Pienyrityskeskuksen webinaaristudiossa Päivi Kapiainen-Heiskanen ja Kaija Villman.

Kokemuksia kansainvälisen webinaarin järjestämisestä

07.12.2020

Korona-aika on muuttanut toimintatapoja monissa organisaatioissa. Innovoimaan on jouduttu sekä yrityksissä että julkisella sektorilla.

Kaakkois-Suomken ammattikorkeakoulussa paitsi perusopetusta, myös yrityksille suunnattuja kohtaamisia, tilaisuuksia ja valmennuksia on siirretty etäyhteyksillä tapahtuviksi. Kansainvälisissä hankkeissa matkat kumppanimaihin on peruttu. Tästä syystä on jouduttu miettimään, mitä kansainvälinen yhteistyö on. Samalla on tarjoutunut mahdollisuus pysähtyä ja pohtia, mitä sellaisia sisältöjä voitaisiin tuottaa, jotka hyödyttäisivät aivan uudella tavalla ja laajemmin Suomessa koko maakunnan väkeä.

Seminaarit avoimia kaikille

Eurooppalaisessa yhteistyössä suunnitellut kehittäjien yhteiset työpajat ja matkat eteläsavolaisille osallistujille kumppanimaihin on jouduttu koronan myötä perumaan. Siksi järjestämme Time4Help-hankkeessa webinaarisarjan, jossa esittelemme kansainvälisten kumppaneidemme työtä, kokemuksia ja selvityksiä. Avoin webinaarisarja on tarkoitettu ensisijaisesti eteläsavolaisille yrityksille ja kehittäjille, mutta verkon yli siihen tietysti on mahdollista osallistua mistä tahansa.

Ensimmäinen webinaari käsitteli korona-ajan selviytymisstrategioita perheissä etätyön ja koulunkäynnin keskellä otsikolla ”Integrating work and home in the COVID-19”. Belgialainen kumppaniorganisaatiomme Odisee University College on tehnyt aiheesta tutkimusta. Miet Timmersin esitys oli varsin inspiroiva. Myös espanjalaiset ja puolalaiset kumppanit kertoivat näiden maiden tilanteesta.

Osallistujia oli ympäri Etelä-Savoa ja Eurooppaa sekä jokunen henkilö muilta mantereilta. Osallistujia oli myös laajasti erityyppisistä organisaatioista. Seuraavassa webinaarissa tammikuussa puolalaiset kumppanimme esittelevät toimintaansa ja tutkimuksiaan eteläsavolaiselle yleisölle.

Kansainvälisten kumppaneiden hankkeet ovat painotukseltaan ja kohderyhmiltäänkin hieman erilaisia. Se tuo rikkautta yhteistyöhön sekä uusia ideoita ja näkökulmia. Toimintamalleja voidaan vertailla ja niistä opitaan puolin ja toisin. Samalla on kasvanut ymmärrys siitä, kuinka erilaisia maita Euroopassa on naisten urakehitystä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa ajatellen.

Aivan ilman teknisiä kommelluksia ei tämäkään webinaari sujunut, mutta osallistujat pysyivät hyvin linjoilla koko webinaarin ajan. Kokemuksista opitaan!

Luottamus kantaa verkon yli

Yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa on sujunut hyvin myös verkon yli, koska jo ennen korona-aikaa kumppanit ehtivät tavata kerran jokaisessa kumppanimaassa. Luottamus oli jo rakennettu hyvää yhteistyötä ajatellen, joten se toimii kaikilla välineillä tai välineistä huolimatta.

Time4Help Suomi: palvelukehittäminen – naisjohtajuus – yrittäjyys -hanke tukee eteläsavolaisia 45-65-vuotiaita naisia työuralla ja yrittäjyydessä. Kansainvälisessä yhteistyössä on mukana Dobre Kadry Puolasta, Fundación Acción Contra El Hambre Espanjasta sekä Odisee University College Belgiasta.

Tämän syksyn Time4Help-valmennuksissa Etelä-Savossa on ollut mukana muun muassa järjestötoimijoita, jotka ovat kehittäneet yhteisiä palvelukonsepteja hyvinvointialalle, sekä naisyrittäjien ryhmiä, jotka ovat kehittäneet yhdessä tai verkostona tuotettavia palveluita onnistuneesti.

Time4Help Suomi: palvelukehittäminen, naisjohtajuus, yrittäjyys -hanke saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.

Kirjoittaneet Kaija Villman ja Mervi Rajahonka

Villman työskentelee projektipäällikkönä ja Rajahonka TKI-asiantuntijana Pienyrityskeskuksessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.