Logistiikka on tulevaisuuden ala maailmanlaajuisesti. Samalla se on keskeinen osa Kymenlaakson tulevaisuutta. Satamakuva Portugalista. Kuva: Tiina Poikolainen

Logistiikan osaajat koulutetaan jatkossakin Kymenlaaksossa

02.04.2019

Logistiikan alalta on kuulunut viestejä osaavan työvoiman puutteesta, ja tähän tarpeeseen tulisi vastata. Mutta miten saada nuoret kiinnostumaan logistiikka-alasta? Ja minkälaisia osaajia me alueen oppilaitokset tuotamme nyt vuonna 2019 ja tulevaisuudessa? Entä mitä alan mitä yritykset näkevät tulevaisuuden työntekijöiden osaamistarpeina?

Kymenlaakso on ainutlaatuinen logistinen keskus Suomessa, Kouvolasta on rautateiden solmukohtana yhteydet aina Kiinan asti sekä se on niin rautateiden kuin sataman osalta osa TEN-T (Trans-European Transport Network) ydinverkostoa. TEN-T-verkko on Euroopan laajuinen liikenneverkko, joka kattaa kaikki kuljetusmuodot.

Suomen suurin yleissatama HaminaKotka yhdessä alueen maantie- ja rautatieverkoston kanssa luovat yhtenäisen logistisen palvelukokonaisuuden, mahdollisuuden monenlaiseen yritystoimintaan sekä työllistävät suuren joukon ihmisiä.

Haasteita vai mahdollisuuksia?

Digitalisaatio, robotiikka, automaatio, IoT, autonomiset rekat ja alukset, ilmastotavoitteet sekä monet muut muutokset tuovat alalle paljon haasteita mutta myös mahdollisuuksia. Osaammeko ja pystymmekö me tarttumaan haasteeseen, aidosti kuuntelemaan alueemme ja alamme yrityksiä sekä tekemään yhteistyötä niin yritysten, kun esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kanssa, jotta logistiikka-alan koulutus vastaa myös tulevaisuuden osaamistarpeita?

Logistiikka on yksi kolmesta Kymenlaakson älykkään erikoistumisen (RIS3) strategian kärjistä yhdessä digitalisaation ja biotalouden kanssa. Kymenlaakson alueen tulevaisuuskuva on vahvasti logistiikkapainotteinen ja työntekijöitä tullaan tarvitsemaan eri tehtäviin.

Yhteistyössä on voimaa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami) ovat hakeneet Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla hankkeeseen, jossa halutaan taklata haasteita.

Ekamin ja KSAOn rooli hankkeessa on toimia erityisesti ammatillisen koulutuksen asiantuntijana ja kehittää opintopolku sekä peruskoulusta ammatillisen koulutukseen, että ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun yhdessä Xamkin kanssa. Ekami keskittyy alueellisesti Kotkan – Haminan seudun ja KSAO Kouvolan alueen logistiikka-alan yritysten tarpeisiin yhdessä Xamkin kanssa.

Vastaus työvoiman tarpeeseen

Hanketyössä pyritään löytämään yritysten kriittiset osaamisvajeet ja selvittämään, vastaavatko logistiikka-alan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen opetussuunnitelmat yritysten tarpeita. Tavoitteena on saada rakentavan kriittinen arvio siitä, miten hyvin koulutuksen keinoin voidaan vastata yritysten osaamistarpeisiin.

Logistiikka-ala ei ole vetovoimaisin koulutusala, oli kyse sitten ammatti- tai ammattikorkeakoulusta. Hankkeen avulla halutaan lisätä alan tunnettavuutta nuorten keskuudessa. Heikkoon vetovoimaan voi olla syynä esimerkiksi nuorten tietämättömyys logistiikka-alasta ja sen työmahdollisuuksista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat niin peruskoululaiset kuin ammattikoulutusta suorittavat nuoret. Hankkeen tavoite on nostaa logistiikka-ala monipuoliseksi ja kiinnostavaksi opiskelualaksi sekä työnantajaksi nuorten silmissä. Tavoite on myös sitouttaa alan yrityksiä yhteistyöhön ja nuorten työllistymisen tukemiseen esimerkiksi harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen kautta. Tutustumiskäynnit ja työpajat, jossa logistiikka-alaa tuodaan lähemmäksi oppilaita, ja oppilaat yrityksiä, madaltavat osapuolten kynnyksiä hakea töihin ja työllistää.

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hankkeen kaltaista kokonaisuutta, joka keskittyy logistiikka-alaan ja Kymenlaaksoon alueena ei ole aiemmin toteutettu.  Meillä on tuhannen taalan paikka olla mukana kehittämässä logistiikka-alan opetusta vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin, ja haluankin haastaa mukaan hanketyöhön niin yritykset kuin opetuksen ja TKI-toimijatkin. Ei jäädä junasta tai tiputa kuin se eno veneestä!

Kirjoittanut Tiina Poikolainen

Kirjoittaja työskentelee rautatielogistiikan tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.