Xamkin opiskelija Niko Luukkonen (vas.), Loopy Oy:n Samuli Suikkanen sekä Natasha Designin Natasha Varis. Kuva: Teemu Saarelainen

Digiverstaalla syntyy uusia luovia ideoita yrityksille

07.03.2018

Yhteiskehittämisprojekti on kuin seikkailupeli, jonka keskiössä on toimeksiantajayrityksen asettama haaste tai projekti. Yritysprojektin ympärille kootaan taistelujoukoiksi monialainen osaajatiimi, jonka tavoitteena on nujertaa esteet ja saapua maaliin uudenlaisten ideoiden ja ratkaisujen kanssa. Yhteiset projektit antavat sekä yrityksille että opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitumiseen, vuorovaikutteiseen oppimiseen ja osaamisen jakamiseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishanke Digiverstas tuo yhteen nuoret osaajat ja yritykset projektimuotoisella yhteistyöllä. Digiverstas toimii Xamkin Kotkan kampuksella ja se palvelee alueen yrityksiä monialaisilla kehittämisprojekteilla. Digiverstaalla hyödynnetään Xamkin Logistiikkaverstaalla hyviksi havaittuja toimintamalleja ja pilotoidaan uusia kokeiluja.

Verkostoituminen on voimavara

Digiverstas järjesti yrityksille ja opiskelijoille yhteisen Digiaamiaisen, jossa työskenneltiin workshop-menetelmällä ideoiden tulevia kehitysprojekteja ja yhteistyötä.  T-Base Oy:n toimitusjohtaja Johanna Eskola näkee verkostoitumisen opiskelijoiden kanssa tärkeänä.

Johanna Eskola T-Base Oy:stä ja Anni Anttila Logistiikkaverstaalta. Kuva: Teemu Saarelainen

– Digiaamiaisella pöydässämme syntyi tosi hyvää keskustelua. Jokaisen teeman ympärillä päädyimme keskustelemaan verkostoitumisen merkityksestä. Pöytäämme tuntui löytyneen juuri sopivia henkilöitä, opiskelijat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun ja ennen työpäivän päättymistä sain jo uusia kontaktipyyntöjä LinkedInin kautta, kertoo Eskola.

Työelämä kehittyy digitalisaation myötä kovaa vauhtia, ja pysyäkseen mukana kehityksen kärjessä sekä yritykset että opiskelijat tarvitsevat toisiaan.

Yhteiskehittämisessä tärkeä voimavara on osaamisen jakaminen ja uusien kontaktien luominen. Xamkin peliohjelmoinnin opiskelija Teemu Turku koki Digiaamiaisen avanneen uusia mahdollisuuksia.

– Oli mukavaa ja kiinnostavaa päästä juttelemaan eri yritysten edustajien kanssa. Digiaamiainen oli hyvä tapahtuma ja avasi uusia mahdollisuuksia. Käyn varmasti seuraavassakin tapahtumassa.

Yhteisprojektit vievät kohti uusia ulottuvuuksia

Yhteiskehittämisprojektit mahdollistavat yrityksille myös tutkimusmatkat tuntemattomille vesille. Digiaamiaisella vieraillut Loopy Oy:n Co-Founder Samuli Suikkanen näkee, että yhteisprojektit mahdollistavat uusien ideoiden kartoittamista ja tuovat yrityksille tuoretta näkökulmaa.

– Opiskelijoilta saa tuoretta näkökulmaa, joka voi johtaa omassa yrityksessä kehitysideaan tai yhteiseen projektiin. Tällaisista kohtaamisista voi löytää vaikka tulevaisuuden työntekijöitä omaan yritykseen tai resursseja kehitysprojekteihin, joita firmassa ei muuten ehditä tekemään, sanoo Suikkanen.

Digiverstaan projekteissa opiskelijat pääsevät työskentelemään monialaisissa tiimeissä ja kehittämään omaa osaamistaan työelämälähtöisten haasteiden parissa.

Kokemukset Digiverstaan ensimmäisistä yhteiskehittämisprojekteista ovat positiivisia. Digiverstaalla toiminta jatkuu yhteisprojektien ja tapahtumien muodossa. Monialaiset opiskelijatiimit työskentelevät kevään aikana kolmen erilaisen yhteiskehittämisprojektin kimpussa, lisäksi tiedossa on hackathon- ja workshop-tapahtumia yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa. Digiverstaan toimintaan ovat tervetulleita aiheesta kiinnostuneet yritykset, opiskelijat ja muut sidosryhmät.

Digiverstas on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishanke, jota rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston EAKR -rahoituksella. Hanke toteutetaan 1.9.2017 – 31.8.2019.

www.xamk.fi/digiverstas 

Kirjoittanut Maarit Vahvanen

Kirjoittaja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Digiverstas-hankkeen projektipäällikkönä.