Tärkeää on valmistautua verkko-opiskeluun toimivien välineiden kanssa. Kuva: Unsplash

Verkko haastaa kouluttajan ja koulutettavan

06.10.2020

Digitaitojen haltuunotto on yrittäjien antaman Digiportaat-palautteen perusteella huomattavasti helpompaa lähiopetuksessa kuin ohjattuna verkko-opetuksena. Pelkästään verkko-opetukseen osallistuminen vaatii perustaitojen hallintaa ja tietoteknisten asioiden sujuvuutta.

Koronakevään tuoma hyppy uuteen avasi monen yrittäjän silmät todellisen tarpeen parantaa digitaitoja. Tärkeintä kuitenkin on rohkeus hypätä ja halu oppia uutta.

Verkkokoulutus vaatii uusia toimintatapoja sekä kouluttajalta että valmennettavilta. Käytännönläheisissä koulutuksissa tekeminen ja oman tekemisen kautta oppiminen on olennaisessa roolissa sen sijaan, että valmennettavat vain kuuntelisivat kouluttajan luennointia.

”Kiva maalaisjärkinen ja käytännönläheinen koulutus. Oli helppo tehdä tehtäviä yhdessä, ja saada niihin palautetta välittömästi. Heti heräsi uusia ajatuksia kehittää omaa toimintaa.”

Lähikoulutuksissa henkilökohtainen ohjaus ja oppimistehtävien kommentointi ja palautteen antaminen, kehonkielen tulkinta, kommunikointi ja oppimisen edesauttaminen niin ryhmässä kuin yksilöohjauksena on huomattavasti suoraviivaisempaa. Kouluttajan oma läsnäolo, innostavuus, asiantuntijuus, välittömyys ja persoonallisuus tulevat esille hyvin selkeästi. Koronakevään myötä tuo lähiopetuksen kokemus piti siirtää sujuvasti verkkoon.

”Aihe ja koulutus olivat niin mielenkiintoisia ja mukaansatempaavia, että siitä olisi riittänyt hyvin aineksia koko päivän kestävään koulutukseen!”

”Opetus oli loistavaa ja innostavaa. Kouluttaja on miellyttävä, asiantunteva ja ihanan innostunut asiastaan. Hyviä esimerkkejä!”

Vaatii rohkeutta lähteä mukaan

Verkkokoulutus eroaa suuresti lähikoulutuksesta. Se vaatii erilaisia toimintatapoja, mutta ennen kaikkea koulutettavalta rohkeutta lähteä mukaan uuteen oppimiskokemukseen.

Verkkokoulutuksissa on myös otettava huomioon tauot ja koulutuksen rytmitys. Tietokoneen ääressä istuminen on hyvin intensiivistä ja vaativaa, joten osallistuminen on rytmitettävä pienempiin kokonaisuuksiin. Myös monipuoliset tehtävät koulutuksen aikana olisivat suotavia.

Verkkokoulutuksen materiaalit on hyvä jakaa koulutettaville hyvissä ajoin. Koulutukseen osallistuvat hyödyntävät materiaaleja hyvin moninaisesti. Toiset tulostavat materiaalit etukäteen ja tekevät niihin omia muistiinpanoja, toiset taas hyödyntävät materiaaleja sähköisesti. Toiset saattavat pureutua materiaaleihin ensimmäistä kertaa vasta koulutuksen aikana.

”Onneksi materiaali tuli ennakkoon hyvissä ajoin. Pystyin tekemään omia muistiinpanoja printtaamiini materiaaleihin koulutuksen aikana.”

Tekniikka ja välineet kuntoon

Digimaailmassa olennaisessa roolissa ovat toimivat tietoliikenneyhteydet ja välineet. Pätkivät yhteydet aiheuttavat turhautumista verkko-opiskelussa eikä koulutuksen sisältöihin pääse niin sujuvasti syventymään, jos huomio koulutuksen aikana menee tietoteknisiin puutteisiin tai viiveisiin.

Tärkeää on myös olla valmistautunut verkko-opiskeluun toimivien välineiden kanssa. Opiskelukäyttöön tarpeeksi tehokas tietokone ja toimivat mikillä varustetut kuulokkeet ovat tärkeät, jotta verkkokoulutuksessa voi osallistua puhumalla. Kouluttaja pystyy paremmin auttamaan koulutuksen aikana opiskelijoita, kun pystytään kommunikoimaan puhumalla. Kouluttajan on helpompi saada käsitys opiskelijan haasteista tai edistymisestä.

”Oli vähän orpo olo, kun en osannut käyttää ääntä. Piti aina kirjoittaa. Se vaikeutti paljon. Tämä oli elämäni ensimmäinen koulutus netissä. En tykännyt. Itse koulutus oli sisällöltään hyvä, kun yhteydet pelittivät. Kouluttaja tosi hyvä, samoin materiaali ja tehtävät, vaikka hankaluuksia minulla olikin.”

Koulutuksen toteuttamisessa hyödynnettävien ohjelmien ja alustojen kuten esimerkiksi Teamsin tai Adobe Connectin käyttö on huomattavasti helpompaa, kun opiskelija on sinut oman tietokoneen ja hyvällä mikrofonilla varustettujen kuulokkeiden käytössä.

Vuorovaikutus tärkeää

Digiportaat-hankkeen käytännönläheisissä verkkokoulutuksissa tehdään oppimistehtäviä ja harjoitellaan esimerkiksi markkinointimateriaalien kirjoittamista ja sosiaalisen median sisältöjen luomista itse koulutuksen aikana. Tällöin olisi hienoa, jos kouluttaja pystyisi tuomaan lisäarvoa ja auttamaan valmennettavia esimerkiksi kommentoimalla oppimistehtävän palautuksia koulutuksen aikana.

Lähikoulutuksissa tämä onnistuu helposti, kun kouluttaja kävelee valmennettavien luo, mutta verkossa oppimistehtävien jakaminen vaatii opiskelijoilta tietokoneen näytön jakamista. Sekä Adobe Connectissa että Teamsissa tämä onnistuu parilla napin painalluksella, jos oman tietokoneen käyttö perustasolla on hallussa.

Kouluttaja ohjeistaa aina koulutuksen alussa tietokoneen näytön jakamisen valmennettaville tietoturvalliseen tapaan. Tarvittaessa näitä asioita voidaan myös harjoitella etukäteen ennen varsinaista verkkokoulutusta esimerkiksi testaamalla yhteyksiä ja välineiden käyttöä, jotta yrittäjä saa varmasti mahdollisimman suuren hyödyn koulutuksesta.

Digiportaat – digitalisuudella kasvua liiketoimintaan -hanke tarjoaa 2019-2020 eteläsavolaisille yrityksille tarvelähtöistä digikoulutusta lähtötasosta riippumatta Mikkelissä ja Savonlinnassa. Koulutuksiin pääsee mukaan osallistumalla digiosaamiskartoitukseen. Digiosaamiskartoituksen tekee Digiportaiden yritysneuvoja. Osaamiskartoituksen jälkeen yritysten on helppo löytää itselleen sopivantasoisia koulutuksia digitaalisten taitojen kartuttamiseksi ja vahvistaa liiketoimintaa. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja työskentelee digitaalisen markkinoinnin lehtorina ja kansainvälisen INSOM-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.