Ajatuksen kääntäminen kuntoutusalan ammattilaisesta kuntoutusalan asiantuntijaksi on ollut tärkeä oivallus.

Ammattilaisesta asiantuntijaksi

09.12.2019

Mukautuminen yhteiskunnan muutokseen on tullut jäädäkseen myös sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen. Strategista suunnittelua ja työtä tarvitaan aiempaa enemmän.

Jokaisella yrityksellä on syynsä olla olemassa. Yrityksen perustamishetkellä tuo syy on ollut kirkas ja ohjannut toimimaan. Ajan saatossa se voi muuttua, strategiset suunnitelmat ja visiointi vievät toimintaa haluttuun suuntaan, joskus kauaskin alkuperäisestä syystä. Tuottava liiketoiminta edellyttää toimintaa nopeastikin, mutta vaatii myös suunnitelmia ja päätöksiä pitkällä aikajänteellä.

Sote-alan yrittäjyyttä leimaavat tietyiltä osin erilaiset raamit, niin kuin monen muun alan toimintaa. Ihmisten terveyden ja vaikeiden elämäntilanteiden äärellä toimiessa on myös eettinen näkökulma vahva, mikä tuo oman haasteensa liiketoiminta-ajatteluun.

Perusasiatkin saattavat heilahdella

Sote-palvelut ja niiden muutos näkyvät julkisrahoitteisissa palveluissa ja vaikuttavat yksityiseen palvelutuotantoon. Jopa kauan vakaana pysyneet perusasiat terveyspalvelukentällä heiluvat tai muuttuvat. Osaan voi yrittää itse vaikuttaa, mutta tätä aikaa leimaa hyvin vahvasti myös ylhäältä päin sanelu. Tämä on se uusi aikakausi, minne Tukea tuottavuuteen (TUTU) -hanke lupasi auttaa minua astumaan.

Uusi aika konkretisoitui kuntoutusalalla vuoden 2018 lopulla, kun Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus poikkesi merkittävästi Kelan aiemmasta tavasta. Jälkimainingit eivät ole vieläkään laantuneet, ja ilmassa on signaaleja vakuutusyhtiöiden muuttuvasta toimintatavasta. Kuntoutusalan yrittäjänä olen riippuvainen ostajaorganisaatioiden päätöksistä. Oivalsin, että vaikka kuinka paketoin asiakaslähtöisen ja laadukkaan palvelun ja kehitän osaamistani, sillä ei välttämättä ole mitään merkitystä, kun palveluiden ostamisesta päätetään.

Toimintaympäristön analyysi ja muut liiketoiminnan kannalta oleelliset toimenpiteet eivät muuttaneet ajatustani muuttuvasta palvelumarkkinasta. Kuntoutusalan ammattilaisena myyn osaamistani asiakkaalle. Sitä koulutuksen, työkokemuksen ja elämänkulun yhdessä muodostamaa kohtaamista ja läsnäoloa, jota höystetään vahvan ammattitaidon myötä tulevilla keinoilla ja toimenpiteillä.

Yrittäjän autonomia ja vapaus

Yrittäjä Jasu Forss on mukana Tukea tuottavuuteen -hankkeessa.

Jos valmistaisin tuotetta, jonka ostajat olisivat katoamassa, voisin muuttaa tuotantolinjaa. Sote-alan yrittäjänä en voi tehdä niin. Osaaminen on minussa itsessäni eikä siihen vaikuta ulkoiset puitteet, viimeisen päälle hiottu brändi tai muutkaan bisnesoppaista poimitut keinot.

Muuttuvat palvelumarkkinat muovaavat sote-alan yrittäjyyttä. Yksi vaihtoehto on lähteä vallalla olevaan trendiin mukaan. Isot terveysalan toimijat ostavat yrityksiä, kuntoutusala on keskittymässä isoille toimijoille.

Viikoittain luen yritysostoista ja yrittäjien siirtymisestä palkansaajaksi tai ammatinharjoittajaksi isompaan kokonaisuuteen. Toiminimiyrittäjänä en ole potentiaalinen ostettava, mutta ammatillisesta osaamisestani ollaan kiinnostuneita. Yksinkertaisten se tarkoittaa sitä, että tekisin saman työn osin jopa samojen asiakkaiden kanssa kuin nyt, mutta palkallisena tai ammatinharjoittajana. Muut piirtäisivät strategiset suuntaviivat ja vastaisivat yrittäjyyden riskeistä.

Toisaalta houkutteleva ajatus, mutta samalla luopuisin yrittäjän autonomiasta ja vapaudesta. Samalla myös yritykseni katoaisi suomalaisten sote-yritysten listalta.

Hankkeen avulla syy yrityksen olemassaololle

Yritykseni olemassaolon syy on ollut tuottaa toimintaterapiapalveluita. Asioiden tarkastelu TUTU-hankkeen tuella on auttanut. On pitänyt kiteyttää uusi syy yritykselle, johon palvelumuotoilun työkalut sopivat hyvin.

Laadin suttupaperille vision. Koska asiakastyön osuus voi hyvinkin todennäköisesti heilahtaa itsestäni ja tekemäni työn laadusta riippumatta hetkessä, en voi ajatella toimeentuloni olevan vain sidottu toimintaterapiapalveluiden myyntiin.

Ajatuksen kääntäminen kuntoutusalan ammattilaisesta kuntoutusalan asiantuntijaksi on ollut konkreettisin oivallus, mitä hankkeessa mukana oleminen on tuonut. Sitä ovat auttaneet keskustelut muiden toimijoiden kanssa ja etenkin yhdistys- ja järjestöpuolen toimijoiden kanssa vaihdetut ajatukset.

Olen monen muun sote-yrittäjän kanssa uuden ajan kynnyksellä, jossa oma osaaminen on tunnistettava ja mietittävä, missä ja miten sille on kysyntää. Toimintaterapiapalveluiden osalta syy yritykselle on olemassa, mutta rinnalla kasvaa toinen syy, tuo pinkki palkki. Joka toivottavasti kääntää tämän niin, että osaamiseni ja kokemukseni ei valu pois kuntoutusalalta kokonaan.

Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU)-hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta, ja sen kesto on 1.1.2019-31.12.2020.

Kirjoittanut Jasu Forss

Kirjoittaja mikkeliläinen toimintaterapeutti ja kuntoutusalan yrittäjä, joka on mukana Tukea tuottavuuteen -hankkeessa.