Tapahtumia järjestäessä oppii jokaisella kerralla aina jotain uutta mukana olevilta tahoilta. Vastoinkäymisiltä ja erilaisilta opettavilta tilanteiltakaan ei voi välttyä.

Tapahtumissa saa ideoita ja innostuu

09.12.2019

Tapahtumat, tempaukset ja niihin osallistuminen antavat aina jotain jokaiselle mukana olevalle. Monipuolisten kohtaamisten avuin on mahdollista oppia paljon, kun vaihtaa ajatuksia eri ihmisten kanssa ja innostaa muita. Suurella todennäköisyydellä siinä samalla innostuu itsekin vielä lisää!

Monia aktiviteetteja, kehittämiskeinoja, ynnä muita ideoita on mahdollista kerätä tapahtumista, joita voi soveltaa tulevaisuudessa omaa tekemistä hyödyttäväksi ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Tapahtumista saa ideoita muilta tilaisuuteen osallistuvilta, olivat he sitten vierailijoita tai muita toimijoita.

Monenlaisia mahdollisuuksia

Erilaisten tapahtumien avuin on hyvä tilaisuus kehittää vuorovaikutustaitoja, markkinoida omaa tekemistään, kerätä varmuutta kohdata ihmisiä ja saada kehitysehdotuksia erilaisia osaamistaustoja omaavilta henkilöiltä.

Tilanteet toimivat tällä tavoin eräänlaisena testauksena, jonka pohjalta saa näkökulmia, jotka kannattaa ottaa huomioon vaikkapa ideoiden jatkojalostusvaiheessa. Mielipiteitä saa useimmiten pyytämättäkin, minkä vuoksi kuunteleminen onkin tärkeä taito.

Erilaisia rooleja

Logistiikka-alan koulutus –ja rekrytointipäivä Kouvolan kaupungintalolla 25.9.2019 / kuva: Enni Jaatinen

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hankkeen poppoon kanssa olemme pyrkineet osallistumaan monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin, isoihin tai pieniin, jotka jollain tapaa koskettavat omaa aihealuettamme ja tarjoavat erilaisia näkökulmia ja keinoja, joilla lähestyä kehitettävänä olevia asioita. Olemme olleet tapahtumissa erilaisissa rooleissa. Olemme toimineet joko esittelijöinä, tapahtuman järjestäjinä tai vierailijoina.

Järjestimme syksyllä oman tapahtuman, jonka tavoitteena oli saada paikalle niin kymenlaaksolaiset logistiikka-alan yritykset kuin opiskelijatkin. Jotta kummatkin osapuolet olisivat tietoisia toisistaan ja toistensa potentiaalista logistiikka-alan koulutus- ja työmarkkinoilla, tarvitaan tämän kaltaisia yhdistäviä tilaisuuksia. Olikin hienoa saada paikallisia yrityksiä ja organisaatioita mukaan yhteistyöhön sekä kohderyhmää paikalle.

Järjestelyt ihan oma juttunsa

Tapahtumia järjestäessä oppii jokaisella kerralla aina jotain uutta mukana olevilta tahoilta. Vastoinkäymisiltä ja erilaisilta opettavilta tilanteiltakaan ei voi välttyä. Tai jos välttyy, voikin sitten pohtia, onko tehnyt tapahtuman eteen mitään uutuusarvoa tuottavaa ja ottanut pienen pientäkään riskiä?

Tapahtuman järjestämisessä tarvitaan suunnitelmallisuutta ja ennakointia – kykyä nähdä monien pienienkin asioiden vaikuttavuus ja merkitys kokonaiskuvassa. Mitä lähemmäs tapahtumaa mennään, sitä suuremman merkityksen saa taito ”paineensietokyky”. Todellakin kysytään mielenlujuutta ja mindfullnessia, ettei anna tapahtuman järjestämisen tuottamalle ahdistukselle, stressille ja paniikille valtaa, vaan osaa pitää hermonsa kasassa.

Ideoita ihmisten kokemusten kautta

Tapahtumien ja tempauksiin osallistumisten tärkein tuotos on ehdottomasti kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa. Vaikka kohtaamiset olisivatkin lyhyitä, voi niiden ansioista syntyä jotain kauaskantoisempaa ja konkreettisempaa vielä myöhemmin tulevaisuudessa. Myös oma näkemys ympärillä oleviin ihmisiin laajenee. Tarinat ihmisten taustalla kiinnostavat, ja ainakin itse koen ne hetket erittäin merkityksellisiksi, kun joku tulee juuri minulle jakamaan asian, joka on häntä ja hänen elämään vaikuttanut syvästi.

Omalla asenteella pääsee pitkälle, mutta timanttisia huippusuorituksia saa aikaiseksi hyvin toimivalla yhteistyöllä. Ympäröi siis itsesi samaa köyttä vetävillä tyypeillä, joiden avuin yhteistyötä tehden saa hyviä tuloksia, tapahtumia ja tempauksia aikaiseksi!

Kirjoittanut Enni Jaatinen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hankkeessa.