Hiiletön liikenne ei toteudu ilman vaihtoehtoisia polttoaineita: tällä hetkellä ongelmia on ajoneuvojen ja polttoaineiden korkeat hinnat sekä huono saatavuus. Kuva: Pixabay

Hiiletön liikenne vaatii suuria muutoksia

02.04.2019

Hiilipäästöjen vähentäminen on suuressa roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja monilla aloilla pyritäänkin tällä hetkellä hiilipäästöjen vähentämiseen. Sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla luodaan ohjelmia ja tavoitteita, jotka pyrkivät suuriin päästömäärien vähennyksiin. Erityisesti liikenteen ja logistiikan alalla tulee varautua lähiaikoina suuriin muutoksiin, jotta ala pysyy muutoksessa mukana.

Jotta hiiletön liikenne olisi mahdollista, tulee liikenteen ja logistiikan alalla tapahtua vielä suuria muutoksia. Maantieliikenteen kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä uusia ajoneuvoja, jotka käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita.

Tällä hetkellä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi hybridit, sähköautot, kaasuautot sekä muita biopolttoaineita hyödyntävät ajoneuvot. Jotkut raskaat liikennevälineet voivat käyttää myös nesteytettyä maakaasua. Ongelmia tällä hetkellä aiheuttavat ajoneuvojen sekä polttoaineiden korkeat hinnat sekä molempien huono saatavuus. Esimerkiksi kaasuautojen tankkausverkosto Suomessa on vielä melko harva.

Maanteiltä rautateille

Pyrkimys hiilettömään liikenteeseen tarkoittaa tulevaisuudessa rautatieliikenteen liikennemäärien kasvua, sillä liikenteen hiilipäästöjen vähentäminen edellyttää liikenteen siirtymistä maantiekuljetuksista rautateille ja vesistöihin.

Tällä hetkellä rautateillä kuljetaan sähköllä tai dieselillä. Sähköistetyillä rataosilla voidaan käyttää sähkö- tai dieselvetureita, kun taas sähköistämättömillä osilla liikennöinti on mahdollista vain dieselvetureilla tai dieselapumoottoreilla varustetuilla sähkövetureilla. Sähköttömien rataosuuksien sähköistäminen mahdollistaisi siirtymisen hiilettömään liikenteeseen.

Vaihtoehtoisia rautatieliikenteen polttoaineita ovat myös nesteytetty maakaasu ja biokaasu, joiden avulla voidaan ainakin vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Lento-ja meriliikenteen haasteet

Maantie- ja rautatieliikenteen lisäksi biopolttoaineita tarvitaan myös lento- ja meriliikenteen kasvaviin tarpeisiin, mikä lisää biopolttoaineiden hintaa ja heikentää niiden saatavuutta. Myös muut vaihtoehtoiset polttoaineet herättävät kiinnostusta lentoliikenteessä ja esimerkiksi sähkövoiman käyttöä kehitetään useilla eri tahoilla. Kuitenkin lentoliikenteessä vaihtoehtoisten käyttövoimien valikoima on vielä melko rajallinen.

Meriliikenne halutaan täysin päästöttömäksi tämän vuosisadan aikana. Päästövähennyksiä pyritään saavuttamaan mm. parantamalla alusten energiatehokkuutta, TKI-toiminnan avulla sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotolla. Merenkulkualalla on kehitelty ja tutkittu monia erilaisia käyttövoimavaihtoehtoja, kuten nesteytetty maakaasu, sähkö, biopolttoaineet, tuulivoima, metaani/metanoli, vety (erityisesti polttokennoissa) sekä ydinenergia.

Merenkulkualalla ongelmia synnyttää kaluston hidas uusiutuminen. Uusia vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä aluksia aletaan nähdä liikenteessä enemmän vasta pidemmällä aikavälillä.

Vähähiiliseen tai jopa hiilettömään liikenteeseen siirtyminen vaatii investointeja infrastruktuuriin sekä oikeanlaisia kannustimia, sekä positiivisia että negatiivisia. Sen lisäksi on otettava huomioon välilliset ympäristövaikutukset. Esimerkiksi tosiasiallisesti hiilettömässä raideliikenteessä myös käytetyn sähkön pitää olla vihreää.

Kirjoittaneet Vappu Kunnaala-Hyrkki ja Olli-Pekka Brunila

Kunnaala-Hyrkki työskentelee TKI-asiantuntijana ja Brunila logistiikan tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.