Hyvinvointihuoneen järjestäjät valmiudessa Hartwall Areenan backstagella. Kuva: Xamk

Hyvinvointihuone rakennettiin yhteisvoimin Emma Gaalaan

29.03.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja opiskelijat ideoivat ja toteuttivat täysin uudenlaisen hyvinvointihuoneen vuoden 2020 Emma-gaalan ehdokkaille ja gaalassa esiintyneille artisteille.

Xamk oli kolmatta kertaa yksi Musiikkituottajat ry:n pääyhteistyökumppaneista Hartwall Areenalla järjestetyssä Emma Gaalassa. Tällä kertaa yhteistyö kattoi markkinoinnillisen näkyvyyden ja opetuksellisen yhteistyön lisäksi myös TKI-toiminnan Emma Gaalan viestinnässä ja tuotannossa.

Hyvinvointihuoneen ideoivat Xamkin fysioterapiaopiskelijat ja Active Life Labin asiantuntijat yhdessä Musiikkituottajien kanssa.

Stressitasot esille

Hyvinvointihuoneessa kenraaliharjoituspäivänä artisteilla ja tuotantotiimiläisillä oli mahdollisuus saada niska-hartiahierontaa sekä mitata reaaliaikaisesti stressitasoja Moodmetric-älysormuksella ja rentoutua teknologia-avusteisen Muse-aivoaaltopannan avulla.

Hyvinvointihuoneessa käytettyä hyvinvointiteknologiaa. Kuva: Xamk

Artistit saivat näillä menetelmillä tietoa oman elimistönsä toiminnasta sekä sen stressireaktioista ja siihen vaikuttamisesta. Hyvinvointihuoneen palvelut otettiin hyvin vastaan, vaikkakin esiintymisiä edeltävä kiireet jossain määrin vaikuttivat artistien osallistumiseen.

– Esiintyvän taiteilijan työ on sekä henkisesti että fyysisesti erittäin rankkaa ja siksi on hienoa, että voimme Emman yhteydessä nostaa hyvinvointiin liittyviä asioita esiin ja tarjota myös konkreettisia työkaluja itsestä huolehtimisen tueksi, kertoo Musiikkituottajat ry:n apulaisjohtaja ja Emma Gaalan vastaava tuottaja Tommi Kyyrä.

Vaikutusten todentaminen vaatii aikaa

Xamkin HyviöPro-hankkeessa rakennetaan yhdessä hyvinvointialan yritysten ja kaupunkien kanssa toimintamallia, jolla pyritään saamaan vaikuttavuuden mittaaminen osaksi päivittäistä toimintaa alueellisesti ja kansallisesti. Vaikuttavuuden todentaminen vaatii vuosien mittaamisen, mutta toisaalta asiakkaalle on myös tärkeää nähdä omien valintojen vaikutus nopeasti motivoinnin ja valintojen tueksi.

Tämän testaamiseen avautui hyvä mahdollisuus Hyvinvointihuoneessa, jossa pystyimme mittaamaan reaaliaikaisesti stressitasoja Moodmetric-älysormuksella ja tarjoamaan menetelmiä ja rauhoittumishetkiä, joilla omaa stressitasoa sai nopeasti laskettua. Tämä motivoi myös jatkossa kiinnittämään huomiota omaan stressitason säätelyyn ja hyvinvointiin.

HyviöPRO -hankkeessa hyödynnetään myös tutkittua tietoa ihmisten käyttäytymisen motivaatioteoriasta. Tämäkin näkökulma saatiin hyvin esille Emma Gaala -projektissa yhdessä opiskelijoiden kanssa käytännön harjoituksilla.

Xamkin CARVE-hankkeessa on puolestaan tavoitteena parantaa työn tuottavuutta erityisesti vuorotyötä ja henkisesti kuormittavaa työtä tekevillä työntekijöillä. Musiikkiartisteillakin työ on rasittavaa ja työajat vaihtelevia, minkä takia on tärkeää osata säädellä omia energiatasojaan ennen esitystä ja sen jälkeen. Hyvinvointihuoneessa pääsimme käyttämään samoja teknologioita kuin hankkeessakin, ja sovelsimme onnistuneesti kehitettyjä menetelmiä käytännön ympäristössä opiskelijoiden avustuksella.

Erinomaista koulutusyhteistyötä

Hyvinvointihuone oli myös ainutlaatuinen tilaisuus opiskelijoille toteuttaa fysioterapian opinnoissa opiskeltuja menetelmiä oikeassa työelämätilanteessa. Opiskelijat oppivat uudenlaisen hyvinvointiteknologian kautta mittaamaan autonomisen hermoston toimintaa sekä hyödyntämään rentoutumisharjoituksen aikana Muse-aivoaaltopannan antamaa tietoa aivojen aktiivisuudesta.

Lisäksi opiskelijat oppivat myös työelämässä tarvittavaa projektityöskentelyä ja vastuunottamista omasta oppimisestaan. Emma Gaala -projektissa TKI:n ja koulutuksen yhteistyö oli mutkatonta.

Carve

Hankkeen kesto 1.6.2019-30.9.2021. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Lisätietoa: www.xamk.fi/carve

Hyviö Pro

Hankkeen kesto 1.6.2019-31.5.2021. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Lisätietoa: www.xamk.fi/hyviopro

Kirjoittaneet Marko Tanskanen, Heli Peltola ja Suvi Lamberg

Tanskanen työskentelee TKI-asiantuntijana CARVE-hankkeessa, Peltola tutkimuspäällikkönä ja HyviöPRO-hankkeen projektipäällikkönä, Lamberg fysioterapian lehtorina sekä TKI-asiantuntijana HyviöPRO-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.