5G mahdollistaa muun muassa autonomisten autojen, työkoneiden, valvontalaitteiden ja muiden IoT-laitteiden reaaliaikaisen viestinnän.

Yhteistyöllä 5G:stä kasvua, kilpailukykyä ja vaurautta

09.12.2019

5G on jo ovella, joten on korkea aika ryhtyä fokusoimaan ajatuksia ja toimia 5G-teknologian mahdollisuuksista. Suomessa on vahva tahtotila kääntää myös 5G:n mahdollisuudet eduksi, jotta saadaan lisäkasvua, kilpailukykyä ja vaurautta yhteiskuntaan.

Suomen tavoite on olla maailman kärkimaana 5G-verkkoteknologian kehittämisessä ja käyttöönottamisessa. 5G-verkon pitäisi olla kattavasti käytössä vuonna 2023, mikä tuntuu olevan jo kovin lähellä. Erilaisten taajuuksien käyttöönotosta päätetään kansainvälisessä Maailman radiokonferensseissa (WRC). EU:n lainsäädännöllä päätetään miten ja millä ehdoilla taajuuksia jaetaan jäsenmaille, kun taas jäsenvaltiot tekevät päätökset siitä, kuka taajuuksia saa käyttää ja millaisilla ehdoilla.

Suomi edelläkävijä käyttöönotossa

Suomi on onnistuttu taajuuspolitiikassa verrattain hyvin, koska käytössä on maan kattava laajakaistaverkko, korkeatasoinen verkkolaatu ja edullinen hinta verrattuna muihin Euroopan maihin.

Suomi on pyrkinyt vaikuttamaan aktiivisesti kansainväliseen ja EU:n tason toimintaan, jotta Suomeen saadaan riittävä määrä 5G-taajuuksia käyttöön. Lisätaajuuksia tarvitaan erityisesti nykyistä korkeammilta taajuusalueilta suurien siirtonopeuksien mahdollistamiseksi.

Suurten siirtonopeuksien mahdollistamiseksi lisätaajuuksia tarvitaan erityisesti nykyistä korkeammilta taajuusalueilta. 5G:n huippunopeudet voidaan saavuttaa 26 Ghz:n taajuusalueella. Kyseisen taajuuden käyttöönotto edellyttää Maailman radiokonferenssin päätöstä taajuusalueiden harmonisoinnista.

Tietointensiivisyys vaatii verkoilta tehoa

Yhteiskunnan tietointensiivisyys tulee kasvattamaan tietoliikennemäärä monilta osin kymmenkertaiseksi, joka vaatii entistä tehokkaampia verkkoja informaation välittämiseksi. 5G-verkko on paljon muutakin kuin vain kymmenen kertaa 4G:tä nopeammat yhteydet.

5G mahdollistaa autonomisten autojen, työkoneiden, valvontalaitteiden ja muiden IoT-laitteiden reaaliaikaisen viestinnän. 5G-verkkoja rakennetaan parhaillaan kaupunkien keskeisimmille, kehittyville alueille ja liikenteen solmupisteisiin, joissa tämänhetkiset 4G-verkot ovat entistä ruuhkaisempia. Suuremmissa kaupungeissa ensimmäiset 5G-verkot on jo otettu käyttöön tämän vuoden alussa.

Kunnille tilaisuus saada tuloja

5G:n suuret tiedonsiirtonopeudet vaativat runkoverkkoon valokuituverkon tasoisia siirtoyhteyksiä. Korkeampi taajuinen 5G-verkko edellyttää tiheää tukiasemaverkostoa, jossa tukiasemien väli voi olla korkeintaan muutamia satoja metrejä.

5G:n nopeampaa käyttöönottoa edistää se, että 5G:n tukiasemien käyttöön on saatavilla kattavasti valokuituyhteyksiä. Ratkaisuna voisi olla se, että osa kuntien katuvalaisinpylväistä muutetaan 5G-älypylväiksi. 5G-älypylväskonsepti perustuva kaupunkiverkko luo alustan monenlaiselle älykaupungin digitaalisille palveluille.

Valmiin rakennetun infrastruktuurin uudelleen hyödyntäminen tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa kuntalaisten 5G-verkon käyttöönottoa. Tämä mahdollistaisi sen, että kaupungit ja kunnat voivat saada tuloja vuokraamalla älypylväissä olevia laite- ja antennipaikkoja teleoperaattoreille. Tällaista toimintamallia sanotaan Neutral host- operointimalliksi.

Valtionhallinto mahdollistajana

Traficomin 5G Momentumin -ekosysteemin tehtävänä on edistää 5G-palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa uudenlaisella yhteistyöverkostolla. Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toimii aktiivisena jäsenenä 5G Momentumin verkostossa.

Uudenlaisia palveluita ja innovaatioiden syntymistä edistetään kokeilujen avulla, joihin on myönnetty taajuuksia. Suomessa 5G:n taajuuksia on testattu vuodesta 2015 lähtien. Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt tähän mennessä noin 30 testilupaa, joilla pilotoidaan 5G-testiverkkoa ympäri Suomea. Perustettuja 5G-testiverkoja käytetään uudenlaisten tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kokeiluihin muun muassa teollisuuden IoT- ja älyliikenteen sovelluksia.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun NELI-tutkimusyksikkö (North European Logistics Institute) edistää satamalogistiikan ja kuntien liikennejärjestelmän digitalisoitumista 5G-verkkoteknologioiden, avointen tietorajapintojen ja teknologioiden avulla.

Lokakuun alussa käynnistyneessä 5G FINLOG eli 5G Future Innovation Platform for Logistics -hankkeessa perustetaan satama- ja teollisuusympäristöön 5G-testiverkkoalusta sekä Triple Helix -malliin perustuvan yhteistoimintaverkosto. 5G-testiverkkoalusta uudistaa ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta, osaamispohjaa ja luo alueelle uudenlaisia tutkimus- ja kehitystyöpaikkoja logistiikan sekä teollisuuden käyttöön. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

Kirjoittanut Tommy Ulmanen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa 5G FINLOG -hankkeessa.