Henkilökohtainen sparraus on tärkeää yrittäjyyden alkumetreillä. Kuvassa Xamkin sparraajina toimivista työntekijöistä projektipäällikkö Antti Leppilampi ja lehtori/TKI-asiantuntija Kirsi Rouhiainen. Kuva: Startup Passion in Baltic Sea Region

Rinnalla kulkemista ja sparrausta yrittäjyyden alkumetreillä

01.06.2020

On hyvin todennäköistä, että tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen toimii yrittäjänä, kevytyrittäjänä tai freelancerina. Toimeentulo voi muodostua monista eri tulonlähteistä. Siksi on tärkeää, että ammattikorkeakouluissa tuetaan laajasti erilaisia tapoja, joiden avulla opiskelijoiden yrittäjyysosaaminen voi kehittyä opintojen aikana.

Hiljakkoin julkaistun Nuorisobarometri 2019:n mukaan myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut nuorten keskuudessa. Yhä useampi 15-29-vuotias nuori uskoo yrittäjyyden yleistyvän tulevaisuudessa. Lisäksi monelle nuorelle tuntuu luontevalta vaihtoehdolta toimia yrittäjinä jossain työuransa vaiheessa.

Erityisesti alle 20-vuotiaiden sekä poikien kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt. Lisäksi useampi kuin kaksi kolmesta kokee, että yrittäjämäistä asennetta tarvitaan missä tahansa työssä.

Henkilökohtaisuus ja aito kohtaaminen tärkeää

Yrittäjyyden alkumetreillä hyvät neuvot, kannustus ja tuki ovat useimmille aloittaville yrittäjille tarpeen. Nettisivuilta, kirjoista, oppaista ja opintojaksoilta saa paljon hyviä vinkkejä. Tapahtumissa sekä paikallisten uusyrityskeskusten kautta voi saada henkilökohtaistakin tukea ja apua, mutta mitä jos kynnys tuntuu silti kovin korkealta?

Usein yrittäjyyden alkuvaiheessa ajattelu viipyilee pitkäänkin pelkojen ja epäilysten parissa: onko ideani hyvä, voisiko tämä toimia, voiko tästä saada rahaa, miten minun pitäisi edetä ja mistä saisin apua, inspiraatiota, vinkkejä sekä neuvoja?

Lisäksi varsinkin opiskelijat kaipaavat laajempia verkostoja yrittämisen tueksi. Opiskelijalla voi olla erinomainen idea, mutta kumppaneiden ja verkoston löytäminen tuntuu haastavalta.

Aidot kohtaamiset ovat tärkeitä etappeja, joiden kautta aloittava yrittäjä voimaantuu. Henkilökohtainen rohkaisu ja apu tai vinkki juuri käsillä olevaan huoleen auttaa löytämään suunnan ja etenemään kohti päämäärää.

Opiskelijoiden sparrausta kokeiltiin

Kouvolalainen Juho Repo opiskelee myynnin ja markkinoinnin tradenomiksi Kouvolassa. Repo on ollut yrittäjyydestä kiinnostunut heti opintojensa alusta lähtien, jolloin hän kuuli Yritystoiminta ja yrittäjyys –opintojaksolla lehtori Kirsi Rouhiaiselta erilaisista yrittäjyystapahtumista, -poluista, henkilökohtaisesta sparrauksesta sekä yrittäjyysyhteisö Patteri ES:stä.

Hjallis Harkimo vieraili Xamkin kampuksilla kertomassa yrittäjyydestä. Tilaisuuden juonsi myynnin ja markkinoinnin opiskelija Juho Repo ja yrittäjyysyhteisö Patteri ES yhteistyöstä vastasi lehtori/TKI-asiantuntija Kirsi Rouhiainen. Kuva: Tiina Ikkonen

Idea, jota Repo parhaillaankin vie eteenpäin, lähti liikkeelle palvelumuotoilun projekti ja excursion -opintojaksolla. Repo kuvailee, että motivaatio ja into kasvoivat, kun mukana oli huippuryhmä synnyttämässä ideaa, ideasta kiinnostunut asiakas eli sekä todellinen konkreettinen tilaisuus että selkeä ja realistinen tavoite.

Ensimmäinen sparrauskeskustelu Rouhiaisen kanssa käytiin syksyllä 2019. ”Sain hyviä vinkkejä miten edetä sekä kontakteja mihin ottaa yhteyttä seuraavaksi. Sparrauskeskustelu antoi minulle ennen kaikkea itseluottamusta lähteä selvittämään ideani potentiaalia. Juuri tällaiset arvokkaat vinkit idean eteenpäin viemiseen sekä etenkin tsemppaaminen auttavat toivottavasti muitakin jatkossa”, Repo painottaa.

