Osaamisen kehittämisessä erittäin tärkeää on yhteistyö yritysten kanssa. Xamk haluaa osaltaan auttaa yrityksiä menestymään ja kuuntelee tarkalla korvalla, mitä tarpeita niillä on. Kuva: Pixabay

Täsmäkoulutusta teknologia- ja rakennusalan osaajille

08.10.2018

Rakennusalalla ja teknologiayrityksissä tarvitaan lisää osaamista Etelä-Savossa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tarttunut härkää sarvista ja tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kanssa tietoja ja taitoja sadoille ammattilaisille. Taustalla ovat yritysten todelliset tarpeet.

Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020 ja Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat TEKOS 2020 nostavat alueen yritysten osaamista. Xamk tekee hankkeissa yhteistyötä hankkeen osatoteuttajien ammattiopisto SAMIedun ja Etelä-Savon ammattiopisto Esedun kanssa.

Lähtökohtana yritysten tarpeet

TEKOS 2020 -hankkeessa on kartoitettu kymmenien Etelä-Savon teknologiayritysten tarpeita, samoin RAKES 2020 -hankkeessa tehtiin laaja rakennusalan yritysten osaamistarvekartoitus.

Osaamisen kehittämisessä erittäin tärkeää on yhteistyö yritysten kanssa. Xamk haluaa osaltaan auttaa yrityksiä menestymään ja kuuntelee tarkalla korvalla, mitä tarpeita niillä on. Tarpeiden mukaan suunnitellaan sopivia täsmäkoulutuksia Etelä-Savon teknologia-ja rakennusalan osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

TEKOS 2020 -hanke on kouluttanut tänä vuonna jo melkein 200 osallistujaa, ja osallistujilta saatu palaute on ollut positiivista. Koulutuksille on ollut selvä tarve. Koulutuksissa on paneuduttu mm. 3D-tulostukseen sekä 3D-tulostuksen suunnitteluun. Automaatiotekniikasta on pidetty Savonlinnassa koulutus prosessiammattilaisille. Aiemmin syksyllä sähköinsinöörit saivat Mikkelissä täsmäkoulutusta tulevaisuuden älykkäistä muuntamoista.

Parhaillaan suunnitteilla on koulutuspäiviä mm. hitsauksesta. Esedu ja SAMIedu järjestävät yrityksille työntekijätason koulutuksia, kuten sähköasentajille suunnattu SMC:n automaatiokoulutus Savonlinnassa.

Myös RAKES 2020 -hankkeessa on tartuttu yritysten toiveisiin ja järjestetty Mikkeliin Puurakentamisen uudet tuulet Etelä-Savossa -seminaari 3.10. Myös Sosiaalinen media ja digitaalinen markkinointi -koulutuspäivä on luvassa Mikkeliin. Suunnitteilla on koulutuksia mm. aiheista BIM, Lean, palomääräykset, homevauriot, kosteudenhallinta ja liimaus. Tarvetta on myös yritysjohtajien osaamisen kehittämiselle.

Luvassa vielä kymmeniä koulutustilaisuuksia

Tekos- ja Rakes-hankkeet kestävät kesään 2020 saakka, joten yrityksille on tiedossa vielä kymmeniä täsmäkoulutuspäiviä ja seminaareja. Koulutuksia pidetään Savonlinnassa ja Mikkelissä, joten lähellä oleviin koulutuksiin on helppo tulla päiväseltään. Koulutuksia voidaan pitää myös yritysten omissa tiloissa, ja on mahdollista räätälöidä sopivia koulutussisältöjä yritysten tarpeisiin.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja niihin voi osallistua kuka vain aiheesta kiinnostunut. Ne ovat hyvä verkostoitumisen mahdollisuus myös alalle suuntautuville ja opiskelijoille.  Saattaapa joku löytää verkostoitumisen kautta vaikkapa työpaikan, opinnäytetyön aiheen tai harjoittelupaikan.

Tiiviimpää yhteistyötä

RAKES 2020:n yhtenä tavoitteena on myös tukea puurakentamisen insinöörikoulutusta Etelä-Savossa opintopolkuja valmistelemalla.

Tavoitteena on löytää mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistyöhön oppilaitosten ja yritysten välillä niin, että opiskelijat pääsisivät mahdollisesti jo opintojen alkuvaiheessa kiinni työelämään ja -tapoihin.

Kirjoittaneet Anti Rohumaa, Pekka Takku ja Kiti Venäläinen

Rohumaa työskentelee RAKES 2020-hankkeessa projektipäällikkönä ja Takku TEKOS 2020 -hankkeen projektipäällikkönä. Projektiasiantuntija Venäläinen suunnittelee koulutuksia molemmissa hankkeissa.