Kansainvälinen konferenssi kokosi asiantuntijoita Kiinasta, Englannista, Saksasta, Yhdysvalloista ja Suomesta.

CAMOT toi yhteen tutkijoita maailmalta

08.10.2018

Innovaatiot, uudet teknologiat sekä yrittäjyys hyvinvointi- ja terveysalalla olivat esillä kansainvälisessä CAMOT-konferenssissa Savonlinnassa syyskuussa. CAMOT (China Association for Management of Technology) -organisaation tavoitteena on tukea Euroopan ja Kiinan välistä innovaatio- ja yrittäjyysyhteistyötä.

Innovaatioiden ja yrittäjyyden ytimessä tutkimustietoa ja innostuspuheenvuoroja sisältänyttä konferenssia saatiin viettää kiinalaisten, englantilaisten, saksalaisten, yhdysvaltalaisten ja suomalaisten tutkijoiden tapaamisessa Espoossa ja Savonlinnassa.

Konferenssin ydinsanoman ”Innovaatiot ja yrittäjyys” voisi kiteyttää esimerkiksi verkostojen, laaja-alaisen katsonnan ja ymmärryksen, yhteistyön, kokeilujen ja innostamisen teemojen sisälle. Viestinä tuotiin: ”jos rohkeisiin kokeiluihin ei uskaltauduta, kehittyminen ja kehittäminen loppuvat, joudumme tavallaan pienentymisen tielle.”

Monipuolisia näkökulmia

Konferenssi oli monitahoinen. Puheenvuoroja, keynoteja, vierailuja, tutkimuspapereiden esityksiä ja iloista puheensorinaa kolmen päivän ajan. Mieliinpainuvia puheenvuoroja oli paljon, joista vain muutamasta ajatuksia tässä.

Pre-konferenssissa tohtori, Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kertoi Kelan uudesta strategiasta, jossa enenevissä määrin pyritään pureutumaan yksilön ja asiakkaan tilaan. Johtamisen haasteet ja mahdollisuudet korostuvat verkostomaisesti toimivassa Kelassa.

Pre-konferenssin aikana osallistujat pääsivät tutustumaan myös AGRIDiin eli avoimen, verkostomaisen toiminnan tilaan Espoossa. AGRID mahdollistaa uudenlaisten, rohkeiden kokeilujen tekemisen yli oppilaitosrajojen.

Konferenssin avauspuheenvuorossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko toi esille Kiina-yhteistyön merkityksellisyyden ja kuvasi konferenssin olevan konkreettinen malli yhteistyölle. Rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen korosti Kiinan olevan merkittävä nouseva talous, jonka kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa molemminpuolisen hyödyn.

Eurooppa kiinnostaa Kiinaa

Yksi konferessin keynote-puheenvuoroista oli professori Guy Liun puheenvuoro (Head of Peking University HSBC Business School, Oxford Campus).  Hän nosti esille Kiinan mahdollisuudet olla mukana mitä erilaisimmissa kehittämistoimissa Euroopassa. Hän kertoi muutamista avauksista Englannissa, joista yksi merkittävä on Pekingin yliopiston kokonaisen Oxfordin kampuksen koulutus- ja tutkimusverkoston perustaminen ja mahdollistaminen.

Professori Richard Li-Hua, CAMOT verkoston puheenjohtaja, korosti innovaatioiden ja yhteistyön tekemisen merkitystä. Kiinalaisyhteistyö vaatii paljon aikaa ja panostuksia molemmin puolin. On oltava valmius joustaviin ratkaisuihin nopeasti. Tohtori, ohjelmajohtaja Thorben Häinel University of Sunderlandista kuvasi innovaatioprosessia tutkimuksellisesta näkökulmasta. Myös hänen esityksestään välittyi kokeilemisen merkityksellisyys ja tärkeys uudenlaisten innovaatioiden nostamiseksi.

Business Finlandin johtaja Teija Lahti-Nuuttila korosti suomalaisen osaamisen merkityksellisyyttä ja kaupallistettavuutta. Business Finland voi toimi monissa kansainvälistymisen tilanteissa yrityksen rinnalla.

Konferenssin päätössanoissa CAMOT-verkoston puheenjohtaja, tohtori Richard Li-Hua korosti Suomen puolueettomuuden merkityksellisyyttä tämän tyyppisten konferenssin järjestämispaikkana. Suomella on hyvä sijainti, kunhan oppisimme nostamaan osaamisemme enemmän esille.

CAMOT2018 järjestettiin 19.-20.9.2018.

Camot2019 järjestetään lokakuun lopussa Yhdysvalloissa Texasissa, ja vetovastuu on University of Texas at Dallasin professori Shawn Carraherin tiimillä.

Kiitän kaikkia konferenssin järjestelyihin osallistumisesta ja konferenssin mahdollistamisesta. Tässä pätee vanha totuus ”yhdessä, verkostona tehden, näistä tulee hienoja kokemuksia ja kokonaisuuksia.”

Kirjoittanut Anne Gustafsson-Pesonen

Kirjoittaja on Pienyrityskeskuksen johtaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.