RekryIn-messuilla Pieksämäellä yrittäjyyttä korteilla edistämässä. Kuva: Niko Arola

Nuorten yrittäjyys stagelle

08.10.2018

Jokaisella on joku juttu, josta olemme kiinnostuneita ja jonka eteen olemme valmiita ponnistelemaan ja käyttämään aikaa. Ideat voivat siis lähteä omista harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista. Yritteliäs asenne vie pitkälle monella elämänalueella. Tätä viestiä olen myös Digillä Duuniin! -hankkeen yrittäjyysosiossa halunnut tuoda esille keskustojen ulkopuolella asuville nuorille, jotka vielä etsivät omaa polkuaan ja paikkaansa.

Nuorten tavoittamista ja heidän kiinnostuksensa herättämistä messuilla ja erilaisissa tapahtumissa on pohdittu todennäköisesti lukuisissa organisaatioissa ja hankkeissa, ja monenmoisia kokeilujakin on tehty vaihtelevalla menestyksellä. Yrittäjyyteen innostamisessakin nuoret olisi tärkeää saada itse ideoimaan, osallistumaan ja sitoutumaan jo alusta lähtien.

Kuinka pysäyttää?

Digillä Duuniin! -hankkeen yrittäjyysosiossa on myös mietitty, mikä saisi keskustojen ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret pysähtymään ja kiinnostumaan itsensä työllistämisen ja ideoidensa toteuttamisen mahdollisuudesta. Millä saisi tapahtumissa sen ensikosketuksen heihin, että pääsisi kuulemaan nuorten ideoita ja näkemyksiä?

Messuosastolla tarvitaan jotain pysäyttävää. Enää ei nuoria saa vastaamaan kyselyihin, vaikka se olisi tehty kuinka helpoksi ja vaikka olisi palkintojakin. Kokemukseni mukaan kynnys pysähtymiseen ja keskusteluun on noussut ja sosiaalinen paine ryhmässä liikkuessa on kova olla vastaamatta mihinkään.

Yksi toimiva keskustelun herättäjä nuorille rekrytointitapahtumissa oli korttipeli, jonka idea on yksinkertainen: tapahtumaan osallistuja nostaa kahdesta eri kasasta kuvakortin ja miettii, minkälaisen tuotteen, palvelun tai yritysidean nämä sanat yhdistämällä voisi muodostaa. Keksimisessä nuoria kehotetaan käyttämään luovuuttaan ja välttämään ensimmäisenä mieleen tulevaa ilmeistä ratkaisua.

Ideointi on erinomainen aasinsilta herätellä kiinnostusta yrittäjyyteen ja omien ideoiden eteenpäin kehittämiseen. Näyttää siltä, että toiminnalliset helposti lähestyttävät aktiviteetit saattavat toimia.

Pomppu yrittäjyyteen

Hyvinvointimessuilla saimme huomiota tapahtumillemme ja toimenpiteillemme vauhdittomalla pituushypyllä eli pompulla yrittäjyyteen, jossa mittatikkuna ja etappeina toimivat yrityksen perustamisen eri vaiheet ideasta useita henkilöitä työllistävään yritykseen ja omien unelmien sekä taloudellisten voittojen saavuttamiseen. Hyppäämisen pystyi halutessaan korvaamaan PostIt-lapun heittämisellä.

Nuorten kiinnostuksen herättämisessä viesti ja sanamuoto ovat myös tärkeitä. Enää ei toimi perinteinen avaus: ”kiinnostaisiko?” Ei edes kannatta tavoitella kaikkia nuoria, vaan valita teema, joka kiinnostaa pientä nuorten joukkoa ja miettiä, miten heidät tavoittaa. Viestin on osuttava kohderyhmän todellisuuteen. Rahan tarjoamisella ja herkullisilla suuhunpantavilla voi saada hetkeksi huomion.

Vertaisviesti voi toimia hyvin

Toimivaa saattaisi olla, jos nuoret vertaisina kertovat toisille nuorille yrittäjyyden mahdollisuuksista. Myös vetovoimaisen tähden saaminen ständille ja yhteiskuvamahdollisuus voisi saada aikaan jonoja.

Hyvän tulevaisuuden, työpaikkojen ja alueen elinvoiman sekä nuorten henkilökohtaisen itsensä toteuttamisen edistämiseksi monet luovat, uudet keinot ovat sallittuja, ja toisilta oppiminen ja vinkkien jakaminen eri toimijoiden välillä olisi enemmän kuin tervetullutta. Näin saisimme yhdessä nuoria ottamaan vastuun omasta tulevaisuudestaan ja ehkä joitakin innostumaan toteuttamaan unelmiaan yrittäjyydellä.

Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa kehitetään nuorten työllisyyttä tukevia palveluja Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta ja pelillisyyttä sekä ryhmätoimintaa ja yrittäjyyden mahdollisuuksia hyödyntäen. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ELY-keskuksen kautta.

Kirjoittanut Niko Arola

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Digillä duuniin! -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.