Koulutusvienti ja kansainvälinen yhteistyö on monessa korkeakoulussa ja yliopistossa kirjattu strategiaan ja on merkittävässä roolissa eri koulujen toimintaa ja tulevaisuutta. Kuva: Olli-Pekka Brunila

Kiina vai sittenkin Afrikka?

02.04.2019

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on ollut erittäin aktiivinen Kiinan suhteen, ja onhan Kiina tällä hetkellä tai ainakin nopeasti tulossa maailman suurimmaksi talousveturiksi. Kun katseet ovat kääntyneinä Venäjälle ja Aasian suuntaan, ehkä hieman unohduksiin on jäänyt tieto siitä, että Afrikan mantereella on myös suuret mahdollisuudet niin koulutuksen viennin kuin tutkimuksen saralla.

Kansainvälinen yhteistyö on aina ollut tärkeää opiskelijavaihtojen, mutta myös TKI-toiminnan kautta. Viime vuosina yhteistyö on tiivistynyt ja erilaisia yhteistyösopimuksia eri yliopistojen kanssa on allekirjoitettu niin ulkomailla kuin Suomessakin, ja hyvä niin!

Xamkin logistiikan tutkimusyksikkö NELI (North European Logistics Institute) on ollut viemässä logistiikan koulutusvientiä Tansaniaan yhteistyössä Kotka-Hamina seudun koulutusyhtymä (Ekamin) kanssa, mutta myös esimerkiksi sairaanhoidon opiskelijoita on ollut vaihdossa Tansaniassa.

Xamkin logistiikka eturintamassa

Itä-Afrikassa Xamk ei ole ainoa toimija, vaan muutkin suomalaiset yliopistot ovat olleet jo useita vuosia mukana yhteistyössä. Logistiikan puolelta ei ole kuitenkaan vielä toistaiseksi ollut muita oppilaitoksia kuin Xamk. Erilaisia rahoitusinstrumentteja on olemassa, mutta ensin on luotava hyvät verkostot ja tiivis yhteistyö ennen kuin mitään konkreettisempaa voi alkaa suunnitella.

Olemme tehneet mm. Dar es Salaam Maritime Insitituten kanssa kaksi yhteistyösopimusta ja seuraavana isompana visiona on perustaa Center of Excellence in Logistics and Maritime Itä-Afrikkaan. Tallaisia ”erikoisosaamisen keskuksia” on toteutettu Itä-Afrikassa muutamia länsimaisella yhteistyöllä ja niihin on rahoitus löydetty Itä-Afrikan kehityspankilta.

Välimatkaa riittää kurottavaksi

Center of Excellence on logistiikan ja merenkulun kehittämisen kannalta erittäin tarpeellinen, koska Afrikka on lähes kaikissa asioissa eli niin infrassa, teknologiassa kuin koulutuksessakin jäljessä Eurooppaa ja esimerkiksi Kiinaa. Kiinalaiset ovat investoineet paljon Itä-Afrikkaan esimerkiksi satamiin, tiestöön ja sen muuhun infraan, mutta investoinneilla on myös hintansa ja vaikutuksensa esimerkiksi Tansanian luonnonvarojen käytössä, jolla kauppaa tehdään.

Meidän keskuksemme keihäänkärkinä olisivat simulaatiokoulutus, e-Learning koulutustarjonta, TKI-toiminta sekä isona kokonaisuutena öljyntorjunnan koulutuksen vieminen, koska Tansaniassa ei käytännössä ole öljyntorjunnalle tehty mitään, eikä siellä ole siihen sopivaa kalustoakaan.

Erikoisosaamisen keskuksen perustaminen vaatii aikaa, eri resursseja, verkostoitumista, matkustamista ja kärsivällisyyttä. Toteutuessaan tämä olisi hieno merkkipaalu Xamkin ja Ekamin yhteistyölle, mutta myös logistiikan ja merenkulun koulutusviennille ja TKI-toiminnalle sekä samalla koko Xamkille. Olemme olleet Itä-Afrikassa eturintamassa ja tulevaisuuden yhteistyö näyttää hedelmälliseltä ja toivottavasti jatkuu sellaisena. Ehkä kampuksena on koko maailma?

Kirjoittaneet Olli-Pekka Brunila ja Vappu Kunnaala-Hyrkki

Brunila työskentelee logistiikan tutkimuspäällikkönä ja Kunnaala-Hyrkki TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.