Elektroniikan 3K-tehdas tarjoaa tuotekehityspalveluja kasvuyrityksille. Kuva: Mari Rasku

Elektroniikkaklusteri uudistuu ja lisää työllisyyttä

08.10.2019

Elektroniikan 3K-tehdas perustettiin Savonlinnaan 1990-luvun lopussa silloisen Nokian ja telekommunikaatio-alan kasvun imussa. Se käynnistettiin jo varhaisessa vaiheessa yhteistyössä yritysten sekä alan muiden osaamistoimijoiden kanssa.

Perustamisvaiheen aikainen Savonlinnan elinkeinostrategia perustui liittoutumiseen kaupungin tärkeiden elinkeinoalojen keskeisten osaamiskeskittymien kanssa, ja elektroniikka-alalla yhteistyö Oulun Pro Electronica -osaamiskeskuksen kanssa oli merkittävä lähtölaukaus uuden toimialan kehittämiselle paikallisesti.

Elektroniikkateollisuuden työpaikkoja oli toimintojen käynnistämisen aikaan joitain kymmeniä. Tällä hetkellä toimiala työllistää Savonlinnassa yli 200 henkilöä.

Strategian mukaiset valinnat

Elektroniikan 3K-tehdas tarjoaa yrityksille ja muille oppilaitoksille teollisuuselektroniikan tuotteiden kehitys-, testaus- ja koetuotantopalveluja sekä valmistukseen liittyvää koulutusta. Yritysyhteistyökumppaneita on pääasiassa Suomesta noin 70, suurin osa tuotekehitystä voimakkaasti tekeviä innovatiivisia yrityksiä. Suuremmat yritykset hyödyntävät erityisesti yksikön tuotannon laadunvarmistus- ja tarkastuspalveluja, jotka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin valmistettavien tuotteiden vaatimusten lähtökohdista.

Tuotekehityssyklien nopeuttaminen ketterillä suunnittelu- ja testauspalveluilla sekä prototyyppien valmistuksella on osoittautunut tärkeäksi useiden toimintaansa käynnistävien pk-yritysten tarpeiden lähtökohdista.

Rakennemuutoksesta uuteen kasvuun

Elektroniikan 3K-tehtaan ympärille kasvoi vuoteen 2018 saakka kahden kasvuyrityksen, Savox Communications Oy:n sekä Control Express Finland Oy:n (CEF) vahvat tuotanto-, testaus- ja tuotekehitysyksiköt. Savox osti vuonna 2017 CEF:in ja osana rakennejärjestelyjä yritys keskitti toimintansa Savonlinnassa uuteen toimipaikkaan seuraavana vuonna.

Vuoden 2019 syksyllä vahva lääketeollisuuden laitteiden ja teollisuuselektroniikan sopimusvalmistusta tekevä Darekon Oy keskittää kaikki Savonlinnan toimintansa Elektroniaan 3K-tehtaan naapuriin.

– 3K-tehtaan sijainti samoissa tiloissa on merkittävä syy Elektronian valintaan. 3K:n kanssa on tehty yhteistyötä monella sektorilla jo pitkään ja sen uskotaan nyt syvenevän entisestään, toteaa Darekonin Savonlinnan tehtaanjohtaja Kimmo Turtiainen.

Myös pietarilainen Argus Spectrum on käynnistämässä uutta tehdasta osaksi keskittymää. Vuoden 2020 aikana elektroniikkateollisuuden työpaikat näyttävätkin lähes kaksinkertaistuvan Savonlinnassa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin tutkimusyksiköllä on ollut merkittävä rooli tässä uudessa kehitysvaiheessa.

3D-tulostuksesta synergiaa elektroniikkatuotteisiin

Muovin ja elektroniikan liittämistekniikka on ollut 3K-tehtaan tutkimus- ja teknologiaosaamisen ydintä, ja tällä sektorilla on tehty mm. Tekesin eli nykyisen Business Finlandin rahoittamaa soveltavaa tutkimustyötä.

3K-tehdas on koonnut alueelta monialaisen joukon teknologia- ja materiaalitekniikan yrityksiä, joiden kanssa on tavoite hyödyntää konkreettisesti 3D-tulostusteknologian mahdollisuudet uusien liiketoimintojen ja työpaikkojen vahvistamisessa. Muovia korvaavien biomateriaalien tulostaminen, funktionaaliset tuotteet sekä elektroniikan ja 3D-tulostustekniikan innovatiivinen soveltaminen tulevat olemaan vahvasti mukana yksikön kehitystoiminnassa vuosina 2020-2021.

Lisäksi synergia Xamkin Kuitulaboratorion kanssa mm. kuvantavissa mittausratkaisuissa sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö puun kasvullisen lisäyksen automatisoinnissa ja robotiikassa ovat nivoneet yksikön vahvaksi osaksi alueellista innovaatio- ja kasvutarinaa.

Kirjoittaneet Lasse Pulkkinen ja Hannu Leinonen

Pulkkinen työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tutkimusjohtajana ja Leinonen Elektroniikan 3K-tehtaan johtajana.