MikroX-hanke jalkauttaa MicroENTRE Yritysverkoston parhaita käytänteitä eteläsavolaisten yritysten tueksi ja alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kuva: Manu Eloaho

Mikroyrittäjien vertaistuki tarpeen poikkeusaikoina

06.10.2020

Koronan aiheuttama äkillinen muutos yritysten liiketoimintaympäristössä on korostanut kykyä uudistaa liiketoimintaa nopeasti ja ennakkoluulottomasti.

Etenkin mikroyrittäjät ovat olleet viime kuukausina lujilla, ja tarve verkostoyhteistyölle muiden samassa tilanteessa olevien yrittäjien kanssa on noussut aiempaa enemmän esiin.

Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua (MikroX) -hankkeessa rakennetaan mikroyritysten ja yritysrajapinnan TKI-toimijoiden kasvu-, kansainvälisyys- ja vientikokeiluverkostoa Etelä-Savoon.

Osana MikroX-hanketta on keväästä 2020 alkaen istutettu Etelä-Savoon MicroENTRE-yritysverkostoa, joka tukee yrityksiä verkostoitumisessa, vertaiskehittämisessä ja nopeissa liiketoimintakokeiluissa. Valtakunnalliseksi kasvaneen verkoston juuret ovat Pohjois-Pohjanmaalla. Toiminta rakentuu kuukausittain kokoontuviin toimialarajoja ylittäviin ydinryhmäiltoihin.

Ydinryhmäillat järjestetään isäntäyrityksen tiloissa ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Monialaisten ydinryhmien lisäksi Etelä-Savossa on alueellisena erikoisuutena älykkään erikoistumisen strategisilla kärkialoilla toimivien yritysten ympärille muodostettavat teemaryhmät. Teemaryhmissä yrittäjät kehittävät liiketoimintaansa kokeilevan kehittämisen periaatteita noudattaen yhteiskehittämistä hyödyntäen.

Vertaistukea, yhteiskehittämistä ja nopeita kokeiluja

Muuttuneesta ja epävarmasta tilanteesta selvitäkseen yritysten on ollut välttämätöntä kyetä nopeasti uudistamaan totuttuja liiketoiminnan toimintamalleja. Toimintamallien uudistaminen edellyttää yrittäjältä idearikkautta, halua kokeilla ja kykyä sietää epävarmuutta.

Näiden ominaisuuksien avulla MikroX-hankkeessa mukana olevat ja jo MicroENTRE-yritysverkostoon liittyneet eteläsavolaiset mikroyritykset ovat ryhtyneet uudistamaan liiketoimintaansa ketterästi kokeillen yhteisten kehittämisteemojen ympärille kootuissa teemaryhmissä.

Yrityskohtaisia nopeita liiketoimintakokeiluja suunniteltaessa hyödynnetään yhteiskehittämistä ja palvelumuotoilun tarjoamia työkaluja. Yrittäjien apuna ovat ryhmiin kuuluvien yrittäjien lisäksi MikroX-hankkeen asiantuntijat.

Kasvu kaikien yhteinen tavoite

Teemaryhmissä jokaisella yrityksellä on oma kehittämisteemansa. Kaikille yhteistä on kuitenkin liiketoiminnan kasvun tavoittelu. Kasvua haetaan paremman asiakasymmärryksen saavuttamisen ja siten entistä käyttäjälähtöisempien palvelujen ja tuotteiden kehittämisen kautta. Näitä tavoitteita kohti yhdessä kulkien yrittäjät pystyvät vastaamaan paremmin entistä ehommiksi kehitetyillä tuotteillaan ja palveluillaan muuttuneen tilanteen mukanaan tuomiin asiakaskäyttäytymisen muutoksiin.

Näin ollen keväällä Etelä-Savossa toimintansa käynnistäneen MicroENTRE-yritysverkoston vahvuudet ja hyödyt yrityksille ovat tulleet nopeasti esiin. Vaikeassa tilanteessa verkostoon kuuluville yrittäjille on ollut nopeasti tarjolla arvokasta, muiden samassa tilanteessa olevien yrittäjien vertaistukea, TKI-asiantuntijoiden apua ja kehittäjäkumppanuutta. Siten tavallisesti niukkojen kehittämisresurssien varassa toimivat mikroyritykset ovat kyenneet ottamaan tärkeitä ensiaskeleita liiketoimintansa uudistamiseen ja koronakriisistä toipumiseen.

Mikroyrittäjän ei tarvitse jäädä yksin

MicroENTRE-yritysverkosto laajentuu Etelä-Savossa kaiken aikaa. Se tarjoaa alueen mikroyrityksille mahdollisuuden päästä osaksi laajempaa verkostoa sekä tilaisuuden kehittää omaa liiketoimintaansa yhdessä toisten yrittäjien ja alueen TKI-toimijoiden kanssa kansallisen verkoston imussa.

Kuukausittain kokoontuviin ydinryhmiin pääsee aluksi tutustumaan maksutta, ja verkostoon liittyessä vuosittainen jäsenmaksu on ainoastaan sata euroa. Katso kalenterista seuraava ydinryhmäilta ja tule mukaan tutustumaan toimintaan. Yksin ei kannata jäädä, näinäkään aikoina. Yrittäjää ymmärtää usein parhaiten toinen yrittäjä.

MikroX

Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua (MikroX) -hanke vahvistaa mikroyritysten tukiverkostoa Etelä-Savossa.

Hankkeessa kootaan yhteen mikroyrityksiä Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian teemoihin – ruoka, vesi & metsä – liittyen ja jalkautetaan MicroENTRE Yritysverkoston parhaita käytänteitä eteläsavolaisten yritysten tueksi ja alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Kesto 1.1.2019-31.8.2021, kokonaisbudjetti 1 213 552 euroa. Hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin yhteinen ja sitä rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

www.xamk.fi/mikrox

Kirjoittaneet Helena Merikoski, Tommi Kuukkanen ja Santeri Halonen

Merikoski työskentelee tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun digitaalisen talouden vahvuusalalla, Kuukkanen TKI-asiantuntijana Xamkin Pienyrityskeskuksessa ja Halonen projektitutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutin MicroENTRE-tutkimuskeskuksessa.