Päästömittausten ja aluksilta tallentuneen kulkudatan analysoinnin tavoitteena oli selvittää alusten pohjien likaantumisen vaikutus kulkuvastukseen ja sitä kautta polttoaineen kulutukseen ja päästöihin.

Kansainvälinen COMPLETE siirtyy loppusuoralle

01.06.2020

Vieraslajien leviämistä torjuva kansainvälinen COMPLETE-hanke alkaa olla loppusuoralla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vastuulla on ollut päästömittausten tekeminen Itämerellä liikennöivillä laivoilla ja aluksilta tallentuneen kulkudatan analysointi.

Päästömittausten ja aluksilta tallentuneen kulkudatan analysoinnin tavoitteena on ollut selvittää, millainen vaikutus alusten pohjien likaantumisella on aluksen kulkuvastukseen ja sitä kautta polttoaineen kulutukseen ja päästöihin. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Finnlines, Viking Line ja TallinkSilja.

Mittaukset ja datan tallennus on toteutettu vuosina 2018-2019. Kaikki tutkimukseen osallistuneet alukset on käsitelty hard coat -tyyppisillä maaleilla, mitkä soveltuvat jäissä operointiin. Näillä maaleilla käsiteltyjä pohjia on puhdistettava säännöllisesti biologisen aineksen kertymisen johdosta. Puhdistuksen tekevät sukeltajat aluksen ollessa satamassa. Näyttäisi siltä, että laivatyypistä ja -linjasta riippuen kulkuvastukset kasvavat muutaman prosentin verran kesäkaudella kuukausittain tehtävien puhdistusten välillä.

Kotimaisia ja kansainvälisiä kumppaneita

COMPLETE on Euroopan unionin Interreg Baltic Sea Region -rahoitusohjelman avulla toteutettava kansainvälinen tutkimushanke, joka päättyy nykyisen suunnitelman mukaan loppuvuodesta 2020. Hanke käynnistyi marraskuussa 2017. Sitä ohjaa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus ”Merikotka” muiden hankekumppaneiden ollessa yliopistoja, tutkimuskeskuksia tai muita toimijoita Itämeren rantavaltioista.

Mukana ovat Xamkin lisäksi Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Helsingin komissio HELCOM, Pidä saaristo siistinä ry, Tarton yliopisto, Latvian hydroekologinen instituutti, Klaipedan yliopisto, Gdanskin yliopisto, Saksan liittotasavallan ympäristövirasto BSH ja CHALMERS-yliopisto Ruotsista.

Tiekartta tulevia toimia varten

Hankkeen kaikista tuloksista laaditaan partnereiden yhteisesti laatima Helsingin komissio HELCOMille toimitettava roadmap-asiakirja, minkä tarkoituksena on toimia yhteenvetona hankkeen tuotoksista ja tärkeimmistä havainnoista.

Asiakirjalla on todennäköisesti vaikutusta tuleviin päätöksiin, sillä suojelukomissio HELCOM on Helsingin sopimuksen osapuolina olevien Itämeren rantavaltioiden hallitusten välinen järjestö, joka on perustettu vuonna 1980 voimaan astuneen Helsingin sopimuksen ansiosta. Komission tavoitteena on seurata Helsingin sopimuksen velvoitteiden täyttymistä ja kehittää niitä edelleen. COMPLETE-hankkeen tuottaman roadmap-asiakirjan yksi tarkoitus onkin osallistua tähän kehittämiseen ja varmistaa näin, että hankkeen tuotokset menevät varmasti Itämeren suojelusta vastaavien päättäjien tietoon.

Hankkeen välituloksia esiteltiin Latvian Jurmalassa pidetyssä väliseminaarissa joulukuussa 2019. Seminaari oli suunnattu hankkeen yhteistyökumppaneille ja muille alan toimijoille. Seminaarissa partnerit esittelivät hankkeessa saavutettuja tuloksia, mutta puheenvuoroja oli varattu myös viranomaistahojen ja laivayhtiöiden edustajille.

Erityisen hedelmällisinä osallistujat pitivät koordinoituja pienryhmäkeskustelutilaisuuksia, missä määriteltyjä asioita tai ongelmakokonaisuuksia käsiteltiin moniammatillisissa työryhmissä. Tämä teki seminaarista kokonaisuudessaan varsin vuorovaikutteisen järjestäjien ja osanottajien välillä, mikä oli luonnollisesti yhtenä tavoitteenakin. Jokainen, joka joskus on käynyt tiedekonferensseissa tietää, että tämän asian toteutuminen ei ole lainkaan itsestään selvää. Toivottavasti sama toteutuu myös loppuseminaarissa.

Jalkauttamiseen haetaan rahoitusta

Koronapandemian seurauksena hankkeen loppuseminaaria jouduttaneen siirtämään. Alkuperäisen aikataulun mukaan sen ajankohdaksi oli suunniteltu tulevaa syyskuuta. Koska tavoitteena on saada paikalle osanottajia sidosryhmistä mahdollisimman laajasti, ovat parhaillaan käynnissä neuvottelut rahoittajan kanssa hankkeen pidentämisestä siten, että seminaari voidaan pitää turvallisempana ajankohtana.

Lisäksi jo ennen pandemiaa hanketyöryhmä on laatinut rahoittajalle hakemuksen hankkeen jatkamisesta yhdeksällä kuukaudella. Tarkoitus olisi keskittyä erityisesti tuotosten jalkauttamiseen. Kesällä 2020 selvinnee, miten rahoittaja näihin asioihin suhtautuu.

Loppuseminaarin ajankohdasta tulee tietoa hankkeen nettisivuille silloin, kun sen ajankohta pystytään lyömään lukkoon vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Tietoa tästä ja muista hankkeen tuottamista tuotoksista on saatavissa osoitteesta balticcomplete.com

Kirjoittanut Elias Altarriba

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun logistiikan ja merenkulun alalla.