Saimaa Stadiumin yhteyteen on valmistumassa dataperusteisia hyvinvointipalveluita kehittävä uusi laboratorio.

Tutkimusyksiköt lunastaneet hyvin paikkansa

03.10.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimii tällä hetkellä kymmenen tutkimusyksikköä. Niitä on jokaisella neljällä tki-toiminnan vahvuusalalla. Tutkimusyksiköiden tehtävänä on palvella yrityksiä, kuntia ja kolmatta sektoria. Niissä tehdään tutkimusta, testataan ja kehitetään uutta. Tutkimusyksiköiden toimintaedellytyksiä vahvistaa OKM:n niille myöntämä strategiarahoitus vuosille 2017-2020.

Tutkimusyksiköiden idea on saada tutkimuspalvelu asiakkaalle mahdollisimman helposti löydettäväksi olipa sitten kyse sitten kyse esimerkiksi betonin kestävyydestä, materiaalitekniikasta, logistiikasta tai nuorten elinoloista. Myös koulutus hyötyy tutkimusyksiköistä niiden tarjotessa opiskelijoille harjoittelupaikkoja, projekteja ja opinnäytetöiden aiheita.

Yritykset ostivat ammattikorkeakoulun tutkimuspalveluja vuonna 2016 yhteensä 1,7 miljoonan euron edestä. Yritysasiakkaita oli kaiken kaikkiaan lähes kolmesataa. Hyvinvointialalla tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös kunnat ja kolmas sektori.

Kansallisesti tavoitteena on saada julkisin varoin kustannettu tutkimusinfrastruktuuri mahdollisimman avoimesti ja monipuolisesti eri käyttäjien hyödynnettäväksi. Viimeisimmän valtakunnallisen tiedonkeruun mukaan ammattikorkeakoulullamme on avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) kriteerit täyttäviä tutkimusympäristöjä yhteensä 15 kappaletta.

Yhteistyö on voimaa myös tutkimustoiminnassa. Pääkaupunkiseudulla kolme ammattikorkeakoulua ovat aloittamassa yhteistyötä R&D Exellence -brändin alla. Myös muualla maassa on tapahtumassa sekä korkeakoulutuksen rakenteiden että tutkimus- ja kehittämistoiminnan uudelleen organisoitumista.

Savonlinnassa Kuitulaboratorion tiloihin on muuttamassa Luonnonvarakeskuksen (Luke) Punkaharjun tutkimusyksikkö. Siirto on strategisesti merkittävä. Saman katon alla työskentelee Savonlinnassa ensi vuoden alusta alkaen viitisenkymmentä tutkijaa, joiden mielenkiinto kohdistuu puumateriaaliin ulottuen taimivaiheesta kuidun valmistusprosessiin ja uusiin mikrokiteisestä selluloosasta valmistettuihin tuotteisiin.

Ammattikorkeakoulun Kouvolan kampus on yksi maamme suurimmista kulttuurialan kouluttajista. Onkin loogista, että luovien alojen osaamisen paketointia Creative North -konseptiksi viedään siellä eteenpäin. Mikkelissä puolestaan Saimaa Stadiumin yhteyteen on valmistumassa dataperusteisia hyvinvointipalveluita kehittävä uusi laboratorio.

Kirjoittanut Kalevi Niemi

Kirjoittaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja.