Lavalla Saimaa Start Upin loppukilpailijat 2016 Bruce Oreckin haastateltavina. Kuva: Pasi Massinen

Roihu lyö tulta yrittäjyyteen

08.10.2018

Maakunnallinen Roihu-hanke tarjoaa monipuolisia yrittäjyyden valmennuksia ja tapahtumia. Tilaisuudet ovat innostavia, käytännönläheisiä ja maksuttomia kokonaisuuksia, joissa pääsee verkostoitumaan ja oppimaan yrittäjäksi aikovien ja jo toimivien yrittäjien kanssa.

Hanke on tarttunut hanakasti omistajanvaihdoksien vauhdittamiseen. Eritoten tätä työtä tehdään Pieksämäellä yhteistyössä kaupungin elinkeinopalvelujen kanssa. Roihun tavoitteena on lisätä keskustelua omistajanvaihdosten toteuttamisen eri vaihtoehdoista sekä auttaa yrittäjiä valmistautumaan ennakolta tulevaan omistajanvaihdokseen.

Ajoissa omistajanvaihdokseen

Roihun Pieksämäen aluepäällikön, tki-asiantuntija Tapu Holttisen sanoin:  ”Yksikin toimiva yritys, jolle ei löydetä jatkajaa ja jonka toiminta joudutaan tämän vuoksi lakkauttamaan, on hyvinvointimme ja elinvoimamme säilymisen näkökulmasta surullista. Teemme siis töitä, että omistajanvaihdostilanteissa lähdetään liikkeelle riittävän ajoissa. Yrittäjiä on tärkeää muistuttaa myös siitä, että yrityksen on oltava myyntikunnossa joka päivä.”

Omistajanvaihdoksiin liittyen tunnistetaan myös se, että on olemassa yrityksiä, joilla ei ole edellytyksiä siirtyä uudelle omistajalle. Tällöin on tärkeää auttaa yrittäjää ajamaan yrityksen liiketoiminta hallitusti alas. Myös tässä työssä Roihu voi olla yrittäjän kumppanina.

Työ omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi alkoi 2.10.2018, jolloin Pieksämäellä järjestettiin maksuton Omistajanvaihdoskoulutus. Suunnitteilla on myös koulutuskokonaisuus mm. omistajanvaihdoksen toteuttamisen muodoista, arvonmäärittämisestä sekä yrittäjän henkisestä luopumisprosessista. Edelleen yrittäjiä palvellaan henkilökohtaisesti omistajanvaihdosasioissa Pieksämäen elinkeinopalveluiden ja Roihun voimin.

Startup-valmennus kiihdyttää Savonlinnassa

Savonlinnassa toteutettiin vuosina 2015 – 2017 englanninkielinen Saimaa Start Up -ohjelma, josta syntyi uusia, kasvuhaluisia yrityksiä, Lean Start Up -menetelmään koulutettuja yrittäjiä ja sijoittajia kiinnostaneita liikeideoita.

Ohjelman aikana yrittäjät saivat ideoihinsa sijoituksina tai avustuksina noin miljoona euroa, ja sijoitukset mukana olleisiin yrityksiin ovat jatkaneet kasvuaan. Nyt käynnissä olevan Roihun aikana samaa, tiimihenkistä, hauskaa ja vauhdikasta toimintaa jatketaan ensimmäisellä Roihu-kierroksella loppuvuodesta 2018 kevään 2019 loppuun intensiivijaksojen ja henkilökohtaisen mentoroinnin keinoin. Toinen kierros käynnistyy syksyllä 2019. Tavoitteena on, että mukana olevat pääsevät keväällä 2019 ja 2020 kilpailemaan liikeideoidensa paremmuudesta raadin ja sijoittajien eteen.

Startup-valmennuksen perimmäiseen tarpeeseen Etelä-Savossa antoi vastauksen Roihun aluepäällikkö, tki-asiantuntija Pasi Raikisto, joka toimi Roihussa 30.9.2018 asti: ”Alueellamme tyypillisesti syntyvät yritykset ovat usein yksinyrittäjien synnyttämiä – eikä yksinyrittäminen aina ole niin hauskaa. Haluamme tuoda tähän muutoksen, jonka tuloksena syntyy tiimien luomia, jo testattuja ja jopa rahoitettuja, kansainvälisillekin markkinoille kelpaavia liikeideoita ja niitä toteuttavia yrityksiä – siis sellaisia, joissa voi kivalla porukalla lähteä tavoittelemaan suuria unelmia”. Mitkään ideat eivät ole liian hulluja tai suuria startup-valmennukseen.

ROIHU – Uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta -hanke saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta (1.3.2018-30.4.2020).

Kirjoittanut Johanna Koponen

Kirjoittaja työskentelee ROIHU-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.