Ideoiden ilta herätti osallistujissa monenlaisia ajatuksia ja ideoita yhteisten tavoitteiden edistämiseksi.

Ideoiden ilta – avointa keskustelua yritysten kanssa

09.12.2019

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla Xamkilla on paljon tarjottavaa liiketoiminnan eri osa-alueille ja opiskelijaprojektien hyödyntämiseen. Tätä viestiä haluttiin viedä eteenpäin ja myös kuulla yrittäjien ajatuksia erityisissä yrittäjätapahtumissa Kouvolassa ja Kotkassa.

Mietimme Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa, kuinka ammattikorkeakoulu voi auttaa yrityksiä ja miten yhteistyötä korkeakoulun ja paikallisten yritysten kanssa voisi kehittää.

Kysyimme asiasta Kouvolan yrittäjiltä ja keskustelun tuloksena syntyi idea yhteistyössä järjestetystä tapahtumasta, jossa esitellään Xamkin tarjoamia mahdollisuuksia sekä tietoa toiminnasta paikallisille yrittäjille.

Tapahtuman tarkoituksena oli herättää keskustelua osallistujien kesken ja samalla myös lisätä paikallisten toimijoiden tietoisuutta erilaisista mahdollisuuksista Xamkin toimintaan liittyen. Tapahtumien keskusteluosioissa myös yrittäjät saivat vastauksia heillä heränneisiin kysymyksiin Xamkin toiminnasta.

Tapaamiset Kouvolassa ja Kotkassa

Ensimmäinen tapahtumista järjestettiin huhtikuussa yhteistyössä Kouvolan Yrittäjien kanssa Kouvolan kampuksella. Ohjelmaan kuului Xamkin TKI-asiantuntijan puheenvuoro kansainvälisestä avoimesta innovaatiotoiminnasta sekä työpajatilojen esittely kampuksella.

Osallistujat tutustumassa Kouvolan kampuksen Paja-tiloihin.

Tämän jälkeen järjestettiin vielä lyhyt keskustelutilaisuus eli ideointityöpaja, jossa kysyttiin osallistujilta ajatuksia ammattikorkeakoulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja myös sen viestinnästä ja siitä, kuinka keskustelua tulisi jatkossa käydä yritysten kanssa.

Kouvolan tilaisuuden jälkeen päätettiin järjestää samanlainen tapahtuma yhteistyössä myös Kotkan Yrittäjien ja Kymen innovaatioyhdistyksen kanssa. Syyskuisen Kotkan tapahtuman aiheena oli muun muassa Digiverstaan ja Logistiikkaverstaan toiminta sekä Xlab-toimitilan käyttö ja mahdollisuudet sekä yhteistyön sujuvoittaminen ja viestinnän helpottaminen.

Molemmissa tapahtumissa Xamkin yritysyhteistyön koordinaattori Heta Vilén esitteli esimerkkien avulla eri yhteistyön keinoja ja palveluita yrityksille.

Esiin nousi useita ideoita ja ajatuksia

Tapahtumien ideointi osiossa nousi esille yhteydenpidon tärkeys ja se, kuinka saada selvää Xamkin eri palveluista ja tiloista. Myös opiskelijoiden hyödyntämisestä ja osaamista oltiin hyvin kiinnostuneita.

Yleinen tunnelma oli, että yritykset kaipaavat ja ottavat mielellään apua opiskelijoilta sellaisissa asioissa, jotka eivät kuulu heidän ydinosaamiseensa. Esimerkkeinä tällaisista asioista nousivat verkkokaupan ja markkinoinnin kehittäminen sekä kansainvälistymiseen ja digitalisaatioon liittyvät asiat, joissa varsinkin pienemmän yritykset ja yksinyrittäjät kaipaisivat apua. Yrittäjät olivat kiinnostuneita teettämään asioita opinnäytetyönä ja osallistumaan aiheeseen liittyviin työpajoihin ja tilaisuuksiin.

Tapahtumien osallistujat kokivat, että yrittäjäjärjestöt ovat hyviä viestinviejiä Xamkin eri palveluista ja muusta tarjonnasta. Myös tutkimustiedon ja hankkeiden tulosten avoimuutta toivottiin kehitettäväksi.

Yksi esiin noussut idea oli yrittäjän koulutuskalenteri, eli kampuskohtainen kalenteri yrittäjillä suunnatuista avoimen ammattikorkeakoulun kursseista. Selkeä yhteyshenkilö koettiin tärkeäksi yhteistyön mahdollistajaksi ja se, että puhutaan niin sanotusti samaa kieltä yrittäjien kanssa.

Myös erilaisille kokeiluille oltiin avoimia ja Xamk koetaan tärkeänä osana vahvistamassa alueen vetovoimatekijöitä. Xamk nähdään myös olevan suuressa roolissa alueen verkostojen rakentajana.

Teijo Javanainen

Kirjoittaja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeen projektipäällikkönä.