Työnopastusvideo, Norelco Oy. Video/kuva: Mari Rasku

Digiloikka työnopastuksessa

07.12.2020

Teknologia-alan kasvu on lisännyt osaavan työvoiman tarvetta viime vuosina. Koska työvoimaa ei ole riittävästi on myös tehokkuuden lisäämisen ja koulutuksen tarve voimakkaasti kasvanut. Teknologiateollisuus ry:n Esa Näätäsen mukaan yrityksiä on innostettava digitalisaatioon, sillä sen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa.

Teknologia-alan yrityksissä on ryhdytty digitalisoimaan prosesseja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin TKI-koulutushankkeiden tukemina. Yrityksille on tehty yritysesittely- ja uratarinavideoita rekrytoinnin tueksi sekä siirretty työmenetelmiä ja hiljaista tietoa työnopastusvideoihin ja interaktiiviseen materiaaliin.

Digitaalisuuden myötä visuaalisuuden merkitys viestinnässä on kasvanut valtavasti. Sen vaikuttavuutta katsojaan ei vielä yleensä kokonaan hahmoteta, eikä kaikkia sen tuomia mahdollisuuksia osata hyödyntää.

Työnopastusvideoita muuntamoiden valmistukseen

Toimitusjohtaja Ari Hämäläinen sähkönjakelujärjestelmiä valmistavasta Norelco Oy:sta kertoo, että opastusvideoiden avulla on pyritty parantamaan opastuksen tehokkuutta ja laatua. Työtapoja haluttiin yhtenäistää ja niinpä mietittiin mitkä erilaisista tavoista olisivat parhaita uusien työntekijöiden kannalta.

Videoiden pituudet vaihtelevat työvaiheittain 30 sekunnista kolmeen minuuttiin. Videot/kuvat: Mari Rasku

Aiemmin opastuksessa on keskitytty lähinnä tekniikkaan, nyt huomioitiin lisäksi tuottavuuteen liittyviä asioita. Digimateriaalilla on myös imagollisesti positiivinen vaikutus. Nykypäivän työntekijät odottavat tiedon löytyvän läheltä ja nopeasti. Videot vapauttavat opastajan aikaa perusasioiden neuvomisesta vaativampaan työhön, kuten laadun tarkkailuun.

Interaktiivisuutta ylläpitämään tarkkaavaisuutta

Videot ovat hyviä visuaalisia opetusvälineitä, niiden kyky ylläpitää tarkkaavaisuutta on kuitenkin rajallinen koska katsojan rooli jää passiiviseksi. Muun muassa tästä syystä halusimme koota erilaiset materiaalit yhteiselle interaktiivisesti toimivalle alustalle tehdessämme työnopastusmateriaalia betonielementtitehdas Lipa-Betonille Pieksämäelle.

Digimateriaalilla pyritään vastaamaan henkilökunnan vaihtuvuuden (mm. kesätyöntekijät) vuoksi kasvaneen koulutustarpeen haasteisiin. Se täydentää ja tehostaa perinteistä koulutusta. Se myös huomioi aiempaa opastustapaa paremmin erilaiset oppimistyylit ja -tahdit; asioiden kertaaminen onnistuu myös itsekseen ja omaan tahtiin.

Työnopastusmateriaali sisältää kuvia, tekstiä, työpiirroksia ohjeita sekä videoita. Sitä voi käyttää ennalta laaditun diaesityksen tavoin edeten nuolilla tai vapaasti vain klikkailla, zoomailla ja raahata näkymää haluamiinsa kohtiin. Lipa-Betonin Prezi-esitys /Mari Rasku 2020. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Materiaalin suunnittelussa pyrittiin mahdollisimman monipuoliseen ja käyttäjäystävälliseen muotoon. Valittu mindmap-muotoinen rakenne näyttää kokonaisuuden kerralla, ja zoomaus mahdollistaa tarkemman yksityiskohtiin tutustumisen.

Digitalisointia pyritään jatkamaan ja kehittämään edelleen nyt aikaansaatujen materiaalien tuomilla käyttökokemuksilla.

Digityö jatkuu…

Digitaalisia oppimissisältöjä tehdään yritysten kanssa jatkossakin. Xamkilla starttasi 1.11.2020 Osaava teknologiaklusteri 2025 -hanke OSKU. Koulutushankkeessa tuotetaan erilaisia digitaalisia oppimateriaaleja yritysten tarpeisiin. Sisältöjä tulee sekä oppilaitosten, että yritysten sisäiseen käyttöön koulutusten tueksi.

Yritykset ovat nostaneet edelleen esille visualisoinnin kasvavan tarpeen sekä tiedon jakamisessa, että johtamisen tukena. Pyrkimyksenä on vähentää tekstiä ja lisätä visuaalisia elementtejä niin että ”kolmen klikkauksen” -sääntö toteutuu.

”Jatkuvan oppimisen uudistuksen tulee vastata yritysten osaamistarpeisiin joustavasti, ketterästi ja ennakoiden.” Leena Pöntynen, koulutusjohtaja, Teknologiateollisuus ry.

  • OSKU 2025 -hankkeen tavoitteena on yrityslähtöistä koulutusta ja osaamistarjontaa kehittämällä varmistaa alueen teknologiateollisuuden osaavan henkilöstön saanti. Hanke toteutuu 1.11.2020-31.12.2022.

  • TEKOS 2020 – Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa -hankkeella nostettiin 1.2.2018-31.10.2020 Etelä-Savon teknologia-alan osaamista.

  • Molempien hankkeiden rahoittajana ovat Etelä-Savon ELY-keskus ja Kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Kirjoittaneet Mari Rasku ja Kiti Venäläinen

Mari Rasku ja Kiti Venäläinen työskentelevät projektiasiantuntijoina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa OSKU 2025-hankkeessa.