Dialogisessa keskustelussa tärkeintä ei ole yhteisymmärryksen saavuttaminen, vaan muiden ihmisten ajatteluun ja erityisesti ajattelun taustalla oleviin kokemuksiin perehtyminen.

Hektisessä maailmassa tarvitaan dialogia ja kohtaamista

29.03.2020

Ihmiset kommunikoivat nykyään usein kovan kiireen keskellä. Mielipiteet sinkoilevat nopeasti sosiaalisissa medioissa ja keskinäiselle kohtaamiselle on hyvin rajallisesti aikaa.

Elämme jatkuvasti valtavan informaatiotulvan keskellä eikä meillä välttämättä ole mahdollisuutta perehtyä syvällisesti niihin kokemuksiin, jotka ovat muiden ihmisten näkemysten ja ajatusten takana. Osittain näistä syistä monia ilmiöitä koskevat keskustelut polarisoituvat voimakkaasti. Eri tavalla ajattelevat ääripäät tuntuvat ajautuvan yhä kauemmas toisistaan sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

Vastareaktiona näille ilmiöille myös dialogin tärkeyden korostamisesta on tullut voimakkaasti nouseva trendi. Dialogisessa keskustelussa tärkeintä ei ole yhteisymmärryksen saavuttaminen, vaan muiden ihmisten ajatteluun ja erityisesti ajattelun taustalla oleviin kokemuksiin perehtyminen.

Keskustelijat kohtaavat toisensa tasa-arvoisina ja pyrkivät ymmärtämään muiden osapuolten tulokulmia. Dialogin kautta on mahdollista rakentaa aitoja kohtaamisia, joille on tässä hektisessä ajassa valtava tarve. Dialogista lähestymistapaa voidaan hyvin soveltaa monenlaisessa töissä ja yhteisöissä. Alla olevassa videossa avataan lisää dialogisen keskustelun perusperiaatteita sekä kerrotaan, miten sitä voidaan hyödyntää erityisesti nuorisotyön kentällä.

Dialoginen keskustelu on viime vuosina ollut paljon esillä myös Suomessa. Aihetta on työstetty esimerkiksi Sitran Erätauko-projektissa, jonka myötä on syntynyt Erätauko-säätiö. Sen nettisivuilta löytyy paljon tietoa dialogista sekä myös vapaasti ladattavaa materiaalia ja menetelmiä dialogisen keskustelun ohjaamiseen ja järjestämiseen. Tutustu Erätaukoon täällä: www.eratauko.fi

Video:

Lähteet:

Erätauko-säätiö (www.eratauko.fi)

Sitran Erätauko-projekti https://www.sitra.fi/eratauko/

Kirjoittanut Antti Rantaniva

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.