Opintojakson opettaja ja TKI-asiantuntija Tiina Ikkonen esitteli idean myös C3E -hankkeen projektipäällikkö Heini Haapaniemelle. Xamkin puolelta tullut kiinnostus inspiroi myös Juhoa ja yhteispalaverissa hänelle laadittiin henkilökohtainen suunnitelma. Samalla pohdittiin yhdessä tarvittavia tukimuotoja, -verkostoja ja –henkilöitä.

Saamassaan yrittäjyyssparrauksessa Juho Repo pitää positiivisena:

 • innostavuutta ja “ei ole huonoa ideaa” -ajattelua
 • kontakteja ja yhteystietoja – miten viedä ideaa eteenpäin ja jatkokehittelyyn
 • käytännön esimerkkejä siitä mitä kannattaa tehdä ja mitä ei
 • tietoa mistä hakea niin henkistä kuin taloudellistakin tukea
 • koulun opettajien ja työntekijöiden innokkuutta auttaa
 • Xamk tuntuu luotettavalta ja turvalliselta kumppanilta – ei tarvitse pelätä idean varastamista

Lisää sparrausta Repo kaipaisi seuraaviin osa-alueisiin:

 • yrityksen perustamiseen liittyvien kokousten ja järjestelyjen selventäminen
 • hallituksen tai muiden virallisten kokouksien preppausta: onko Xamkissa tarjolla “hallitus- ja kokoustaidot” -kurssia?
 • yrityksen kirjanpito: miten hyödynnän alv- ja muut vähennykset? Miten hoidan maksuliikennettä järkevästi?
 • miten päätoiminen ja sivutoiminen yrittäminen eroaa?
 • yrityksen verotusasiat
 • miten haen rahallista tukea?
 • mitä rahoitusvaihtoehtoja on olemassa?
 • miten voin suojata ideani?

Yrittäjyys on Xamkin vision 2030 ytimessä

Xamkin vision 2030 mukaan Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta uudistetaan muun muassa luomalla yrittäjyyttä. Strategisena tavoitteena on, että vuonna 2024 Xamkin valmistuvista opiskelijoista viisi prosenttia on perustanut yrityksen. Vision ja strategian toteuttamiseksi tarvitaan pikaisia panostuksia opiskelijayrittäjyyden tukemiseen.

Opintojaksopohjaisen yrittäjyyskoulutuksen ja -sparrauksen, hankkeissa toteutettavien yrittäjyystapahtumien sekä opinto-ohjauksen lisäksi opiskelijoilla on selkeä tarve käydä henkilökohtaisia ideoihin ja yrittäjyyteen liittyviä keskusteluja osaavan ja innostavan mentorin kanssa.

Turun ammattikorkeakoulussa käytössä olevan Hotline 24/7 -toimintamallin ja Kymenlaakso Startup Ecosystem -hankkeessa pilotoidun Helpdesk-kokeilun kaltainen toiminta olisikin otettava mahdollisimman nopeasti osaksi Xamkin yrittäjyyden vahvistamiseen tähtääviä toimintoja.

Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat on myös otettava ”haltuun”: tarvekartoituksen jälkeen heidän kanssaan tulee luoda henkilökohtainen sparraus- tai mentorointisuunnitelma, jonka etenemistä seurataan. Näin luodaan pohjaa onnistumisille sekä käsikirjoitetaan inspiroivia yrittäjyystarinoita, jotka innostavat muitakin uskaltamaan ja kokeilemaan.

Kymenlaakso Startup Ecosystem

Toteutusaika 1.09.2018 – 30.11.2020, Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, osatoteuttajat: Patteri Entrepreneurship ry (Patteri ES). Vahvuusala: Luovat alat. Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus.

Hankkeen työpaketit

1. COMMUNITY – Yrittäjyys- ja kasvuhenkisen yrittäjäyhteisön käynnistäminen Kymenlaaksossa.
2. NETWORKS – Kymenlaaksolaisten yritysten vahvempi kytkeminen osaksi paikallista yrittäjyysekosysteemiä, osallistamalla heitä paikallisiin aktiviteetteihin ja niiden kehittämiseen.
3. ENVIRONMENT – Tuoda yhteen alueen luovat yrittäjyystoimijat ja mallintaa Kymenlaakson yrittäjyystoimintaympäristö, joka tukee kasvuhakuisten yrittäjien kehittymistä.

Kirjoittanut Kirsi Rouhiainen

Kirjoittaja työskenteli Kymenlaakso Startup Ecosystem -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 2018 –2020. Tällä hetkellä hän toimii TKI-asiantuntijana hankkeessa.