Yrittäjäjoukko Puumalan Sahanlahden terassilla tauolla.

Jokaisen yrityksen takana on tarina

07.03.2018

Valtaosa Etelä-Savon yrityksistä on pieniä alle viisi henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Lisäksi maakunnassa on paljon eri alojen yksinyrittäjiä, jotka työllistävät itsensä ilman palkattua työväkeä. Yrittäjät ovat joskus kovin yksin yritystoimintansa tai oman jaksamisensa kanssa. Vertaiskehittämistä voi tehdä esimerkiksi Yrittäjän Polku -työskentelymenetelmää hyödyntämällä.

Bisneksen sujuminen ja työhyvinvointi ovat asioita, jotka kietoutuvat hyvin usein toisiinsa. Jos bisnekset luistavat hyvin, voi yrittäjäkin hyvin ja päinvastoin. Monissa hankeselvityksissä ja ihan käytännön kokemuksesta sekä keskusteluissa yrittäjien kanssa on noussut vahvasti esille yrittäjien kokema keskustelukumppanin puute. He tarvitsisivat ns. rinnalla kulkijan, sparraajan, jonka kanssa voisi ideoida ja puhua auki mieltä askarruttavia asioista luottamuksellisesti.

Yrittäjän Polku – löydä oma äänesi -kehittämispaja

Kesäkuisena aamuna viime vuonna ryhmä pienyrittäjiä kokoontui Puumalan Sahanlahteen. Tarkoitus oli saattaa päätökseen parivuotinen yhteinen hankematka kauniissa luonnonmaisemissa yksin ja yhdessä työskennellen, liikkuen ja illalla pöydän antimista nautiskellen. Päivän työskentelyn teemana oli Yrittäjän polku – löydä oma äänesi! Kaikki yrittäjät olivat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin hankkeessa Tuottava yritys ja hyvinvoiva yrittäjä. Yrittäjät olivat tottuneet kahden vuoden aikana vertaiskehittämiseen perustuvaan työskentelyyn.

Yksi yrittäjän polku visualisoituna. Kuva: Tarja Kyllönen

Pienryhmissä toteutetut vertaiskehittämispajat olivat hankkeessa keskeinen toimintatapa ja punainen lanka. Ryhmät rakennettiin yrityksen elinkaaren tai jonkin muun yrityksiä yhdistävän tekijän mukaan, esimerkiksi sesonkiluonteinen työ, matkailuyritykset, useita työntekijöitä työllistävät yritykset jne. Tärkeintä oli, että ryhmät palvelivat parhaiten jokaista yrittäjää. Mukana olikin sekä vasta yrityksen perustaneita että omistajanvaihdosta miettiviä yrittäjiä. Pajoissa kehitettiin liiketoimintaa ja tuettiin yrittäjän henkilökohtaista elämänhallintaa ja työhyvinvointia. Hankkeen aikana syntyi uusina palvelutuotteina pk-yrittäjien Tyhy-vertaiskehittämispajamalli ja Yrittäjän Polku -työskentelymenetelmä.

Sahanlahdessa oli aikaa saattaa pitkä prosessi päätökseen ja summata kaikki yhteen päätösseminaarissa. Yrittäjän Polku – löydä oma äänesi -kehittämispajassa yrittäjät työstivät oman henkilökohtaisen yritystarinan näkyväksi visualisoinnin avulla ja esittelivät sen lopuksi muulle ryhmälle.

Tarinan kertominen aloitettiin valmistautumistehtävän avulla. Jokainen toi mukanaan itsestään ja yrityksestään kertovan konkreettisen kuvan tai esineen ja kertoivat sen avulla muulle ryhmälle muutamia tärkeitä merkkipaaluja mistä kaikki oli alkanut. Sen jälkeen oli vuorossa esimerkkicase, kirjoittajan vuoro esittää etukäteen valmisteltu oma yrittäjän tarina.

Yrittäjät kuvittamassa omaa polkuaan. Kuva: Eila Avelin

Työskentely alkoi yksin työskennellen, mietiskellen. Tuloksena yrittäjät tekijät oman polkunsa näkyväksi. He kuvasivat oman yrittäjäpolkunsa sanoin ja kuvin havainnollistaen. Sen jälkeen jokainen vuorollaan esitteli oman yrittäjän polkunsa. Sen jälkeen ryhmällä on vuoro antaa kuulemastaan ja näkemästään palautetta yrittäjälle. He saivat kertoa yrittäjälle, mikä heidän mielestään oli olennaista, mitä kannattaisi korostaa jatkokehittämisessä tai mitä ehkä jäi puuttumaan. Prosessin aikana yrittäjän omaa tarinaa kirkastettiin. Ryhmältä saaduista kommenteista, vinkeistä ja täydennyksistä syntyi uusia oivalluksia. Näistä aineksista syntyi päivän aikana tarinoita, joita yrittäjät voivat hyödyntää mm. erilaistumisessa muista yrityksistä. Päivän aikana syntyi hyviä aineksia liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinointiviestintään.

Yrittäjän polku nähdään tässä työskentelymenetelmässä tapahtumaketjuna, jossa mietitään seuraavia asioita: Miten minusta tuli sellainen yrittäjät kuin olen juuri nyt, millaisia uskomuksia on yritystoimintani takana, onko se omannäköistä, teenkö sitä sydämelläni ja millainen on ollut oman elämän ja työelämän kaari? Ja uskonko sellaiseen yrittäjyyteen, mitä tänään toteutan?

Tarinan avulla yrittäjät pohtivat omaa yrittäjän polkuaan tulevaisuuden liiketoimintaan menneisyyden ja nykyisyyden näkökulmasta. Uskottavat, rehelliset tarinat kiinnostavat lukijoita.

Uusia menetelmiä yrittäjävalmennuksiin

Yrittäjän ja yrityksen tarpeesta lähtevän kehittämispolun jatkokehittämisessä on kiinnitettävä huomiota enemmän tulosten seurantaan ja pitkäjänteiseen yritystoiminnan edistämiseen. Se tarkoittaa käytännössä erilaisia coachaus- ja henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan menetelmien kehittämistä ja vertaiskehittämisen syventämistä osana koulutuspolkumallia.

Vertaisoppiminen ja verkostoitumisen edistäminen ovat hankkeisiin osallistuneiden yrittäjien toivelistalla. Yrittäjien valmennusten muotoa olisi muutettava lähiopetuksesta kohti ryhmäohjausta, työpajoja ja henkilökohtaisia ohjausmenetelmiä. Tähän tarpeeseen vastattiin Yrittäjän polku -työskentelyllä, hyvin tuloksin.

TYHY – Tuottava yritys ja hyvinvoiva yrittäjä -hanke 1.5.2015 – 31.12.2017.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanketta rahoittaa Etelä-Savon Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Halutaan edistää työhyvinvointia, liiketoiminnan kannattavuuden parantumista, yritysten verkostoitumista ja kumppanuuksien rakentamista. Hankkeen tavoitteena on tarjota yrittäjille ja heidän yrityksilleen juuri sellaista tukea ja apua, jota he tarvitsevat.

 

Kirjoittanut Eila Avelin

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.