Maaseutuympäristön rauha ruokkii ihmisten luovuutta. Kuva: iStock/ProAgria

Haussa uudenlaista yrittäjyyttä maaseudulle

08.10.2018

Maaseudun elinkeinojen kehittyminen on pääasiassa pienyritysten varassa. Perinteiseen maatalous- ja metsäyrittäjyyteen pyritään nykyisin yhdistämään liitännäiselinkeinoja, ja joka kolmannella eteläsavolaisella tilalla on jo muuta yritystoimintaa maatalouden ohessa.

Maaseudulla on lukuisia innovaatiomahdollisuuksia. Ne liittyvät esimerkiksi kulttuuriin, ympäristöön ja raaka-aineisiin. Toisaalta maaseutuyritysten haasteita ovat pitkät välimatkat, heikot tietoliikenneyhteydet ja usein myös yksinyrittäminen. Tiiviimpi yhteistyö toisten yritysten kanssa voi auttaa haasteisiin vastaamisessa ja tuoda uusia asiakaskontakteja sekä synnyttää uusia tuotteita.

ProYritys-hankkeen ideana on ohjata maaseudun yrittäjät uudistamaan yritystoimintaansa ja parantamaan yrityksensä kannattavuutta, mikä mahdollistaa yrittäjien toimeentulon ja uusien työpaikkojen syntymisen alueelle.

Kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset maaseutuyritykset toimialasta riippumatta, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä toimialan vaihtoa harkitsevat yrittäjät. Yritysten kehittymistä tuetaan hankkeessa järjestettävillä teemapäivillä ja innostamalla maaseudun pienyrityksiä verkostomaiseen yrittäjyyteen sekä tunnistamalla siihen tarvittavia tukipolkuja.

Hanketta ovat toteuttaneet ProAgria Etelä-Savo yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksen kanssa vuosina 2015 – 2018 Euroopan maaseuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen tuella.

Yritysryhmistä vertaistukea ja uusia ajatuksia

Yritysryhmähankkeella on kehitetty muun muassa hevosalan yritysten palvelutarjontaa. Kuva: Olavi Nieminen

Syntyvillä verkostoilla on mahdollisuus hakeutua yritysryhmähankkeiksi. Kyse on 3-10 yritykselle tarkoitetusta kehittämisen ja kouluttautumisen toimintamallista, jossa voidaan toteuttaa sekä yhteisiä että yrityskohtaisia toimenpiteitä tavoitteena esimerkiksi markkinoinnin ja myyntiyhteistyön tai uuden tuoteperheen kehittäminen. Hankkeiden 75 prosentin tukitaso on erittäin merkittävä yrityksille.

Yritysryhmähankkeiden pohjana ovat yritysten omat toiveet, mutta hallinnoinnin hoitaa yleensä muu taho kuten oppilaitos, elinkeinoyhtiö tai vaikkapa yrittäjäyhdistys. Toimintamallista toivotaan muodostuvan alusta erityisesti maaseutuyritysten innovaatioille ja tuotekehitykselle.

Hankkeessa Pienyrityskeskuksen yhteistyökumppanina toimivan Idekoop-osuuskunnan toimitusjohtaja Jarmo Hänninen näkee yritysryhmätoiminnan kannustimen olevan suurempien yritysten kohdalla tuotekehityksessä ja tuotannollisessa yhteistyössä, pienemmät yritykset taas saavat yritysryhmän kautta osaamisen kehittämistä ja tukea markkinointiin.

– Tärkeää on myös yritysten vertaistoiminta ja kontaktit sekä ajattelun laajeneminen oman toimialan ulkopuolellekin. Tähän yritysryhmähankkeet tarjoavat hyvän mahdollisuuden, toteaa Hänninen.

Tietoa avaintoimialojen innovaatiovalmiuksista

Maaseudun yritysten innovaatioresurssit ovat usein niukat, minkä lisäksi innovaatiotoiminta pitäisi saada kytkettyä yrityksen perusstrategiaan. ProYritys-hankkeessa pyritäänkin selvittämään eteläsavolaisten maaseutuyritysten innovaatiovalmiuksia ja samalla tunnistamaan innovaatioaihioita sekä edistämään yritysverkostojen syntymistä niiden ympärille.

Tällä tavoin käynnistyi vuosina 2016-2017 toteutettu Heimokylät kehittää -yritysryhmähanke, jossa oli mukana kuusi eteläsavolaista matkailu- ja ohjelmapalveluyritystä. Hankeyritykset jatkavat edelleen verkostomaista toimintaa keskenään ja ovat yhteistyöyrityksiä paikallisessa VisitMäntyharju-verkostossa, jonka kautta matkailun kehittämistoimia ja markkinointia toteutetaan jatkossa.

Kirjoittanut Jari Karjalainen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa.