Slushin esityksien sisällöt keskittyivät tänä vuonna aiempaa enemmän ongelmien ratkaisuun. Kuva: Teijo Javanainen

Kestävät ideat ja vertaistuki avoimesti netissä

16.12.2018

Puhtaat teknologiat valtaavat niin raskaan teollisuuden kuin startupien pelikentän. Kestävä kehitys on siis läsnä yhä enemmissä määrin myös yrittäjyyden ja liiketoiminnan alalla. Kansalaisaktiivisuus ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä alustatalouden kehittyessä tärkeäksi osaksi nykyaikaista yhteiskuntaa.

“Home of Change Makers” lukee kissankokoisin kirjaimin kirkkaan keltaisella pohjalla Helsingin yliopiston opiskelijayrittäjyysyhteisön Helsinki Think Companyn verkkosivulla. Yrittäjyys näytetään yhä useammin politiikan ja kansalaisaktiivisuuden rinnalla keinona vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Tapahtumat kuten Slush keräävät tuhansia vapaaehtoisia, joista suurin osa on opiskelijoita. Palkinnoksi työstä riittää sisäänpääsy tapahtumaan, jossa on esillä tulevaisuuden ratkaisuja ja niiden kehittäjiä.

Viime vuonna Slushissa useat innovaatiot liittyivät kestävään asumiseen, puhtaaseen energian tuotantoon ja liikkumiseen. Myös tasa-arvoiseen tiedon välitykseen ja rahoituksen mahdollistamiseen liittyvät avaukset ovat olleet hyvin edustettuina kasvuyrittäjyyden aihioina.

Näyttää siltä, että tulevaisuuden liiketoiminnan alueiksi nähdään kestävän kehityksen periaatteisiin perustuvat teknologiat.

Startup Passion MOOC ideoiden hautomona

“Cleantechistä povataan Suomen talouden pelastajaa.” ja “Kestävä kehitys on yritystoiminnan lähtökohta.” ovat tyypillisiä uutisotsikoita ja korkeakoulussa opiskeleva ei ole niiltä välttynyt. Nämä ovat siis tuttuja aiheita, ja kestävän kehityksen periaatteet ovatkin yleisesti omaksuttuja arvoja useiden opiskelijoiden keskuudessa. Tämä on myös tullut esiin Startup Passion -hankkeessa, johon kuuluvaan ohjelmaan osallistuvien ideat tähtäävät usein parempaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Hyviä esimerkkejä tästä ovat tänä vuonna mukana ollut idea kierrätetystä paperista valmistettavista kynistä ja IoT-ratkaisu metsien hakkuuseen liittyen. Tällä hetkellä on myös käynnissä myös Startup Passion -hankkeessa kehitetty massiivinen avoin verkkokurssi – Startup Passion MOOC, jossa kestävät ratkaisut ovat olleet läsnä osallistujien ideoissa.

Ideoiden jakaminen ja ryhmäytyminen Startup Passion MOOCissa tapahtuu hankkeessa kehitetyssä Ideawall-sovelluksessa.

Startup Passion MOOCissa opiskelijat pääsevät kokeilemaan ja jakamaan ideoitaan keskenään. kyseessä on siis täysin verkossa toteutettava kurssi, johon osallistuu tälläkin hetkellä opiskelijoita ympäri Eurooppaa. Kurssin sisällöt perustuvat Lean Startup -menetelmään ja hankkeessa kehitettyyn 6 Steps to Success -ohjelmaan. Kurssi muodostuu kahdeksan viikkoisesta ohjelmasta, joka alkaa idean jakamisesta ja inspiroitumista yrittäjyyteen, siirtyen idean yhdessä kehittämiseen, jonka jälkeen opiskelijat rakentavat idealle myyntipuheen eli pitchin.

Myös Startup Passion MOOCin osallistujista noin puolella on ollut kestävään kehitykseen, varsinkin kiertotalouteen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä ideoita. Startup Passion MOOC mahdollistaa sen, että idean kehittämiseen saa vertaistukea muilta opiskelijoilta ja vaikeimpiakin ongelmia voidaan miettiä yhdessä yli kansallisten rajojen. Näin saadaan mahdollisimman erilaisia ideoita ja ajatuksia myös kestävämmän tulevaisuuden ratkaisujen äärelle. Avoimet verkkoympäristöt opetuksessa voivat toimia tulevaisuudessa myös kestävän kehityksen ajattelun alustoina, jossa innovaatiot ja erilaiset ideat kehittyvät aiempaa tehokkaammin ja tasa-arvoisemmin.

Maailmassamme on vielä monta vaikeaa ongelmaa ja ratkaisuja miettiessä on hyvä saada mukaan mahdollisimman monta potentiaalista vastaajaa. Tärkeintä on, että kestävien ratkaisujen äärellä kenenkään ei tarvitse olla yksin.

Startup Passion MOOC

– kansainvälinen, kaikille avoin, maksuton, englannin kielellä toteutettava verkkokurssi, jossa kehitellään ideoista liiketoimintamalleja. Samalla opitaan yhteistyöstä ja yrittäjyydestä yli rajojen ja luodaan verkostoja.

– kehitetty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa osana kansainvälistä STARPABS-hanketta, joka pyrkii vahvistamaan toiminta-alueensa yrittäjyysekosysteemiä.

Toimintaoppimiseen ja yhteisölliseen toimintaan perustuva verkkokurssi toteutetaan tätä vuonna syyslukukaudella, 29.10 – 21.12.2018 Eliademyn e-oppimisympäristössä. Osallistujat pääsevät kehittämään itseä kiinnostavaa ideaa kansainvälisessä tiimissä. Idea Wall, Business Model Canvas ja Passion Pitch vievät kehityksessä eteenpäin.

Kirjoittanut Teijo Javanainen

Kirjoittaja on projektityöntekijä sekä tieto-ja viestintätekniikan opiskelija.