Lähiopetusjaksoilla keskustellaan paljon ja tehdään ryhmätöitä. Opiskelijat Belinda Nurmi, Mikko Rikama, Emma Karjalainen, Saara Lehto ja Elsi Jääskeläinen ovat olleet tyytyväisiä monimuoto-opetuksen toteutustapaan.

Yritysyhteistyö motivoi opiskelijoita

09.12.2019

Aktiivinen yhteistyö yritysten kanssa auttaa opiskelijoita ymmärtämään opintojaksojen teoriaa ja viemään sitä käytäntöön. Lisäetuna yhteistyössä on verkostoituminen. Hyvä suoritus opintojakson kehittämistehtävässä voi myöhemmin tuoda opiskelijalle harjoittelupaikan, opinnäytetyön aiheen tai jopa työpaikan.

Mikkelin liiketalouden yksikössä aloitettiin tänä syksynä monimuotokoulutus, joka sisältää sekä verkko-opintoja että lähiopetusjaksoja. Koulutuksessa hyödynnetään paljolti käänteisen oppimisen periaatteita. Se tarkoittaa, että etäopiskelun aikana opiskelijat perehtyvät opintojakson sisältöihin itsenäisesti.

Itsenäinen opiskelu verkossa kehittää opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja kykyä ottaa vastuuta. Kun opiskelijat tulevat lähiopetusjaksoille, heillä on jo hyvä ymmärrys opiskeltavasta asiasta. Tehtävistä keskustellaan ryhmissä, ja opiskelijat työstävät pohdintojaan yhdessä ja jakavat näkemyksiään. Opittua asiaa sovelletaan ja kerrotaan omin sanoin.

Yrityksiin pidetään tiiviisti yhteyttä

Verkostoituminen ja yhteistyö alueen yritysten kanssa ovat keskeinen osa opintoja. Toimeksiantojen myötä perehdytään yritysten toimintaan ja pohditaan ideoita ja toimenpiteitä, joiden avulla yritys voisi kehittää toimintaansa.

Tänä syksynä aloittanut monimuoto-opetuksen ryhmä perehtyi OP-Koti Suur-Savon yritystoimintaan ja markkinointiin. Kolmen lähiopetusjakson aikana ryhmissä tehtiin tiivistä yhteistyötä yrityksen kanssa. Lisäksi järjestettiin vierailupäivä Anttolanhoviin, jossa tutustuttiin palveluyrityksen ja sen yhteistyöverkoston toimintaan.

”Hyvin alkanut yhteistyömme jatkuu”

OP-Koti Suur-Savo Oy:n toimitusjohtaja Maija Skön ja opiskelijat Saara Valkonen sekä Ville-Pekka Hokkanen keskustelivat opintojaksojen asuntomarkkinoista ja kiinteistövälittäjän työstä.

Op-Koti Suur-Savo Oy:n toimitusjohtaja Maija Skön perehdytti opiskelijat heti ensimmäisillä lähiopetuspäivillä yritykseen, asuntomarkkinoihin ja alaan yleisesti sekä kiinteistönvälittäjän työhön. Tämän jälkeen opiskelijoille annettiin tehtäväksi pohtia yrityksen toiminnan kehittämistä. Opintojaksojen päätteeksi ryhmät esittelivät kehittämistehtävänsä tulokset.

‒ Saimme hyviä ja tuoreita ajatuksia kaikilta ryhmiltä. Asiaan oli perehdytty eri näkökulmista, joten kuulimme monenlaisia ideoita toimintamme kehittämiseen. Asiakaspalautteiden keräämiseen tuli uusi idea ja markkinointiin sekä yhteistyön lisäämiseen verkostojen kanssa useita uusia ajatuksia. Tämä projekti oli minulle erittäin mieluista ja mielenkiintoinen. Jatkossa voimme ottaa meille opiskelijoita työharjoitteluun” kertoo Skön.

”Lähipäiviltä lähdetään aina hymyssä suin”

Mikkeliläinen Saara Valkonen ja savonlinnalainen Ville-Pekka Hokkanen valitsivat monimuotototeutuksen, koska se mahdollistaa opiskelun ja työnteon yhdistämisen. He ovat olleet tyytyväisiä tapaan, jossa verkko-opinnot ja lähipäivät vuorottelevat. Lähipäivät he kokevat tärkeiksi etenkin verkostoitumisen ja ajatusten vaihdon kannalta. Verkko-opiskelu puolestaan mahdollistaa työskentelyn omaan tahtiin.

Mikkelin liiketalouden uudistuneen opetuksen ensimmäisellä monimuotoryhmällä on hyvä ryhmähenki ja tekemisen meininki.

‒ Asiakaslähtöisen markkinoinnin sekä Yritystoiminnan ja yrittäjyyden opintojaksot olivat todella mielenkiintoiset.  Toteutustapa niissä oli käytännönläheinen. OP-Kodin toimeksiannon kautta pääsimme heti soveltamaan opittuja asioita työelämän kontekstiin. Lisäksi yritysvierailut antoivat näkökulmia opintojaksojen aiheisiin, toteaa Valkonen.

‒ Opintojaksoihin liittyvä oikea asiakastoimeksianto motivoi aloittamaan opinnot tietyllä vakavuudella ja antoi ryhtiä toimia kuin oikeassa työpaikassa aikatauluja kunnioittaen, jatkaa Hokkanen

Uutta puhtia toteutukseen

Opettajalle monimuoto-opetus merkitsee opintojaksojen uudenlaista toteuttamistapaa. Perinteiset opetukseen kuuluvat asiat, kuten luennot, materiaalin jakaminen, tentit ja tehtävät toteutetaan verkon kautta.

Lähiopetusjaksot hyödynnetään yhteisöllisyyden kehittämiseen, keskusteluun, ryhmätöihin ja yritysyhteistyöhön. Opintojaksojen ohjelma rakennetaan siten, että se tukee mahdollisimman hyvin opiskelijoiden oppimista ja motivoi soveltamaan teoriaa käytäntöön.

Kirjoittanut Marja-Leena Koskinen

Kirjoittaja työskentelee markkinoinnin lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin liiketalouden yksikössä.