista puunkyllästystä, lämpömodifiointia ja kuivausta, suunnittelee ja valmistaa puu-, huonekalu- ja lujitemuoviteollisuuden muottiratkaisuja sekä tarjoaa monipuolisia testaus- ja analyysipalveluita.

Kirjoittaneet Aapo Nylén, Tero Karttunen ja Lasse Pulkkinen

Aapo Nylén on Mikpoliksen johtaja, Tero Karttunen Mikpoliksen tutkimusinsinööri ja Lasse Pulkkinen Xamkin Metsä, ympäristö ja energia –painoalan tutkimusjohtaja.