Pieksämäen Uuden yrittäjyyden tapahtuma järjestettiin 4. syyskuuta 2019. Kuva: Johanna Koponen

Yrittäjyydellä elinvoimaa maakuntaan

08.10.2019

Työ ja työelämä muuttuvat, sen tietävät kaikki. Yhä useammin työstä puhuttaessa puhutaan pätkätyön, freelancertyön ja yrittäjyyden kasvusta. Työ on entistä enemmän erilaisia projekteja ja hankkeita, joista kertyy moninainen työura.

Ajatus työurasta yhden organisaation sisällä nousevana putkena on myös saanut rinnalleen toisia tulkintoja. Työuran rakentamista on sekin, että opiskelee uuden ammatin tai heittäytyy palkkatyöstä yrittäjäksi.

Roihu-hanke tarjoaa tukea työn murrokseen. Roihun järjestämiin yrittäjyysvalmennuksiin ja -tapahtumiin on tähän mennessä osallistunut jo noin tuhat henkilöä. Hanke innostaa yrittäjyyteen antamalla tietoa ja valmentamalla taitoja.

Esille tuodaan myös yrittäjyyttä urana ja ammattina. Uusi työ syntyy pitkälti pk-yrityksiin, jossa olennaista osaamista on ammattiosaamisen ja yrittäjämäisen toiminnan lisäksi yrittäjyyden ja yritystoiminnan ymmärtäminen.

Roihu auttaa löytämään vahvuudet

Syty yrittäjäksi -valmennuksessa on mahdollisuus ihmetellä yrittäjyyttä ja omaa potentiaaliaan. Valmennuksen perusidea on innostaa yrittäjyyteen, realismia unohtamatta. Tärkeää on avata yksilön keinoja toimia yrittäjämäisesti. Yrittäjämäinen toiminta antaa mahdollisuuden toteuttaa omaa osaamistaan, kokeilla yrittäjyyttä ja saada myös lisäansioita. Ehkä toiminta vie mukanaan ja pian huomaakin olevansa perustamassa oikeaa yritystä.

Seurakuntaopiston opiskelijoiden liiketoimintasuunnitelma. Kuva: Johanna Koponen

Valmennus antaa myös vahvan tuen yritystoiminnan aloittamiseen ja yrityksen kehittämiseen. Osallistumalla valmennukseen osallistuja saa starttirahakelpoisuuden.  Yrittäjyyden tietopuolisen osuuden lisäksi tutustutaan myös paikallisiin toimijoihin, jotka auttavat yrittäjyyden tiellä. Tärkeä anti on myös ryhmäläisten keskinäisellä verkostoitumisella.

Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä on järjestetty yhteensä 13 Syty yrittäjäksi –valmennusta. Tuloksena maakuntaan on syntynyt uusia yrityksiä. Erään osallistujan sanoin: ”Syty yrittäjäksi -valmennus oli hyvin jäsennetty, monipuolinen kokonaisuus. Valmentajat olivat inspiroivia ja innostavia, kuitenkin realistisella otteella. Kurssin vierailijat olivat hyviä asiantuntijoita. Aktiivinen ryhmä, jossa paljon keskustelua”.

Matalan kynnyksen periaate

Yrittäjyys pähkinänkuoressa -webinaarisarja tarjoaa osallistujalle anonyymin ja helpon mahdollisuuden tutkia omaa yrittäjyyttään. Se on myös ajasta ja paikasta riippumaton keino saada tietoa yrittäjyydestä. Syksyn aikana järjestetään kolme tunnin mittaista webinaaria. Käsiteltävät teemat ovat: Minustako yrittäjä, Yrityksen perustaminen ja Yrittäjän arki.

Yrittäjyyteen innostamiseksi järjestetään avoimia, matalan osallistumiskynnyksen tapahtumia. Uuden yrittäjyyden iltapäivässä Pieksämäellä tarjoiltiin ajatuksia yrittäjän arjesta ja urasta. Kumppanien kautta oli jaossa tietoa erilaisista mahdollisuuksista toimia yrittäjämäisesti. Savonlinnan Innostu Yrittäjyydestä -tapahtuma avasi yrittämisen mahdollisuuksia pureutuen intohimon, vahvuuksien sekä itsensä johtamisen maailmaan.

Yhteistyössä on osallistuttu Nordic Business Forumin, Hauenkita-liikeideakilpailun sekä SYKE-tapahtuman toteuttamiseen. Nämä tapahtumat ovat tarjonneet myös opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua tarkemmin yrittäjämäiseen työtapaan ja yrittäjyyteen. Näiden tapahtumien kautta Roihu-hanke kantaa omalta osaltaan vastuuta siitä, että opiskelijat ymmärtävät, millaiseen työelämään he ovat valmistumassa.

Yrittäjyys synnyttää työtä ja hyvinvointia

Elinvoima syntyy yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta. On hyvä muistaa, että kaikenlainen yritteliäs toiminta on arvokasta, on se sitten sivutoimista yrittämistä tai harrastuksesta lisätienestin ansaitsemista.

Tärkeää on valmentaa työelämään yksilöitä, jotka omaavat yrittäjämäisen ajattelu- ja toimintatavan. Sen lisäksi on tarjottava sparrausta yrityksen perustamiseen ja bisneksen kehittämiseen. Uusien yrittäjien ja yritysten kautta syntyy työtä ja siten hyvinvointia kaikille.

ROIHU – uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta -hanke, joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta (1.3.2018-30.4.2020).

www.xamk.fi/roihu

Kirjoittanut Tapu Holttinen

Kirjoittaja työskentelee Roihu-hankeen aluepäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.